Franciscusnieuws

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 05-10-2021

VORMSEL

In het vertrouwen dat vanaf september verdere versoepelingen van kracht worden heeft de vormselwerkgroep in september brieven gestuurd naar ouders en aanstaande vormelingen. Gehoopt wordt dat binnenkort de vormselvoorbereiding opnieuw van start kan gaan. Ouders en jongeren die nog niet gereageerd hebben nodigen wij nogmaals van harte uit voor het Heilig Vormsel.

Hiervoor kunt u contact opnemen met:

past. F. Wielens, email: frans.wielens@immanuelparochie.nl.

 

OUDERAVOND VORMSEL – donderdag 28 oktober

Na de vakantie hebben we een uitnodiging verstuurd aan de jongeren die zich voorbereiden op het H. Vormsel voor de eerste ouderavond. Deze avond is gepland op donderdag 28 oktober 2021 in het Sint Antoniusgebouw achter de Willibrorduskerk in Coevorden. De jongeren ontvingen een uitleg over het sacrament van het Vormsel.

De ouderavond is bedoeld om elkaar te ontmoeten en te inventariseren wie er meedoet aan voorbereidingen op het Vormsel.

Ook wordt er tijdens die avond aandacht besteed aan de betekenis van het sacrament van het Vormsel.

Hebt u geen uitnodiging ontvangen maar wil uw kind graag meedoen met de voorbereidingen op het Vormsel, dan bent u van harte welkom op de ouderavond; meldt u zich wel even aan bij één van de mailadressen?

Graag ontvangen we voor maandag 25 oktober een berichtje van de ouders of men wel of niet aanwezig kan zijn op deze avond.

In de brief die u hebt ontvangen staat een fout mailadres van Ina Exel. Hebt u een mail gestuurd naar het mailadres in de brief of hebt u nog niet gereageerd dan graag een berichtje naar Ina Exel inaexel@gmail.com of diaken Frans Wielens frans.wielens@immanuelparochie.nl

Graag tot ziens op donderdag 28 oktober om 19:30 uur in het Antoniusgebouw achter de Willibrorduskerk.

 

Coevorder Mannen Koor en Palet

Na een lange verplichte pauze kan het Coevorder Mannenkoor eindelijk weer repeteren en optreden.

Ons eerste optreden samen met Palet en anderen is in de kerk in Steenwijksmoer op zaterdag 20 november a.s.

Aanvang optreden 19.30 uur, toegang is gratis.

 

ALLERZIELEN

In onze kerk vieren we jaarlijks Allerzielen. Tijdens een speciale viering worden onze dierbare overledenen herdacht. Heel in het bijzonder worden de namen genoemd van de parochianen die sinds november 2020 zijn heengegaan. Tot aan het verschijnen van dit Franciscuscontact waren dat:

 

Arnold Homma                      23 november 2022     86 jaar

Bertha Bosch-Timmerman    15 januari 2021          87 jaar

Rieks Fackler                           5 mei 2021               74 jaar

Daniëlle Plas                          14 juli 2021                36 jaar

 

Op dinsdag 2 november om 19.00 uur zal pastor Fr.  Wielens voorgaan in deze viering. Na de viering zullen de graven op het kerkhof gezegend worden en kunnen we lichtjes zetten op die van onze dierbaren.

Het is een viering die traditioneel druk bezocht wordt. Gelukkig zijn de maatregelen rondom corona versoepeld en mag iedereen die dat wil weer naar de kerk toe zonder zich van tevoren op te geven.

U bent dan ook van harte welkom.

 

KBO

De KBO/PCOB gaat ONDER VOORBEHOUD in september weer beginnen met de KBO activiteiten.

Let op de agenda in onze nieuwsbrief voor de data.

 

OECUMENISCHE VIERING

17 oktober - 10.00 uur - Stadskerk – Coevorden

Volgens traditie organiseren de gezamenlijke kerken van Coevorden en Steenwijksmoer elk jaar een viering op de 3e zondag in oktober.

Deze oecumenische viering vindt dit jaar plaats in de Hervormde kerk  - de Stadskerk - aan de Kerkstraat 6 in Coevorden

op zondag 17 oktober, aanvang 10.00 uur;

Het thema van de viering is ‘Heersen of dienen’.

De viering wordt gehouden in het weekend waarin extra aandacht wordt gevraagd voor problemen veraf en dichtbij:

  • 16 oktober – Wereldvoedseldag
  • 17 oktober – Internationale dag voor bestrijding van armoede
  • 18 oktober – Europese dag tegen mensenhandel

Aan genoemde, actuele thema’s zal in de viering aandacht worden besteed. In de collecte vragen wij uw bijdrage voor de Voedselbank.

In het afgelopen anderhalf jaar, waarin we hebben moeten leren leven met het coronavirus, is er vaker een  beroep gedaan op de Voedselbank.  Ze hebben onze hulp echt nodig.

Toeval of niet…..De eerste bijeenkomst om de viering van 17 oktober voor te bereiden vond plaats op 9 september, in de ‘Verspillingsvrije Week – Samen Tegen Voedselverspilling’ . De media heeft via de radio aandacht aan dit actuele thema geschonken.

Graag nodigen we u uit om met ons mee te vieren op zondag 17 oktober om 10.00 uur in de Stadskerk. U bent van harte welkom.

De viering wordt uitgezonden via livestream.

U vindt de viering via de site: www.PKNCoevorden.nl

 

VERSOEPELINGEN CORONA MAATREGELEN

Zoals u ongetwijfeld al heeft gelezen of gezien, zijn er per 25 september versoepelingen ingetreden inzake de coronamaatregelen. U treft op een andere plek in het Franciscuscontact hierover een artikel aan van het bestuur.

Concreet betekent dit dat we geen anderhalve meter afstand meer hoeven te houden van elkaar. Ook hoeft u zich niet meer te registreren bij binnenkomst in de kerk. Waar we heel erg blij mee zijn, is dat we weer met elkaar mogen zingen en dat koren weer mogen repeteren. Het is ruim anderhalf jaar geleden dat we “normaal” naar de kerk konden gaan.

Helemaal naar het oude normaal zal echter niet vanzelfsprekend zijn. Ook al is de anderhalve-meter-maatregel ingetrokken, toch voelt niet iedereen zich prettig om weer dicht naast elkaar te zitten. We verzoeken u dan ook om hiermee rekening te houden. We hebben een grote kerk en wat dat betreft hebben we letterlijk en figuurlijk ruimte genoeg.

Dat de koren weer mogen repeteren en dat we weer mogen meezingen is misschien wel het mooiste nieuws. Onze koren zijn weer langzaam begonnen met repeteren. Het zal zeker nog niet zo zijn zoals anderhalf jaar geleden. Met elkaar moeten we weer opstarten en bekijken hoe het in de praktijk gaat lopen.

Het einde van de pandemie is nog niet in zicht maar er zijn weer lichtpuntjes te bespeuren. De dagen worden weliswaar korter en de herfst is in volle gang maar het lijkt of het licht de duisternis overwint.

Als geloofsgemeenschap kijken we weer hoopvol vooruit maar het is ook goed om even terug te kijken naar de laatste anderhalf jaar. Heel abrupt ging in maart vorig jaar de kerk dicht. Dit was voor vele parochianen heel moeilijk. Stapje voor stapje konden we voorzichtig weer samen kerk zijn met elkaar. Ondanks dat er geen of weinig vieringen waren, gingen een aantal werkzaamheden gewoon door.

Wat zijn we gezegend met vrijwilligers die ondanks de beperkingen met man en macht de schouders er onder hebben gezet. Sommige zichtbaar in hun werkzaamheden maar ook velen op de achtergrond. Nooit deden we tevergeefs een beroep op hen. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Als locatieraad zijn we hier ontzettend dankbaar voor. Het toont eens te meer aan dat we met elkaar betrokken zijn én blijven, ook al zijn de omstandigheden niet ideaal.

Nogmaals dank en we hopen dat we op jullie hulp en steun mogen blijven rekenen in de toekomst.

Locatieraad

 

 

 

 

VRIJWILLIGERS

De werkgroepen in onze Franciscuslocatie hebben dringend behoefte aan mensen die hun steentje bij willen dragen om de kerk schoon en mooi te houden. Velen zijn al actief, maar aanvulling en vooral verjonging zou heel goed en wenselijk zijn. Mocht u tijd hebben om zo af en toe een uurtje met ons mee te werken, neem dan contact op met één van de mensen waarvan u achter op het Franciscuscontact het telefoonnummer kunt vinden.

Wij wachten op u.

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2021 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS