Aanmelden voor publieke vieringen in de Immanuelparochie

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 05-06-2020

Met ingang van 1 juni zijn publieke vieringen weer toegestaan.
Van 1 juni tot 1 juli mogen 30 personen de vieringen bijwonen,
vanaf 1 juli mogen tot 100 personen de vieringen bijwonen.
Omdat we hierbij rekening houden met de 1,5 meter afstand,
kunnen we niet in elke kerk van de Immanuelparochie 100 personen ontvangen.
Als u een viering wilt bijwonen dient u zich aan te melden bij de parochie admininstratie van de betreffende geloofsgemeenschap, 

er wordt dan een plaats voor u gereserveerd. 
Voor alle vieringen moeten de namen van de kerkgangers worden geregistreerd.

U wordt verzocht om op woensdagmorgen tussen 9.30 en 11.30 uur contact op te nemen.
Ook kunt u zich aanmelden via de mail.
Als u de viering kunt bijwonen, ontvangt u daarvoor een bevestiging per mail.

Weiteveen        Parochie-administratie, Zuidersloot 59, 7765 AG  Weiteveen
                          telefoon: 0524 – 54 1276 email: olv.parochie@hetnet.nl  Marjan Tholen-Platzer 

Voorafgaande aan de viering die om 19.00 uur begint, is vanaf 18.30 uur de parochiekerk open.
Er is dan een half uur lang tijd om in alle rust een kaarsje op te steken,
in stilte te bidden bij het in de monstrans uitgestelde Allerheiligst Sacrament en/of
één van de pastores willen spreken en/of bij de pastoor verlangen te biechten.       


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2021 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS