Franciscus nieuws

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 04-02-2021

Pastoor Buit in de Sint Franciscuskerk

Na de installatieplechtigheid in de Sint Willibrorduskerk te Coevorden was op zondag 13 juni Steenwijksmoer de eerste locatie die pastoor Buit welkom mocht heten als nieuwe pastoor.

Het koor Sint Ceacilia liet  weer van zich horen en dat maakte deze viering heel bijzonder. Omdat er nog steeds beperkingen golden in verband met Covid 19 was er geen gelegenheid om kennis te maken met de parochianen door koffie te drinken na de viering. Dat wordt uitgesteld tot alles weer een beetje normaal is. Wel heeft het locatiebestuur samen met pastoor Buit even nagepraat in de Inloop

 

Vakantiegroet

We staan aan het begin van de vakantietijd. Scholen zijn met de laatste loodjes bezig, allerlei clubs en verenigingen gaan even op een lager pitje. Ook wij als locatieraad slaan een maandje over met de vergadering. Het is een beetje dubbel dit jaar. We zijn blij met de verruimingen van de maatregelen die het mogelijk maakt weer te sporten, elkaar te ontmoeten en dingen te ondernemen. Daar zijn we echter nog niet eens goed mee begonnen en we gaan al weer een tandje terug vanwege de vakantie. Maar toch is het fijn en goed om even dat stapje terug te doen en weer energie en ideeën op te doen voor de rest van het jaar. En om even terug te blikken op de bijzondere tijd die achter ons ligt. Gelukkig waren er tijdens de tweede lockdown wel vieringen in de kerk. En heel verschil met vorig jaar toen alles weken dicht zat. We kijken ook terug op het afscheid van pastoor Tjepkema die na tien jaar Zuidoost Drenthe verliet om naar Heerenveen en omstreken te gaan. En hele omschakeling voor ons allemaal. Pastor Wielens heeft “goed op de winkel gepast” zoals hij dat zo mooi omschreef in één van zijn artikelen in het Franciscuscontact. Met geestkracht, humor en een positieve blik heeft hij deze tijd op pastoraal gebied alleen de kar moeten trekken.

Gelukkig was er hulp van onze bisschop Mgr. van den Hout en in Coevorden van de pastores Okonek en Mielnik.  Daar zijn we hen dankbaar voor. In maart kregen we het mooie bericht dat pastoor Buit per 1 juni in onze parochie zou komen werken. Zijn installatie is inmiddels geweest en hij heeft zijn vuurdoop in Steenwijksmoer op 13 juni gehad. We kunnen rustig concluderen dat het niet saai is geweest. Na de vakantietijd zullen we weer met frisse moed met elkaar de schouders eronder zetten. Alle parochianen, die voor en achter de schermen hun beste beentje voorzetten, willen we heel erg bedanken. Fijn dat we onder alle omstandigheden op jullie kunnen rekenen.

Iedereen een mooie vakantietijd gewenst en heel graag tot ziens.

Locatieraad.

 

 

 


De KBO/PCOB gaat ONDER VOORBEHOUD in september weer beginnen met de KBO activiteiten.

Let op de agenda in onze nieuwsbrief voor de data.

 

 

WIST U ….

dat de kerkbalans dit jaar nu in mei was

dat iedere persoon tussen de 18 en 23 jaar bericht heeft gekregen

dat iedereen zelf mag beslissen hoeveel ze willen geven.

dat alle gegevens in een Docbase komen

dat we zo meer overzicht hebben voor volgend jaar

dat door de corona er veel dingen veranderd zijn

dat de vieringen langer dan een jaar niet normaal zijn geweest

dat het altijd spannend is om het goed te regelen

dat we respect hebben voor de pastores, medewerkers en vrijwilligers

die ervoor gezorgd hebben dat de Kerk nog Kerk kon zijn

dat we hopen dat de versoepelingen weldra beter zullen worden

zodat er meer mensen in de kerk mogen

dat we hopen weer naar muziek met de  koren te kunnen luisteren

dat we samen moeten zorgen dat het goed komt

dat we allen kunnen meewerken, attent zijn,

dat we ons verantwoordelijk mogen voelen

voor de mensen om ons heen

maar vooral voor ons zelf…

 

VRIJWILLIGERS

De werkgroepen in onze Franciscuslocatie hebben dringend behoefte aan mensen die hun steentje bij willen dragen om de kerk schoon en mooi te houden. Velen zijn al actief, maar aanvulling en vooral verjonging zou heel goed en wenselijk zijn. Mocht u tijd hebben om zo af en toe een uurtje met ons mee te werken, neem dan contact op met één van de mensen waarvan u achter op het Franciscuscontact het telefoonnummer kunt vinden.

Wij wachten op u.

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2021 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS