Ter overdenking

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 07-03-2022

 

Gebed om Vrede

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede:

- dat ik, waar haat is, liefde breng;

- waar schuld is, vergeving;

- waar tweedracht is: eenheid;

- waar dwaling is: waarheid;

- waar twijfel is: geloof;

- waar wanhoop is: hoop;

- waar duister is: licht;

- waar narigheid is: blijheid.

 

Geef, dat ik zoek

niet zozeer getroost te wórden, als wel te troosten;

niet zozeer begrepen te wórden, als wel te begrijpen;

niet zozeer bemind te wórden, als wel te beminnen.

Want wie geeft, ontvangt;

wie zichzelf vergeet, vindt zichzelf;

wie vergeeft, wordt vergeven;

wie sterft, krijgt eeuwig leven.

Amen.


Een glimlach

naar mijn spiegelbeeld

naar een vogel

naar de zon

 

dankbaar

dat de dag

ook weer vandaag  

zo mooi begon

 

Positieve dingen

 

met elkaar delen

ondanks dat er zoveel verdriet is

en moeite en ongemak

juist nu


WIND

Als ik er niet was

konden wieken niet draaien

kon het zand niet verwaaien

kon het haantje niet keren

vielen nooit zoveel peren

 

Als de wind er niet was

konden vlaggen niet wapperen

konden zeilen niet klapperen

zou de vlieger niet opgaan

zou het molentje stil staan

 

Als ik er niet was

zou het bos niet meer ruisen

zou de zee niet meer bruisen

dank je wel …….wind‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2022 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS