Franciscusnieuws

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 21-07-2022

FRANCISCUS NIEUWS

OVERLEDEN

Op dinsdag 14 juni is Gerhardus Johannes Meijerink overleden. Graads Meijerink was getrouwd met Dien Bosch en ze hebben heel lang aan de Hoofdweg gewoond. Graads is geboren in Steenwijksmoer in het huis waar hij met Dien van 1980 tot eind 2020 naar volle tevredenheid heeft gewoond. Graads was machinebankwerker – een echte vakman. Veel hekken en hekjes getuigen daar nog steeds van. Hij was altijd in de weer en het kenmerkte hem dat hij altijd klaar stond voor een ander. Hij was trots op zijn kinderen en kleinkinderen  Het was een feest wanneer ze op bezoek kwamen. Eind 2020 zijn Graads en Dien in verband met hun gezondheid naar het zorgcentrum Sint Franciscus verhuisd. Niet gemakkelijk – wel goed. De laatste weken waren ook niet gemakkelijk. Op 14 juni is hij rustig ingeslapen en op maandag 20 juni hebben we in een plechtige viering afscheid van hem genomen. Daarna is hij naar het crematorium in Hardenberg vervoerd.

Graads Meijerink is 87 jaar geworden.

 

Wij bidden om kracht en troost voor hen die achterblijven.

 

PAROCHIE-AVOND 10 JUNI IN DE SCHALM          

Vrijdag 10 juni was het eindelijk weer zover. Na twee jaar afwezigheid in verband met Corona konden we weer onze jaarlijkse parochie-avond organiseren. Omdat het zo lang geleden was dat we zo bij elkaar konden komen was de insteek om er vooral een gezellige en informele avond van te maken. En dat is gelukkig goed gelukt.

Jo Assen opende de avond door iedereen van harte welkom te heten. Een bijzonder woord van welkom was er voor de beide pastores. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om even kort wat praktische zaken mede te delen. Ad Arends praatte iedereen bij over een aantal technische zaken die in en om de kerk en het kerkhof gebeurd zijn. Erik Botter gaf een beknopt financieel overzicht. Vervolgens vertelde Herman van de Veen over de onlangs nieuw opgerichte projectgroep “Vitaliteitsplan”. Hij heeft namens Steenwijksmoer zitting in deze projectgroep. Uitgebreide informatie over deze projectgroep staat in het vorige Franciscuscontact. 

Daarna nam pastoor Buit het woord en hij vertelde over zijn ervaringen in de Immanuel Parochie. Hij is nu bijna een jaar in zuidoost Drenthe werkzaam en het bevalt hem gelukkig goed. In het begin was het moeilijk om contacten te leggen vanwege de beperkingen die er golden. Daarin is nu verandering gekomen en hij heeft een aardig beeld van de vijf locaties. Hij benadrukte dat we iedereen nodig hebben om onze geloofsgemeenschap draaiende te houden en dat dat een punt van zorg en aandacht is.

Diaken Frans Wielens  nam alvast een voorproefje op zijn aanstaande pensioen in oktober. Hij droeg op geheel eigen wijze twee gedichten voor van Annie M.G. Schmidt. Daarnaast nog een mooi humoristisch Twents verhaal over een jongetje dat echt niet meer school wilde (“ik gao der nig wier hen”). Wij denken dat hij na zijn pensionering een tweede carrière begint op het toneel.

De rest van de avond werd er gezellig gekletst en gelachen onder het genot van een hapje en een drankje. Dank aan iedereen die aanwezig was en heel graag tot volgend jaar.

Locatieraad St. Franciscus van Assisië

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE OP 26 JUNI

Op zondag 26 juni was het eindelijk zover. Zes communicantjes uit onze geloofsgemeenschap deden hun Eerste Heilige Communie.

De kinderen waren in maart al  begonnen met de voorbereidende catechese. Deze middagen werden gezamenlijk gedaan met de communicantjes uit Coevorden en vonden plaats in het Antoniusgebouw. Onder leiding van pastoor Buit, Henriëtte Reefman en Jolanda Arends werd samen met de kinderen toegewerkt naar deze feestelijke dag. Op zondag 24 april hebben zij zich in de kerk aan ons voorgesteld en nu was dan eindelijk de grote dag aangebroken.

Sommige kinderen waren wel een beetje zenuwachtig. Ze zagen er allemaal heel mooi en feestelijk uit. Ook de kerk was prachtig versierd met bloemen, linten en de foto’s van de kinderen. Heel fijn dat het koor Palet de zang verzorgde. Dat gaf een extra feestelijk tintje aan deze zonnige en mooie dag.

De kinderen die hun Eerste Heilige Communie ontvingen zijn Dyna Achterbos,  Diederik Bos, Jeanmillian Henriques, Laureen Koel, Ineke Snijders en Marie-Bernadette Vegt.

De communicantjes waren heel actief bij de viering betrokken door te lezen en mee te helpen met het klaarmaken van de altaartafel. Ook werd het evangelie van de vijf broden en twee vissen door de kinderen op het priesterkoor uitgebeeld waarbij ze zelfs in een heuse boot zaten.

Het thema van de viering was “samen delen doet wonderen”. Dat werd heel mooi in de praktijk gebracht doordat ieder kind mooi speelgoed van huis had meegenomen. Al het speelgoed werd verzameld en in een mand gedaan. Dit speelgoed gaat dan naar kinderen die het niet zo getroffen hebben en waar niet altijd geld is om speelgoed te kopen.

Aan het einde van de viering kregen ze namens de geloofsgemeenschap nog een cadeautje aangeboden en de hartelijke felicitaties.

Hartelijk dank aan iedereen die op welke wijze dan ook heeft meeholpen om er een geslaagde viering van te maken.

 

HEILIG VORMSEL OP 2 JULI

Op zaterdag 2 juli was het wederom groot feest in de kerk in Steenwijksmoer. Bisschop Van den Hout kwam naar de kerk toe om 18 kinderen uit Coevorden en Steenwijksmoer te vormen. De kerk was prachtig versierd en de vormelingen zagen er allemaal heel feestelijk uit. Het was een grote groep, mede vanwege het feit dat door de corona twee jaar geen viering kon plaatsvinden. Voor de viering maakte de bisschop nog een praatje met de jongens en de meisjes over het vormsel, over hun groei naar volwassenheid en de belangrijke keuzes die ze de komende jaren gaan maken. Op de vraag of één van hen de ambitie had om in de toekomst bisschop te worden werd ontkennend geantwoord. Maar dat mocht de pret niet drukken. In de plechtige viering waarin de vormelingen volop meededen werden de kinderen voorgesteld en uiteraard gevormd. Het koor Palet zong prachtig en ze kregen na de viering een terecht applaus. Onder een heerlijk zonnetje konden de vormelingen na de viering door iedereen worden gefeliciteerd. Een speciaal woord van dank aan diaken Frans Wielens, Ina Exel en Dea Belt van de vormselvoorbereiding voor al hun inzet en enthousiasme. Dat de goede geest de vormelingen mag begeleiden op hun verdere levenspad.

 

VAKANTIEGROET

De vakantietijd komt eraan. De scholen sluiten voor zes weken de deuren. Verschillende clubs en activiteiten staan op een laag pitje of hebben helemaal vrij. Ook in onze parochie schakelen we in de vakantietijd even terug. De vieringen gaan wel door maar verder is het relatief rustig. Ook wij als locatieraad hebben in de maand augustus geen vergadering.

Voor iedereen geldt dat het goed is om in de vakantie terug te schakelen en het wat rustiger aan te doen. Tijd en aandacht nemen voor mensen en andere activiteiten en de motor weer op te laden.

In de loop van maart werden de maatregelen versoepeld en inmiddels kunnen we bijna weer op “ouderwetse” manier vieren en delen met elkaar. Zo hebben we weer een parochie-avond kunnen organiseren en heeft binnen één week zowel de Eerste Heilige Communie als het Heilig Vormsel plaatsgevonden in onze kerk. Mooie gebeurtenissen om dankbaar op terug te kijken.

Rest ons iedereen die op welke manier dan ook onze parochie vitaal en levend houdt hartelijk te danken voor alle inzet. Geniet van een welverdiende vakantie. Of dat nu lekker thuis achter het huis is of misschien ver weg. Een mooie tijd om de accu weer op te laden.  We hopen na de vakantie weer met veel enthousiasme de schouders er onder te zetten.

Locatieraad St. Franciscus

 

VRIJWILLIGERS

De werkgroepen in onze Franciscuslocatie hebben dringend behoefte aan mensen die hun steentje bij willen dragen om de kerk schoon en mooi te houden. Velen zijn al actief, maar aanvulling en vooral verjonging zou heel goed en mogelijk zijn. Mocht u tijd hebben om zo af en toe een uurtje met ons mee te werken, neem dan contact op met één van de mensen waarvan u achter kunt op het Franciscuscontact het telefoonnummer kunt vinden.

Wij wachten op u.


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2022 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS