Samenvatting van de notulen van de vergadering van de locatieraad

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 19-12-2018

We werden er opmerkzaam gemaakt, dat er geen verslagen van de locatieraad vergaderingen in de Bron stonden. Dat is inderdaad zo. Vorig jaar werden de verslagen door de stuurgroep gemaakt en dat is door ons niet meer opgepakt.  Gewoon niet aan gedacht. In de toekomst komt na elke vergadering weer een verslag in de Bron zodat u op de hoogte bent van de ontwikkelingen.

Samenvatting Locatieraad 1 november 2018.
Voor deze vergadering had het parochiebestuur zich aangemeld. Zij zullen 1 of 2 keer jaarlijks de locaties bezoeken en de vergaderingen bijwonen.

 1. Momenteel hebben we geen vast contract meer voor energie. Voor de gehele parochie Immanuel zal een collectief contract worden afgesloten, waarmee we hopen kosten te besparen.
 2. Dat alles moet wennen is ook van toepassing op de binnenkomende post. Post geadresseerd aan de H. Nicolaaskerk gaat via Immanuel te Coevorden en moet worden doorgestuurd naar ons. Dat is intussen geregeld.
 3. Een oplossing is gevonden om tijdens de openingsdagen de bezetting voor het parochiebureau in te vullen. Voordien was er door ziekte of vakantie niemand aanwezig.
 4. In het verleden zijn er huwelijk en uitvaartdiensten geweest, die in een andere parochiekerk werden gehouden. Omtrent de financiële afwikkeling zijn we het niet eens met de uitvoering hiervan. Dit zal worden besproken in de budgethouders vergadering.
 5. Priesterjubileum van pastoor Tolboom. Er is een afvaardiging naar de receptie geweest. Het parochiebestuur heeft een bedrag gestort voor het gevraagde goede doel.
 6. De begroting voor 2019 is door de penningmeester goedgekeurd.
 7. Voor de actie Kerkbalans zijn folders besteld die via de Bron worden verspreid.
 8. Onlangs zijn we overgegaan naar een nieuwe automatisering  voor de ledenadministratie en boekhouding. Momenteel is het wachten dat alles goed vanuit het huidige systeem overgezet kan worden. Dat zal in 2019 zijn.
 9. Het dak is bedekt met asbest leien. Dat betekent zal deze leien vervangen moeten worden. Hiervoor is eerst contact opgenomen met een bedrijf die testen uitvoert op aanwezigheid van asbest. Aan de hand hiervan kan er subsidie aangevraagd worden. Offertes zijn opgevraagd.
 10. Gesproken wordt over de datum van de jaarlijkse nieuwjaarsviering – koffiedrinken en de verloting van de paaskaars.
 11. De volgende locatieraad vergadering is op 13 december.


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS