Versneld verzakken grond op het kerkhof

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 02-02-2020

De grond op ons parochiekerkhof is na de twee droge zomers van 2018 en 2019 meer verzakt dan in voorgaande jaren; door extreme droogte klinkt het veen in de ondergrond meer dan anders in. De kerkhofploegen hebben al veel zand aangevuld, dit stopt echter het verzakken van de grond niet. Een vervelende bijkomstigheid is dat meerdere graven op het kerkhof zijn verzakt en scheef zijn komen te liggen waardoor onderhoud aan de grafsteen noodzakelijk is geworden. Met de rechthebbenden van de graven proberen we dit probleem aan te pakken. Omdat we hier zorgvuldig mee om willen gaan kost dit meer tijd dan we in eerste instantie hebben gedacht.

We hebben geïnventariseerd om welke graven het gaat, daarna hebben we de rechthebbende schriftelijk benaderd en de reacties afgewacht. Het wachten is nu op een prijsopgave zodat we aan rechthebbenden kunnen doorgeven wat het recht leggen van de grafsteen kost. Als we weten welke grafstenen worden recht gelegd, kunnen we verder met de inventarisatie van graven die geruimd mogen worden. Ook hier willen we zorgvuldig mee omgaan zodat fouten worden voorkomen en geen graven worden geruimd waarvoor de rechthebbende namens de familie geen toestemming heeft gegeven. Hebt u vragen, neem dan contact op met het parochiesecretariaat via de mail olv.parochie@hetnet.nl of 0524 – 54 12 76.


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2020 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS