Franciscus nieuws

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 04-02-2021

OVERLEDEN

Vrijdag15 januari is Maria Elisabeth Bosch-Timmerman overleden in het woon en zorgcentrum te Hardenberg. Bertha Bosch-Timmerman is getrouwd geweest met Bertus Bosch. Ze hebben jaren in de Loosche Mars gewoond. Nu woonde ze in een aanleunwoning van het zorgcentrum Sint Franciscus, maar in verband met corona was ze naar Hardenberg verhuisd. Daar is ze rustig ingeslapen.

Woensdag 20 januari hebben we in een besloten dienst in de aula te Coevorden afscheid van haar genomen en haar daarna naast haar man op onze begraafplaats  te ruste gelegd.

Bertha Bosch-Timmerman is 87 jaar geworden

 

OPRUIMEN KERSTSTAL

Een groot gedeelte van de kerststal is inmiddels opgeruimd. Het laatste stukje –het gedeelte onder het altaar – blijft daar staan tot na 2 februari.

 

VERTREK PASTOOR TJEPKEMA

In onze kerstgroet in het vorig Franciscuscontact schreven we dat de geboorte van Jezus ons hoop op andere tijden geeft en dat we daarin mogen en moeten geloven. Die zin kunnen we nu gewoon opnieuw gebruiken. Met daaraan de toevoeging dat hoop en vertrouwen soms een kwestie is van geduld en een lange adem. Voor 2021 hebben we de hoop dat de maatregelen rond het coronavirus weer wat versoepeld worden. Er is begonnen met het vaccineren en er lijkt weer wat licht aan het einde van de tunnel. Maar dat is niet op korte termijn geregeld.

Wat wel op korte termijn staat te gebeuren is het afscheid van pastoor Tjepkema uit onze parochie. We hadden dit wel een keer zien aankomen, maar op het moment dat het zo ver is, is het echt even slikken en een teleurstelling. Pastoor Tjepkema heeft ruim tien jaar ziel en zaligheid in de parochie gestoken. We hebben zijn diakenwijding in 2010 en zijn priesterwijding in 2011 mee mogen maken. Als geloofsgemeenschap hebben we pastoor Tjepkema zien groeien in zijn priesterschap. Met groot enthousiasme en bezieling heeft hij vorm en inhoud gegeven aan zijn taak binnen de kerk. In die jaren heeft hij ook het proces moeten begeleiden van de fusie van onze geloofsgemeenschap met die van Coevorden, Schoonebeek, Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen. Dit zijn hele zware jaren geweest waarin hij zich heel duidelijk op de weg van de geleidelijkheid begaf. Zijn motto “maximaal lokaal” klinkt nu nog vaak na.

Hij was in zijn element bij vieringen en het bedienen van de sacramenten. Dopen, trouwen, het begeleiden van communicantjes en vormelingen en niet te vergeten de ziekenzalvingen en de vele uitvaarten waarin hij is voorgegaan. Ook de contacten met de Theresiaschool vond hij zeer waardevol en de “schoolmis” in september was een vaste waarde. Pastoor Tjepkema heeft de gave om zich aan te passen aan de persoonlijke omstandigheden van de parochianen. In de loop van de jaren hebben we hier vele mooie verhalen over gehoord.

Als locatieraad (en voorheen kerkbestuur) kijken we terug op een vruchtbare tijd. We zijn het zeker niet altijd met elkaar eens geweest, maar wisten elkaar telkens weer te vinden in goed onderling overleg en wederzijds begrip. Die openheid heeft er voor gezorgd dat hij altijd benaderbaar was voor ons. In goede en in slechte tijden. Vaak heeft hij zijn waardering uitgesproken voor alle vrijwilligers die betrokken zijn bij de kerk. Hij heeft genoten van de vele ontmoetingen, vooral het praatje na de vieringen of op de parochie-avonden.

Met elkaar kijken we terug op tien hele mooie jaren. Heel dankbaar zijn we pastoor Tjepkema voor alles wat hij voor ons en onze geloofsgemeenschap heeft betekend.

Het is goed om hier te benoemen dat hij dit gelukkig niet alleen hoefde te doen. Pastoor Tjepkema vormde een goed pastoraal team met eerst pastor José Lange en later diaken Frans Wielens. Met dit  “dynamische duo” zijn we gezegend geweest.

Op dit moment is er nog niets bekend over de invulling van de plek van pastoor Tjepkema. Dit betekent dat diaken Fr. Wielens (hopelijk tijdelijk) alleen de pastorale taken zal moeten vervullen. Dat hij niet in zijn eentje de taken van twee personen op zich kan nemen is logisch. Er zal voorlopig vaker een viering zijn waarin de liturgische werkgroep voorgaat. Hierdoor wordt er nog meer dan anders een beroep op ieder van ons gedaan om samen de schouders eronder te zetten. 

We wensen pastoor Tjepkema alle goeds toe in Heerenveen. Moge God hem bijstaan in zijn nieuwe opdracht en hem zegenen op zijn verdere levensweg.    Locatieraad

 

Voedselbank Zuidoost Drenthe

Lieve mensen,

Het jaar 2020 was een heel bijzonder jaar.

Door de Coronacrisis hebben we ons cliëntenbestand harder zien groeien dan andere jaren. De actie van de supermarkten, om verspilling van goederen tegen te gaan, heeft ook effect gehad voor de aanvoer van goederen, m.n. de diepvriesproducten.

Gelukkig hebben we vanuit alle hoeken ( ook zeker van de supermarkten ) heel veel steun in de vorm van goederen ontvangen, waardoor we ook vorig jaar telkens een goed voedselpakket aan onze cliënten hebben kunnen overhandigen.

Mede door uw giften hebben wij al onze cliënten ook voor de kerstdagen en Oud en Nieuw, wederom een fantastisch voedselpakket kunnen overhandigen. 

Dankzij uw steun en gulle gaven hebben wij gelukkig niemand hoeven teleurstellen en wij kunnen u daar niet genoeg voor bedanken. Heel bijzonder weer om giften te ontvangen van mensen die ons goede doel belangeloos en zonder enige voorwaarde gesteund hebben.
Ik heb het al veel vaker gezegd, maar het is telkens weer een “kippenvel” ervaring.

Niet alleen onze cliënten maar ook wij vrijwilligers zijn telkens weer sprakeloos. Ik kan u verzekeren dat het telkens heel bijzonder is om dergelijke steun te ontvangen. Wij zijn u er ontzettend dankbaar voor ! 

Namens onze cliënten en ook mijn collega vrijwilligers wil ik u heel  hartelijke bedanken voor uw gulle gaven en wij wensen u allen een gezond, gelukkig en Coronavrij 2021 toe.

Voedselbank Zuidoost Drenthe  Uitgiftedepot Coevorden

H. Schipper

 

 

ACTIE KERKBALANS VERSCHOVEN

U bent gewend van ons dat u eind januari de envelop voor de Actie Kerkbalans krijgt. Deze kerkbijdrage is heel belangrijk en een fundament voor onze geloofsgemeenschap. De actie Kerkbalans zal echter  dit jaar worden verschoven naar mei 2021. U wordt verder via het Franciscuscontact op de hoogte gehouden.

 

Reserveringen

Deze dienen te geschieden bij de plaatselijke parochieadministratie.

U wordt verzocht om op woensdagmorgen tussen 9.30 en 11.30 uur

met de onderstaande adressen en personen contact op te nemen.

Parochieadministratie – Hoofdweg 32, 7741 PR Steenwijksmoer,

telefoon:0524 - 51 22 87 

email: Joost Melenhorst,: jo.melenhorst@gmail.com,

email: Miny Soppe-van der Veen, msoppe7741@gmail.com

 

VRIJWILLIGERS

De werkgroepen in onze Franciscuslocatie hebben dringend behoefte aan mensen die hun steentje bij willen dragen om de kerk schoon en mooi te houden. Velen zijn al actief, maar aanvulling en vooral verjonging zou heel goed en wenselijk zijn. Mocht u tijd hebben om zo af en toe een uurtje met ons mee te werken, neem dan contact op met één van de mensen waarvan u achter op het Franciscuscontact het telefoonnummer kunt vinden.

Wij wachten op u.

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2021 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS