Verslag van de locatieraadsvergadering van 5 september

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 16-10-2019

Locatieraad
Na opening van de vergadering en goedkeuring van de vorige notulen wordt de actielijst besproken.
We praten in de vergadering over de kerststal: de opbouwers hebben de wens om de kerststal te vervangen.
Elk jaar is het een puzzel om deze weer op te zetten, de kerststal wordt al jaren gebruikt.
Er is een plan ingediend voor het bouwen van een nieuwe kerststal.
Dit zal door de werkgroep van de kerststal mede beoordeeld moeten worden. 

Voor het schoonmaken van de gevel is een datum afgesproken en
ondertussen zijn de stenen van de stoep opnieuw ingemetseld.

De te houden parochiedag op 22 september is besproken.
Afspraken met de Jeu de Boules baan gemaakt.

Een oproep aan de parochianen voor de bedevaart naar Dokkum komt via het parochieblad en posters/folders.

De werkgroep voor de actie Kerkbalans komt regelmatig bijeen.

De volgende vergadering zal worden gehouden op 31 oktober.

De Parochiedag met Jeu de Boules is geannuleerd!
In het verslag van de locatieraad staat een planning voor de parochiedag met Jeu de Boules.
Helaas hebben we de parochiedag moeten annuleren omdat er bijna geen opgaves zijn ontvangen.

Thema-avond

De leden van de locatieraden waren op 23 september uitgenodigd door het parochiebestuur voor een Thema-avond.
Omdat er in de locaties intussen bestuurswisselingen plaats hadden gevonden werd er een voorstelrondje gehouden
en kregen we een toelichting op het pastoraal beleidsplan van de Immanuelparochie.
Thema’s zoals Risico en Inventarisatie en Financiën werden besproken.
Een Risico en Inventarisatieplan dient bij het bisdom ingediend te worden.
Middels overzichten en statistieken werden we geïnformeerd over
wat er intussen bereikt is in de nieuwe parochie en hoe verder te gaan.
Geconstateerd is dat de samenwerking tussen de locaties en het parochiebestuur goed verloopt.

YOUCAT

Graag willen we als locatieraad ook aandacht geven aan andere dingen dan alleen bestuurlijke items.
Ook in het parochieblad hebt u kunnen lezen over YOUCAT.
U wordt uitgenodigd om in  gesprek te gaan over het geloof - uw geloof. 
De jongerencatechese YOUCAT wordt als leidraad gebruikt.

Een uurtje maar.
U zult ervaren dat u het jammer vindt dat het maar één uurtje duurt.
Want het is leerzaam en gezellig tegelijk. 
Maar het kan pas leuk en gezellig worden als u meedoet.
Wij als bestuur willen ons ervoor inzetten en vragen u mee te doen.
Er zijn 5 avonden, allen met verschillende onderwerpen, in de parochiezaal.
Dus een keer niet in de gelegenheid is geen probleem.
De avonden zijn op 29 oktober 5, 12, 19, en 26 november.
Aanvang om 20.00 uur en eindigt om 21.00 uur - één uurtje leren en gezelligheid.

Wij zullen er zijn. U ook??


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2020 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS