Woordje van de pastores

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 07-03-2022

‘Gij die mij in uw dienstwerk hebt gewild’

Bovenstaand is een regel uit een lied. De woorden zijn mij eigen en vertrouwd geraakt. Weliswaar niet zomaar, eerder met vallen en opstaan. In 1977 was het dienstwerk in de Kerk niet zo aantrekkelijk en vanzelfsprekend. Het lag niet zo voor de hand om pater te worden. Wie priester wilde worden werd er vreemd op aangekeken. Polarisatie heerste in de Nederlandse Kerk. Daar kwam nog eens bij dat ik niet de juiste vooropleiding had genoten. Toch maar aarzelend aan ‘het werk in de Kerk’ begonnen. Ik ging naar de theologische hogeschool in Heerlen en werd na verloop van tijd novice bij de Paters van de H.H. Harten. En zo studeerde ik voor het kerkelijk baccalaureaat ‘Pastoraal Theologie’, voorwaarde om competent en beroepsmatig in de Kerk te kunnen werken. Het leven als toekomstig pater bleek uiteindelijk niet mijn levensweg. Ik was toch meer een man voor huwelijk en gezin. Een lieve vrouw kwam op mijn weg. God-zij-dank!

Bij het dienstwerk in Kerk en samenleving kan niemand gemist worden en zo werd ik in 1988 geroepen voor het pastoraat in Bisdom Groningen – Leeuwarden. Het diaconaat kwam op mijn weg. God-zij-dank!

Vierendertig jaren heb ik mij mogen toeleggen op het parochiepastoraat in de breedste zin van het woord, dat wil zeggen dienstbaar zijn in de liturgie,  diaconie, catechese en de gemeenschapsbouw.

Het bracht mij bij mensen van allerlei slag, jong en oud, mannen en vrouwen, Nederlanders en buitenlanders, kerkelijk en onkerkelijk, gelovig en ongelovig, goede en kwade. In mijn leven en werk heb ik gepoogd, naar het voorbeeld van Jezus, de Ander/ander hoger te achten dan mijzelf. Waar dat niet gelukt is, vraag ik om vergeving. Ik mocht er zijn bij rouw en trouw, doop en vormsel. Ik was intensief met mensen onderweg, in vreugde en verdriet maar dikwijls ook heel even, in het voorbij gaan. Echter altijd: ‘ in dienst van’. Zo poogde ik, met vallen en opstaan, een geloofsverkondiger en

Mijn arbeid heb ik niet ‘op eigen houtje’ gedaan, maar in samenwerking met collega pastores, bestuurders en vele vrijwilligers en uit de kracht en troost van de Heilige Geest. Hiervoor wil ik de goede God danken in het weekend van 1 en 2 oktober.                                                           

Frans Wielens diaken

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2022 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS