Parochieblad

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 11-07-2020

Bezorging parochieblad
Parochieblad nummer 6 wordt nog bezorgd door uw ‘oude’ bezorger.
Na de zomervakantie zullen de kinderen die nu in groep 8 zitten
de parochiebladen niet meer bezorgen.
Voor die routes zullen we jongere kinderen benaderen.
Mocht de bezorging niet goed gaan,
neem dan even contact op met Renate Meijer - tel. 54 21 70 of het parochiesecretariaat - tel. 54 12 76.

 

Jongens en meisjes heel hartelijk dank voor het bezorgen van de parochiebladen in het afgelopen jaar;
het bezorgen in coronatijd was voor jullie best even lastig maar jullie hebben dat toch maar mooi gedaan.

Abonnementsgeld parochieblad
Op 15 juni jl. is het abonnementsgeld van het parochieblad ad. € 10,00
van uw rekening afgeschreven als u de geloofsgemeenschap
hiervoor een machtiging hebt gegeven.
Als u parochieblad per post ontvangt  dan is € 20,00
van uw rekening afgeschreven.

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2020 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS