Uit de vergadering van de locatieraad van augustus 2019

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 02-11-2019

  1. We onderzoeken of we voor onze kerk passende kruiswegstaties kunnen verkrijgen uit een kerk die gesloten zal worden of al gesloten is. Als dat niet lukt, zullen we nieuwe kruiswegstaties aanschaffen.
  2. Het orgel in onze kerk is aan vervanging toe. We gaan overleggen met de dirigenten en organisten van het kinderkoor, dameskoor akKOORd en herenkoor en samen beslissen welk orgel zal worden aangeschaft.
  3. Het oude toegangshek naar ons kerkhof moet op zeer korte termijn vervangen gaan worden. Er wordt gewerkt aan een ontwerp voor het toegangshek. We dienen rekening te houden met de persleiding van het riool die langs het kerkhof ligt.
  4. We zijn aan het brainstormen om vanuit het portaal de mensen bij binnenkomst een opener blik in onze kerk te geven. Overwogen wordt het vervangen van het gekleurde glas door helder glas en glazen deuren naar de gebedsruimte toe.
  5. Tevens is de wens kenbaar gemaakt om bij een uitvaart de kist met de overledene niet in het kerkportaal te plaatsen maar achter in de kerk.  Er ontstaat dan een passender plek om afscheid te nemen van de overledene. Om dit te realiseren zullen de 4 achterste banken uit het middenschip worden verwijderd. Deze worden geplaatst in de ‘zusterkapel, naast de sacristie, de plek waar momenteel stoelen staan.
  6. Ons kerkhof is tijdens iedere vergadering ons grootste punt van zorg en aandacht. Door de droogte van de afgelopen jaren is de grond waarop ons kerkhof ligt meer gezakt dan in nattere jaren. We constateren dat een deel van de graven op het kerkhof is verzakt, waarschijnlijk doordat er onder de grafsteen geen goede fundering is gelegd. Het onderhoud van het kerkhof valt onder de verantwoording van de locatie / geloofs-gemeenschap. Het onderhoud van de graven valt onder de verantwoording van de rechthebbenden / nabestaanden.

De locatie en de nabestaanden zijn samen verantwoordelijk voor het kerkhof. Er wordt geïnventariseerd welke graven onderhoud nodig hebben. (scheef liggen - verzakt zijn). Ook benaderen we recht-hebbenden van graven waarvan het grafrecht in 2020 en 2021 eindigt. Na de totale inventarisatie zal er een plan van aanpak komen.

  1. De vrijwilligers van de kerkhofploegen zorgen er iedere keer weer voor dat er zand wordt aangevuld rond de graven. Een pluim voor de vrijwilligers voor hun tomeloze inzet bij het zand aanvullen rond de graven en overige werkzaamheden; inmiddels zijn er 2 nieuwe vrijwilligers bij gekomen: Willem Veenstra en Henk Bruns.
  2. Pastoor Tjepkema en diaken Wielens zijn niet bij iedere vergadering van de locatieraad aanwezig. Op verzoek van de locatieraad zullen pastoor Tjepkema of pastor Wielens en enkele keren per jaar participeren in de vergadering.

10.Er zitten barsten / barstjes in een aantal ramen van onze kerk. We benaderen Stichting Oude Groninger Kerken over de vervanging van deze ramen.

Van de hierboven genoemde zaken zullen de punten: 1,2,4 en 5
gefinancierd worden uit het verkregen geld van de verkoop van 1,54 ha (bos)grond aan de Kerkenweg. Uiteraard zijn er nog meer wensen om te realiseren, maar we dienen rekening te houden met het beschikbare budget.

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS