Actie onderhoud kerkhof

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 02-11-2019

Zoals wij al jaren in onze parochie gewend zijn, houden wij ook dit jaar actie onderhoud kerkhof. Deze actie vindt altijd plaats omstreeks Allerzielen. Allerzielen wordt gevierd op zaterdag 2 november, de dag na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. Met Allerzielen bidden wij als katholieke geloofsgemeenschap voor de overledenen dat ze mogen binnengaan in het Eeuwig Licht. De nabestaanden kunnen het kerkhof bezoeken en een bloemetje en/of lichtje op het graf plaatsen.

Het onderhoud van ons kerkhof vraagt de laatste jaren heel veel aandacht.

Door de droogte van de afgelopen jaren is de grond waarop ons kerkhof ligt meer gezakt dan in nattere jaren. Het onderhoud van het kerkhof valt onder de verantwoording van de geloofsgemeenschap/locatie.

We constateren met elkaar dat een deel van de graven op het kerkhof is verzakt, waarschijnlijk doordat er onder de grafsteen geen goede fundering is gelegd. Het onderhoud van de graven valt onder de verantwoording van de rechthebbende / nabestaanden.

De locatieraad is bezig om een plan van aanpak op te stellen. Samen zijn we verantwoordelijk voor ons kerkhof.

Wij bevelen dit jaar de actie voor het onderhoud van het kerkhof extra aan

en wel om de volgende redenen:
De hogere kosten voor de aanvulling van grond en zand rondom de graven; zeer regelmatig vullen de vrijwilligers van de kerkhofploeg zand aan rondom de graven. Er is in 2019 al 40 kuub zand aangevuld en 20 kuub zwarte grond, voor een totaalbedrag van € 726,00.

Er moet een nieuw toegangshek op het kerkhof komen.

Onlangs is het dak van de unit (gereedschapsberging en onderkomen voor de vrijwilligers) op ons kerkhof vervangen in verband met lekkage.

Het realiseren van een nieuwe erfscheiding vanaf de toegangspoort op ons kerkhof richting schaapskooi.

Mag de locatieraad ook dit jaar op uw gulle gave rekenen voor het onderhoud van het kerkhof?

Samen met dit parochieblad ontvangen alle parochianen een enveloppe voor deze actie. De enveloppe wordt bij u opgehaald in de week van 28 oktober  t/m 2 november a.s.  Uw bijdrage kunt u ook overmaken op:

IBAN NL 97 RABO 0358 3602 50 t.n.v. Immanuel  Parochie - Weiteveen.

Met vriendelijke groet van

de Locatieraad geloofsgemeenschap O.L.V. Koningin van de Vrede

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS