Franciscusnieuws

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 21-07-2022

FRANCISCUS NIEUWS

 

SINT CAECILIAFEEST

Op 20 november viert het Grootkoor het feest van Sint Caecilia met een plechtige viering in de kerk en een feestelijke bijeenkomst erna.

 

SENIOREN VAN NU

Op 25 november en 9 december komen we om 10.00 uur ’s morgens weer samen in de Inloop voor een kopje koffie en om samen te eten.

Er is plaats en ruimte voor iedereen.

Van harte welkom!

 

VIERING 90 JARIG BESTAAN VAN DE FRANCISCUSKERK EN FEEST ST. FRANCISCUS

Op 9 oktober jl. stond er een dubbel feest op het programma van onze kerk in Steenwijksmoer. We zouden de naamdag van onze patroonheilige Sint Franciscus vieren alsmede het feestelijke feit dat onze mooie kerk 90 jaar geleden was gewijd. In overleg met het grootkoor had pastoor Buit een apart boekje gemaakt  met mooie liederen en passende teksten. 

We waren er helemaal klaar voor om het zo maar te zeggen.

Dat de praktijk soms weerbarstiger is dan de theorie, daar kwamen we achter. Hoewel we nauwelijks meer rekening hoeven te houden met de coronamaatregelen werden we nog wel weer even met de neus op de feiten gedrukt. Pastoor Buit was geveld door corona en kon derhalve niet voorgaan in de eucharistieviering. Hij heeft toegezegd de viering van het 90 jarig bestaan een andere keer te vieren.

Omdat we het feest van Sint Franciscus wel graag wilden vieren als locatie, hebben we in een mooie Woord- en Communieviering dit met elkaar  gedaan. Het koor verzorgde de zang en het was een fijne ervaring dat we het zo toch konden vieren.  

Namens het bestuur van Immanuel was Ada Görtz aanwezig en aan het eind van de viering sprak zij een woordje uit. Ondanks dat de geplande viering niet was doorgegaan, wilde ze toch graag van de gelegenheid gebruik maken om ons als locatie te feliciteren. Ada had zich echt in de geschiedenis van onze kerk verdiept en ze had een heel mooi verhaal op papier gezet. Dit verhaal willen we u niet onthouden en met toestemming van Ada plaatsen wij het onder dit artikel. Ada, dank voor je mooie woorden.

Na de viering was er nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie met wat lekkers. Het is heel anders gelopen dan we van tevoren hadden bedacht maar het was een mooie viering en we hebben heel gezellig nagepraat met elkaar. En…..we hebben nog een mooie viering in petto !!

 

FELICITATIE VAN HET BESTUUR VAN IMMANUEL DOOR ADA GÖRTZ TIJDENS DE VIERING OP 9 OKTOBER

 

Aan mij de eer om een woordje namens Immanuel tot jullie te mogen spreken.

90 jaar St. Franciscus… Er is niemand hier, die zich de bouw en de inzegening van de kerk kan herinneren in maart 1932, althans dat lijkt me erg sterk. Maar wellicht herinneren jullie pastoor Slosser wel! Hij was tot 1967 hier pastoor.

Zijn naam is een begrip in Steenwijksmoer. Hij is in 1930 door de bisschop aangesteld tot bouwpastoor voor Steenwijksmoer. Hij was een krachtige persoonlijkheid, harde werker en aarts-bedelaar. Na meer dan 80 bedelpreken in verschillende kerken en tienduizenden bedelbrieven, had hij ondanks de toen heersende crisis de financiën al gauw voor elkaar. In maart 1932 verrees een eigen kerk met daarbij een grote pastorie en hoofdenwoning. Totale bouwkosten f 79.820,-. Ook kreeg de nieuwe parochie een eigen kerkhof en een jaar later konden ook de kinderen, die verspreid waren over verschillende scholen, naar hun eigen katholieke school. Hiermee had de nieuwe pastoor alle schaapjes - destijds ongeveer 725 stuks - onder zijn hoede.

De kerk is prachtig en heel bijzonder. Niet voor niets een rijksmonument! Destijds gebouwd onder de beroemde architect van Dongen. De ramen waren oorspronkelijk ingevuld met glas-in-lood van Albert Verschuuren.

In die tijd ontwikkelde Steenwijksmoer zich tot een centrum voor Katholieken.

Wat is er veel gebeurd. De 2e W.O. kwam, maar de kerk bleef groeien. Op zijn hoogtepunt telde de parochie zo'n 1.400 leden en 245 schoolkinderen. Dat was eind jaren 50, begin 60. Maar door de woningnood in de naoorlogse jaren, vertrokken veel jongeren uit Steenwijksmoer en ook de gezinnen werden kleiner. Het aantal parochianen liep gestaag terug.

Aan het eind van de jaren tachtig moest Steenwijksmoer de pastoor delen met Coevorden. Pastoor Lucassen, die wel werd ondersteund door pastor Schoenmaker, Lysbeth Minnema en later Pastoor Tjepkema en diaken Frans Wielens. En inmiddels rukt de krimp steeds verder op in de katholieke kerken. Ook dus in Steenwijksmoer; er moest gefuseerd worden. In 2018 is ze één met ons in Immanuel.. en deelden we in heel Zuidoost Drenthe Pastoor Tjepkema en diaken Wielens.

Nu telt de geloofsgemeenschap van Steenwijksmoer 650 parochianen (dat is 75 minder dan destijds bij de start in 1932). Samen met Weiteveen, Nieuw Schoonebeek, Schoonebeek en Coevorden vormt ze Immanuel met in totaal nu zo ongeveer 5500 parochianen. En hebben we samen pastoor Buit en straks diaken Niek Nijhuis, die 28 oktober a.s. hier in de kerk zal worden voorgesteld, of in jargon “gepresenteerd”. Samen zijn we sterk!

Steenwijksmoer is bijzonder, zij laat zich zien als een saamhorige gemeenschap met creativiteit en een nuchtere opstelling. De harde stenen vormen het kerkgebouw. Zo zijn de ramen enkele jaren geleden vervangen door mooie gebrandschilderde ramen met prachtige bloemen. En is de Inloop als mooie ruimte voor de administratie en andere activiteiten gerealiseerd. En gisteravond nog, is hier een concert geweest van de plaatselijke koren. Iedereen was welkom.

Steenwijksmoer…….ook nu pastoor Buit door Corona geveld is en er heel snel geschakeld moest worden om een eucharistieviering om te zetten naar een Woord & Communiedienst met een koor en organist blijkt deze saamhorigheid. De levende stenen  (zeg maar) van de parochie. Zij vormen de vitaliteit die onmisbaar zijn om de kerk (de harde stenen) levend te houden.

Ik noem maar wat namen Jo, Ad, Helma, Erik, Carla en Ankie (de locatieraad), Ingrid, Miny en Joost die ook in het bestuur van Immanuel zit. En natuurlijk het koor, Wouter de organist en alle andere vrijwilligers en vergeef me, die ik niet bij name heb genoemd en natuurlijk ook u!

Niet voor niks dat St. Franciscus, de patroonheilige van de kerk in Steenwijksmoer is. Een heilige die opkwam voor de armen en één was met de natuur en de dieren. 4 Oktober was zijn sterfdag en vandaag 9 oktober 2022 viert de kerk met zijn naam haar 90 jarig bestaan.

Dat ze nog lang en gelukkig mag leven. Van harte gefeliciteerd!!

 

KERKBALANS (ter herinnering)

Eventjes nakijken of  u de door u toegezegde bijdrage aan onze Franciscuskerk al heeft overgemaakt of dat het misschien nog moet gebeuren. Op pagina drie van de omslag van het Franciscuscontact vindt u het nummer van de bankrekening van onze locatie.

Juist in dit jaar 2022 is uw bijdrage bijzonder nodig.

Onze hartelijke dank als u dit al gedaan heeft.

 

BOETE EN VERZOENING

In de Adventstijd is het een goed gebruik om stil te staan bij het feit dat we maar kleine mensen zijn. Kleine mensen die niet altijd hun best doen om op een goede manier met God, met onze naaste en met onszelf om te gaan.

Met Kerstmis vieren we dat God onder ons is komen wonen. Hij maakt door de komst van zijn Zoon een nieuw begin met ons. Als voorbereiding op Kerstmis houden we op 10 en 11 december in alle kerken boetevieringen; tijdens de weekendvieringen zal een moment vrij gemaakt worden voor Boete en verzoening.

 

Naast de boetevieringen is er ook de mogelijkheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Hiervoor kunt u contact opnemen met pastoor Bernard Buit.

 

Soms moet je

door donkere tijden gaan

om weer in het zonlicht te komen

 

HISTORIE

U kent ze vast nog wel.

Er zijn in het verleden meerdere boekjes geschreven over de Franciscuskerk en de Theresiaschool

Ze zijn geschreven in 1982 en 1983.

Nu is ons gevraagd een oproep te doen om te kijken of er ergens nog boekjes te vinden zijn die men eventueel zou willen missen.

Er zijn een aantal mensen die erg graag zo’n boekje zouden willen om te lezen en te bewaren.

Mocht u of een van uw kennissen er nog eentje in de kast hebben staan en er iemand anders een plezier mee willen doen, dan zou dat heel erg gewaardeerd worden. De Inloop is op woensdagmorgen open, maar de brievenbus is er ook.

 

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2022 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS