Samenvatting van de notulen van de locatieraad 11 april 2019

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 07-06-2019

Jelle Lijklema opent de vergadering en heet allen welkom.

De tuinploeg is zichtbaar aan het werk geweest. De coniferen aan de zijde van de Kosterijweg zijn verwijderd. Ook is er diep gesnoeid in de bebossing rondom de kerk. Voor het verwijderen van de groenaanslag op de achtermuur is een offerte opgevraagd en deze is voorgelegd aan het parochiebestuur ter goedkeuring. De werkzaamheden omvatten: reinigen, voegen uitkappen, opnieuw invoegen en impregneren. Blijft staan dat de offertes voor het vervangen van de dakbedekking nog niet allemaal binnen zijn en dus moeten wachten voor we verder kunnen. De stoep voor het woonhuis moet worden aangepakt. Jans Oving zal deze herstellen.

Er zal gekeken worden naar de aantallen gebruikte kaarsen die in de kelder zijn opgeslagen. Vaak worden er kaarsen voor een kort moment gebruikt en daarna opgeslagen. Ze kunnen door derden omgesmolten worden of retour naar de leverancier waarvoor we dan een kleine vergoeding krijgen.

Er is een nieuwe offerte aangevraagd voor het schoonhouden van de ramen en kozijnen. Deze is in behandeling.

De penningmeester – Margreet Sewüster – geeft uitleg over de jaarrekening van 2018, die net met een positief resultaat wordt afgesloten.

Na het overleg met de Raad van Kerken in de vorige vergadering is gevraagd aan Els Hindriks om onze locatie officieel te willen vertegenwoordigen. Els deed dit voorheen op eigen initiatief. Gedurende de tijd die Els Hindriks in de Raad van Kerken als vrijwilligster werkte heeft zij contact onderhouden en ons geïnformeerd. We hadden echter geen besef, dat wij als locatie niet vertegenwoordigd waren. Nu wel. Daarvoor zijn wij Els dankbaar.

Voor de Vastenactie hopen we weer op de vrijgevigheid van onze parochianen.

Met dank voor de tijd aan de leden van de locatieraad sluit de voorzitter de vergadering en
kunnen we uitzien naar 23 mei voor een nieuwe bijeenkomst.

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS