Woordje van de pastores

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 05-10-2021

Voor een synodale Kerk  Communio  / Participatio / Missio’

Het logo is in kleur nog sprekender. De zwart witte versie maakt echter al duidelijk hoe ‘Kerk’ is bedoeld,  in iedere tijd opnieuw: ‘Gods – Volk – Onderweg’.

 

In het logo zien wij mensen van allerlei slag. De kleinen en de kwetsbaren gaan voorop. De bisschop, met mijter en staf herkenbaar aanwezig, in het midden van de stoet

 

We zien het kind op de schouder. De man op leeftijd met zijn wandelstok, de zuster in habijt, we zien een student, een vluchteling, iemand met een beperking, de vrijwilliger. Mensen zoals u en ik.

 

Allen samen op weg, geleid door de Heilige Geest. De mensen op de afbeelding vormen de basis voor het welslagen van de aanstaande  bisschoppelijke synode  in 2023 in Rome. Een synodaal proces is niet alleen een bijeenkomst van bisschoppen in Rome. Vandaar het gekozen logo.

 

Het gaat om een proces waarin heel de Kerk en alle plaatselijke gemeenschappen betrokken zijn. Synodaal betekent samen op weg gaan. Voor de Kerk is er geen andere weg. Op zondag 17 oktober werd wereldwijd in de bisdommen het traject ‘Synode 2021-2023’ officieel geopend.

 

Paus Franciscus heeft hiertoe opgeroepen en haar als thema meegegeven: ‘Voor een synodale Kerk: ’communio, participatio en missio’. Het is een hele mond vol. Het is bedoeld om de zending van de Kerk te stimuleren.

Uitleg vindt u in de column van onze bisschop, Mgr. Van Den Hout.

Het gekozen logo als ‘Gods – Volk - Onderweg’ is mij uit het hart gegrepen. Ik zie het visioen oplichten van een Kerk die open is en nabij, een Kerk waarin ieder zich thuis voelt en kan participeren, een Kerk dus die echt gemeenschap is en missionair. ‘Communio, Participatio en Missio’.

 

Frans Wielens diaken 

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2022 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS