Woordje van de pastores

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 04-02-2021

Met vlag en wimpel

In de eerste helft van juni word ik, zomaar in de middag, herinnerd aan de bekende uitdrukking: ‘met vlag en wimpel,’ Plotsklaps, her en der, zie ik de vlag in top met een schooltas als wimpel. Een vlag met schooltas als teken dat in dit huis, een jongen of meisje, met ‘vlag en wimpel’ is geslaagd. Zonder de meeste geslaagden bij naam en toenaam te kennen maak ik met hen het gelukzalige gevoel van ‘geslaagd zijn’ mee. Voor even ben ik die ‘geslaagde’ jongen van heel lang geleden. Vlag en wimpel laten mij ook meeleven met hen die het geluk om het behaalde diploma (nog) niet mogen smaken. Huil maar uit, vier vakantie en straks gaan voor de herkansing.

Ook voor anderen gaat de vlag uit vanwege opgeloste moeilijkheden, voortkomend uit corona. Velen mochten met vallen en opstaan, door stug volhouden en in onderlinge liefde en trouw een lange, zorgelijk en dikwijls uitzichtloze tijd afsluiten. Een overleden dierbare van mij van 69 jaar ten gevolge van de onzichtbare vijand die corona heet, staat symbool voor de velen die wereldwijd ten gevolge van het virus zijn gestorven. Ondanks alle en niet te noemen leed wens ik de vlag te hijsen voor mantelzorgers, verpleegkundigen, artsen en alle andere zorgverleners, beroepsmatig en vrijwillig, die zich met hart en ziel hebben ingezet voor de zieke medemens en stervenden nabij zijn geweest.

Of onze parochie met vlag en wimpel geslaagd is, durf en mag ik niet zeggen. In de komende tijd zal duidelijk worden wat de gevolgen zijn van een pandemie voor een geloofsgemeenschap als de onze. Vast staat dat we samen, vol goede moed, verder bouwen aan een parochie in dienst van mensen en Gods Koninkrijk.

Op zaterdag 12 juni jl. wapperde in Coevorden, met vlag en wimpel, de geelwitte vlag en de rood-wit-blauwe vlag, ter ere van de installatie van de nieuwe pastoor, Bernard Buit. Ik vertrouw er op dat voor hem en ons allen het lied ‘Wat altijd is geweest’ (‘Het lied van vandaag en morgen’) bewaarheid zal worden. Proficiat!

Wat altijd is geweest, het waaien van de Geest, gebeurt aan ons vandaag. Dat vuur van het begin, wij ademen het in, Gods Woord dat  antwoord vraagt.’

Mooie zomer, toegewenst, Frans Wielens   diaken

 

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2021 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS