R.-K. Begraafplaats O.L.V. Koningin van de Vrede

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 11-07-2020

Verzakking van graven op ons parochiekerkhof
Door de droogte van de afgelopen jaren zijn diverse graven op ons kerkhof verzakt
en de monumenten scheef komen te liggen.
Over deze graven hebben we contact gehad met de rechthebbenden en
in overleg met hen een prijsopgave gevraagd voor het herstellen van deze graven.
Door een miscommunicatie en alle vertraging die op allerlei gebied speelt door de corona,
heeft het lang geduurd voor we een prijsopgave hebben ontvangen.

Inmiddels hebben we van CuperusGedenken een prijsopgave per graf ontvangen;
dit bedrag met korte omschrijving van het uit te voeren werk geven we door aan de rechthebbende.
De rechthebbende kan dan besluiten het graf te laten herstellen.
De rechthebbende geeft zelf de opdracht aan CuperusGedenken en
de financiële afwikkeling gaat ook buiten de geloofsgemeenschap om.

Nieuw toegangshek op onze begraafplaats
Onlangs is het nieuwe toegangshek in de poorten van onze begraafplaats geplaatst.
Dit nieuwe hek is mede gefinancierd uit de opbrengst van de actie onderhoud kerkhof 2019.
We zijn u dankbaar, dat  we mede door uw gift tijdens de actie dit nieuwe hek hebben kunnen realiseren.
Steeds weer proberen de kerkhofploegen samen met de mensen die
de graven van hun dierbaren onderhouden ervoor te zorgen
dat onze begraafplaats er goed verzorgd bij ligt.
Dank je wel voor de steun en complimenten die mogen ontvangen.


Afvoer van afval van de begraafplaats
We willen u verzoeken ons te helpen met de afvoer van het afval.
Wilt u het niet groene afval dus bloempotten, plastic en ander restafval
zoveel mogelijk mee naar huis nemen als u dit niet meer nodig hebt op het kerkhof.
Als iedereen hierbij zijn of haar steentje bijdraagt
kunnen we ervoor zorgen dat we geen grote container nodig hebben om het afval af te voeren.
Een grote container brengt extra kosten met zich mee en
als we dit samen kunnen oplossen besparen we die kosten.


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2022 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS