Jubilea van drie vrijwilligers in onze geloofsgemeenschap: Sientje en Rieks Wesseling en Herman Tappel

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 22-12-2019

Zondag 5 januari 2020 willen we als geloofsgemeenschap stil staan bij het feit, dat dhr. Herman Tappel zich 40 jaar verdienstelijk heeft gemaakt in onze kerk als koorzanger. De locatieraad van Weiteveen heeft het parochiebestuur van Immanuel verzocht om Herman Tappel voor te dragen voor de toekenning van een door de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging ingestelde kerkelijke onderscheiding. Tijdens de viering zal de onderscheiding worden uitgereikt aan Herman, als dank voor zijn trouwe inzet als koorlid.

Ook willen we Sientje en Rieks Wesseling op 5 januari in het zonnetje zetten, omdat ze  al 25 jaar koster zijn in onze geloofsgemeenschap.

Na het vertrek van de zusters werd er een beroep gedaan op

parochianen om de taken van koster uit te voeren. Sientje en Rieks hebben spontaan deze belangrijke taak op zich genomen.

De voornaamste taak van een koster is het zo ‘geruisloos’ mogelijk laten verlopen van de viering. Of het nu een eucharistieviering is, een woord- en communieviering, gebedsdienst, begrafenis, een huwelijks-of doopviering, de koster zorgt ervoor dat alles klaar staat. Kaarsen aansteken, boekjes klaarleggen, klokken luiden en alle te gebruiken liturgische voorwerpen klaarzetten en niet te vergeten – de geluidsinstallatie; de altaar kleden aanpassen aan de kleuren van het liturgische jaar, de gewaden van de pastor klaarleggen en ervoor zorgen dat de misdienaars de goede maat toog aandoen. Ook de voorraden kaarsen, hosties en andere benodigdheden worden besteld, de collectes worden geteld en afgewerkt.

Daarnaast verzorgt Sientje de was en het strijkwerk van de witte kleden en doekjes die worden gebruikt bij de eredienst. Ook herstelwerk aan de kleding en kleden wordt zeer nauwgezet door Sientje verricht. Als je Rieks wilt bereiken en hij is niet thuis, dan is hij in de kerk te vinden en bezig met allerlei werkzaamheden van zeer uiteenlopende aard.

Sientje, Rieks en Herman dank je wel voor jullie enorme inzet

voor onze geloofsgemeenschap in de afgelopen perioden.

Na afloop van de viering van Driekoningen, 5 januari, willen we tijdens onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie onder het genot van koffie, thee, limonade èn Nieuwjaarsrolletjes nog even gezellig samen zijn rond de jubilarissen. De locatieraad nodigt u allen van harte uit; weet dat iedereen van harte welkom is.


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2020 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS