Parochiekerkhof O.L.V. Koningin van de Vrede - Weiteveen

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 02-09-2020

De kerkhofploeg heeft in augustus weer zand besteld om graven op het kerkhof (opnieuw) aan te vullen.
Na de hevige buien van de laatste tijd blijft het aanvullen van de graven een punt van aandacht.

Zoals eerder gemeld, zijn er prijzen opgevraagd voor het recht leggen van grafmonumenten bij CuperusGedenken;
deze bedragen zijn doorgegeven aan de rechthebbenden.
Rechthebbenden kunnen de opdracht geven aan CuperusGedenken die voor verdere afhandeling zorgt.
Ook kan men het grafmonument zelf recht leggen.

In 2003 en in 2013 zijn graven op ons parochiekerkhof geruimd.
Deze ruimingen zijn zorgvuldig voorbereid en de termijnen van bekendmaking
die daarvoor gelden zijn in acht genomen.
Ook een volgende ruiming wordt van tevoren aangekondigd en
rechthebbenden die in het verleden mondeling of schriftelijk toestemming tot ruiming hebben gegeven,
zullen voor de daadwerkelijke ruiming nogmaals benaderd worden.
Ook zal bij de te ruimen graven een paaltje ter markering worden geplaatst
ten teken dat de rechthebbende te kennen heeft gegeven dat het gemarkeerde graf geruimd kan worden.
Voor elk graf dienen we een rechthebbende in onze administratie op te nemen;
de rechthebbende is voor de geloofs-gemeenschap het aanspreekpunt voor een bepaald graf.
We gaan ervan uit dat de rechthebbende handelt namens en
in overleg met de familie van de overledene.
Hebt u vragen over een bepaald graf?
Kom gerust eens langs op de pastorie, Zuidersloot 59.
Of bel of mail met het secretariaat:
telefoon - 0524 -  54 12 76 of olv.parochie@hetnet.nl


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2021 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS