Uit de locatieraad - vergadering 7 maart 2019

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 12-04-2019

Donderdagavond 7 maart
Zo tegen acht uur zijn we aanwezig op de vergadering van de locatieraad.
Ook is er een afvaardiging van de Raad van Kerken aangeschoven.
Na het bekende Drents kwartiertje opent de Jelle Lijklema de vergadering en heet de afvaardiging van de Raad van Kerken welkom.
Alvorens met de agenda te beginnen is het woord aan de afgevaardigen van de Raad van Kerken. 
Deze brachten naar voren dat het wenselijk is dat er vanuit onze locatieraad ook iemand zitting heeft is de Raad van Kerken.

Vanuit de locatieraad is dit niet mogelijk omdat deze uit vier personen bestaat die allen een druk programma hebben.
Naast het vergaderen zijn er vele andere activiteiten en werkgroepen, waarin zij werken.
Wel is aangegeven dat Els Hindriks zitting heeft in de Raad van Kerken, maar het schijnt dat zij op eigen initiatief lid is en niet als afgevaardigde van onze locatie.
Na een gezellig en goed gesprek hebben wij afscheid van elkaar genomen en zullen actie ondernemen.
Er is overleg met de tuinploeg voor groot onderhoud.
Dit zal de komende maand uitgevoerd worden.
De groenaanslag op de achtermuur moet worden verwijderd. Hiervoor zal een offerte opgevraagd worden.
Offertes voor het vervangen van de dakbedekking zijn nog niet allemaal binnen en moeten we nog wachten voor we verder kunnen.
Opdracht is gegeven voor het vervangen van de lawaai makende ventilator van de kachel.
Omdat de huidige drukker van 'de Bron' stopt moeten we uitzien naar een andere drukker.
Voor de vastenactie moeten de vastenzakjes weer verspreid worden via het parochieblad.
Er zijn echter een aantal lopers gestopt en hiervoor moeten anderen benaderd worden.
Voor de overzetting van Navision (ledenbestand en financiële administratie) naar het nieuwe systeem zijn alle gegevens aangepast en kunnen deze overgezet worden.

De volgende vergadering is op 11 april.


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS