Verslag van de locatieraadsvergadering van 4 juli 2019

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 23-09-2019

Onderstaand enkele punten die zijn behandeld:

  • Bij de stoep zitten enkele stenen los die opnieuw ingemetseld moeten worden.
  • Het opknappen van de tuin door de tuinploeg heeft ertoe geleid dat de kosten minimaal waren. Voor het verwijderen van de boomwortels is een bedrijf ingehuurd die deze heeft verwijderd.
  • Ten aanzien van de brandveiligheid is er controle geweest op haspels en kranen en verlichting.
  • Het bisdom heeft folders gezonden voor de bedevaart reis naar Assisi. De poster hangt inmiddels op het plakbord.
  • Er zal spoedig begonnen worden met het schoonmaken van de zuidelijke gevel van de kerk.
  • De wet met betrekking tot asbest gaat niet door. Voorlopig zal er dus ook geen aandacht worden besteedt aan het dak.
  • Er wordt naar een samenwerking gezocht tussen de locaties om aandacht te vragen aan de jaarlijkse aktie Kerkbalans.
  • De leden en financiële administratie werd altijd bijgehouden in een bestand van Navision. Dit is per 1 juli overgegaan naar een ander systeem nl. DocBase. Alle gegevens zijn inmiddels verwerkt.
  • Als laatste, maar belangrijk punt de parochiedag die na overleg met de P.C.S. (Jeu de Boules) is vastgelegd op 22 september.
  • De volgende vergadering is op 5 september.


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2020 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS