Woordje van de pastores

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 04-02-2021

GOED OP DE WINKEL PASSEN IS HET MOTTO

 

‘Goed op de winkel passen’ is een advies, een wijze raad voor spannende, onzekere tijden waarin wij van tijd tot tijd verkeren. U kent de bakkerswinkel, de buurtsuper, de slagerij, de zuivelzaak. Vertrouwde plekken in onze winkelstraten. De winkel is er om de klant van dienst te zijn, vroeger zelfs ‘achterom’, na sluitingstijd. Er zijn echter af en toe omstandigheden die de service inperken. De guldenregel om ‘goed op de winkel te passen’ treedt dan in werking. De guldenregel geldt niet enkel voor de winkel bij u om de hoek.

 

Mijn ochtendkrant ‘kopt’ op 11 januari: ‘Nederland blijft fors langer op slot.’ De ‘lockdown’ wordt met drie weken verlengd. Dit betekent beperkingen voor de hele maand januari. ‘Goed op de winkel passen’ is volgens mij het beste advies om staande en gaande te blijven. Nu het vaccineren begonnen is, daagt er toch enigszins licht aan het eind van de tunnel.

Onze Immanuelparochie staat voor een ingrijpende verandering in de personele sfeer. Het vertrek van pastoor Tjitze Tjepkema is aanstaande. Dit heeft een behoorlijke impact. Het raakt hem, het raakt ons en het raakt mij. In deze weken wordt mij herhaaldelijk de vraag gesteld: ‘Hoe moet het nu veder?’ Men is bezorgd. Ik deel de zorg, ook al weet ik dat er zorgvuldig door het bisdom gekeken wordt naar een goede opvolger.

 

Er zijn mensen die de ‘Kerk’ zien als een winkel waar van alles te krijgen is, volop personeel en de klant is er koning. De ‘Kerk’ is echter geen winkel van ‘U vraagt, wij draaien.’ Paus Franciscus vergelijkt de ‘Kerk’ met een veldhospitaal waar gewonden worden verzorgd en bescherming genieten. Het beeld van de ‘Kerk’ als herberg is mij evenzeer dierbaar. Als ‘verpleger’ en ‘herbergier’ neem ik de raad van de winkeliers over:  ‘Goed op de winkel passen.’ Dit geldt voor alle betrokkenen in onze parochie Immanuel die zijn als ‘verplegers’ en ‘herbergiers’, heel in het bijzonder het parochiebestuur en de locatieraden, ja, allen die op een of andere wijze hun diensten aan de geloofsgemeenschap geven en niet in de laatste plaats uw diaken Frans Wielens.

Zo wordt het mogelijk om passend afscheid te nemen van onze pastoor en kunnen wij vol vertrouwen uitzien naar zijn opvolger.

Goed op de winkel passen is het motto.

Frans J.M. Wielens  diaken

 

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2021 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS