Franciscus nieuws

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 04-02-2021

Installatieplechtigheid pastoor Buit

In het weekend van 27 en 28 februari j.l. werd bekend dat in de Immanuelparochie per 1 juni 2021 een nieuwe pastoor wordt benoemd; pastor B.J.J. Buit wordt op 1 juni benoemd tot pastoor van de geloofsgemeenschappen H. Bonifatius, O.L.V. Koningin van de Vrede, H. Nicolaas, H. Willibrordus en H. Franciscus van Assisïe. 

Op dit moment wordt er door de SRO en de locatieraad van Coevorden hard gewerkt om de pastorie een goede opknapbeurt te geven. We hopen dat alles begin mei klaar is, zodat pastor Buit in mei naar Coevorden kan verhuizen.

Daarnaast kunnen we meedelen dat pastoor Buit door onze bisschop, Mgr. Van den Hout op zaterdag 12 juni om 19.00 uur tijdens een H. Mis zal worden geïnstalleerd. Deze plechtige  eucharistieviering vindt plaats in de H. Willibrorduskerk in Coevorden en zal te volgen zijn via de livestream.

Een afvaardiging van de geloofsgemeenschappen en het parochiebestuur bereiden de aanstaande verhuizing en installatieplechtigheid voor zodat we  pastoor Buit een warm welkom kunnen geven.

Natuurlijk hopen we dat we met veel parochianen de installatie kunnen bijwonen, maar waarschijnlijk zullen in juni de corona-maatregelen nog steeds gelden. Om de installatieplechtigheid te volgen, kunt u gebruik maken van de inmiddels bekende livestream. Mochten de maatregelen versoepelen dan zijn meer mensen van harte welkom de viering bij te wonen.

Meer informatie over de installatieplechtigheid leest u in het volgende parochieblad.      

Ada Görtz, Secretaris Immanuelparochie


VERLOTING PAASKAARSEN

Op Tweede Paasdag heeft bisschop van den Hout de trekking verricht van de verloting van de twee Paaskaarsen. De Paaskaars van 2019 is gevallen op nummer 942 geel en gewonnen door M. Dekker; de Paaskaars van 2020 is gevallen op 76 groen en kwam in handen van A. Arends

Beide Paaskaarsen zijn meteen na de viering meegenomen door de gelukkige winnaars. Van harte gefeliciteerd.

 

SAM’S KLEDINGACTIE

De voorjaarsactie van Sam’s Kledingactie is dit jaar bestemd voor Congo.

Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan de democratische republiek Congo voor betere leeromstandigheden voor schoolkinderen.

Actiedag in Steenwijksmoer

Op 28 april a.s. kunt u tot half twaalf uw goede gebruikte kleding en schoenen inleveren achterin het kerkportaal van de Franciscus van Asissië kerk  aan de Hoofdweg 32.

 

Geen onderwijs door armoede en conflicten

De Democratische Republiek Congo (DRC), worstelt al jaren met de gevolgen van extreme armoede en continue oplaaiende conflicten. Hierdoor gaan 5,2 miljoen kinderen niet naar de basisschool. Het grootste deel van hen zijn meisjes: 3 op de 10 meisjes gaan niet naar school. Gebrek aan geld om voor de school te betalen is de belangrijkste reden dat kinderen niet naar school gaan. Ze worden vaak thuisgehouden om op hun kleinere broertjes of zusjes te passen, voor het huishouden te zorgen of om op het land te werken. Ook als ouders ziek worden of overlijden, is het oudste kind vaak vanzelfsprekend verantwoordelijk voor de rest van het gezin. Daarbij zijn de omstandigheden op de scholen (gebrek aan bankjes en sanitaire voorzieningen) ook een belangrijke reden om niet naar school te gaan of op school te blijven.

Duurzaam veilig naar de basisschool

Omdat de slechte staat van de scholen en beperkte voorzieningen voor een groot deel debet zijn aan het feit dat kinderen niet naar school gaan, wil Cordaid hulp bieden.

Samen met de gemeenschappen in onder andere de stad Kananga, in de provincie Kasaï Centraal, zal de hulporganisatie in totaal 25 scholen en klaslokalen renoveren en worden waterpunten en sanitaire voorzieningen aangelegd. Cordaid verwacht dat door de bouw van sanitaire voorzieningen en de rehabilitatie van klaslokalen de leeromgeving van kinderen duurzaam verbeterd.

Corona preventiekit

Omdat we in tijden van COVID-19 leven, worden er ook materialen aangekocht om scholen te helpen met de preventie van COVID-19. Cordaid voorziet elke school van een kit met preventiemiddelen tegen infectie met Corona.

Projecten

Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd kunt u terecht op www.samskledingactie.nl

 

Reserveringen

Deze dienen te geschieden bij de plaatselijke parochieadministratie.

U wordt verzocht om op woensdagmorgen tussen 9.30 en 11.30 uur

met de onderstaande adressen en personen contact op te nemen.

Parochieadministratie – Hoofdweg 32, 7741 PR Steenwijksmoer,

telefoon:0524 - 51 22 87 

email: Joost Melenhorst,: jo.melenhorst@gmail.com,

email: Miny Soppe-van der Veen, msoppe7741@gmail.com

 

VRIJWILLIGERS

De werkgroepen in onze Franciscuslocatie hebben dringend behoefte aan mensen die hun steentje bij willen dragen om de kerk schoon en mooi te houden. Velen zijn al actief, maar aanvulling en vooral verjonging zou heel goed en wenselijk zijn. Mocht u tijd hebben om zo af en toe een uurtje met ons mee te werken, neem dan contact op met één van de mensen waarvan u achter op het Franciscuscontact het telefoonnummer kunt vinden.

Wij wachten op u.

 

Vastenactie 2021

Het thema van de landelijke Vastenactie is, evenals vorig jaar ‘Werken aan je toekomst’; alles draait om beroepsonderwijs en ondernemerschap. De “eigen projecten” die zijn gekozen door de VOM Immanuel sluiten hier bij aan.

Door het ondersteunen van de projecten van de Stichtingen Omwana Uganda, BEBO, Anada Bhavan, Bennie Helpt Gambia en Suwa Setha geven we jongeren en volwassenen de kans om aan hun toekomst te werken. Via de Vastenactie en de “eigen projecten” willen we mensen juist dat steuntje in de rug geven dat het verschil kan maken tussen jarenlang diepe armoede of de mogelijkheid om het leven meer in eigen hand te nemen en daarmee meer zicht te krijgen op betere leefomstandigheden voor jezelf en de gemeenschap. Een beroepsopleiding kan daar verandering in brengen en de kans op een goede baan vergroten. Beroepsonderwijs zorgt er voor dat mensen een leidende rol in hun gemeenschap kunnen spelen, ze hebben door hun opleiding meer inzicht en vaardigheden gekregen en kunnen een voorbeeld zijn voor met name jongeren.

Beroepsonderwijs is belangrijk, een extra schooljaar levert in de toekomst 10% meer inkomen op. Beroepsonderwijs is ook belangrijk om de kans op kindhuwelijken te verminderen. Meisjes worden zelfbewuster en zijn beter in staat om hun toekomst in eigen handen te nemen. Beroepsonderwijs en trainingen in ondernemerschap verminderen de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Het Vastenzakje ontvangt u bij dit parochieblad. Door de nog steeds voortdurende coronapandemie is besloten de vastenzakjes niet op te halen. Mag de Vastenactie dit jaar toch op uw steun rekenen?

In het verleden hebt u laten zien dat u de Vastenactie een warm hart toedraagt. We hopen dat u de Vastenactie ook dit jaar financieel wilt steunen. U kunt het Vastenzakje inleveren als u naar de kerk komt om een viering bij te wonen. Ook op de parochie administratie kunt u het Vastenzakje inleveren.  Bent u niet in de gelegenheid een viering bij te wonen, kunt u uw bijdrage aan de Vastenactie overmaken naar IBAN van uw eigen geloofsgemeenschap NL 12 RABO 0110 2043 52  o.v.v. Vastenactie 2021. De totale opbrengst in de Immanuelparochie zal door de VOM Immanuel worden verdeeld over de projecten.

 

De inmiddels bij u bekende projecten voor de Vastenactie zijn:

1. Stichting Omwana Uganda

Deze stichting van Nienke Voppen zorgt ervoor dat alleenstaande moeders een opleiding krijgen om een beroep te leren. Zo kunnen zij zorgen dat hun kinderen de middelen krijgen om naar school te gaan en zodoende een betere toekomst krijgen. De opbrengst van de Vastenwandeling is voor deze stichting.

2. BEBO

Het BEBO-project van enkele oud-parochianen van Coevorden die al jaren met verschillende projecten werkzaam zijn in Ghana, wordt al een aantal jaren door de VOM ondersteund en ook dit jaar gaan we hen weer helpen.

3. Stichting Ananda Bhavan

De stichting Ananda Bhavan, van Clara en Piet van der Schoof, werkt samen met de Medische Missiezusters aan projecten in Noord-India.

4. Stichting Bennie Helpt Gambia. U ook?

Het 4e project voor de Vastenactie in de Immanuelparochie is Bennie Helpt Gambia, U ook?; in Coevorden en omstreken een bekende, in het oosten van de Immanuelparochie is deze stichting minder bekend. Sinds 2003 is er contact tussen Coevordenaren en mensen in Gambia.

5. Stichting Suwa Setha

Dit jaar hebben we ervoor gekozen een stichting toe te voegen; het is de Stichting Suwa Setha. De stichting SSN is in 1983 opgericht en helpt kinderen, voornamelijk in Shri Lanka, op weg naar een betere toekomst. ‘Suwa Setha’ betekent ‘Gezondheid en Geluk’. Het is een kleine particuliere organisatie die uitsluitend werkt met vrijwilligers, zowel in Nederland als bij de projecten die worden ondersteund. De doelstelling van de stichting is hulp te geven  aan kinderen zodat zij de mogelijkheid krijgen een eigen toekomst op te bouwen zonder afhankelijk te zijn van anderen.

 

 

ACTIE KERKBALANS –

Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Actie Kerkbalans is de jaarlijkse actie van de kerk om geld / inkomsten te werven. Inkomsten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat we de deuren van de kerk open kunnen houden. In de vorige parochiebladen hebt u kunnen lezen over de Actie Kerkbalans die dit jaar in mei wordt gehouden. Natuurlijk hopen we dat u in de eerste maanden van het jaar ook uw kerkbijdrage blijft geven zoals u dat gewend was omdat we uw bijdrage heel hard nodig hebben.

 

Geef je om je kerk, geef dan voor je kerk.

Om ons geloof te kunnen vieren hebben we de kerkgebouwen nodig om samen te komen voor de vieringen. Onze kerken zijn karakteristieke gebouwen die een belangrijke plaats innemen in ons dorp of stad. Drie van onze kerken zijn meer dan honderd jaar oud, de andere twee meer dan vijftig. Er is ruimte om als werkgroepen samen te komen, na een viering koffie te drinken of een ontmoeting te organiseren voor een bepaalde groep parochianen.

 

Samen zijn we kerk – samen zijn we sterk

De kerken worden goed onderhouden, kleine onderhoudsklussen worden vaak direct uitgevoerd. Het kleine onderhoud wordt, als het kan, uitgevoerd door vrijwilligers, alleen het benodigde materiaal wordt dan betaald. Voor groot onderhoud wordt er gewerkt volgens het meerjaren onderhoudsplan. Voor het onderhoud wordt jaarlijks geld gereserveerd zodat ook groot onderhoud kan worden uitgevoerd. Om jaarlijks geld te kunnen reserveren is het belangrijk dat er voldoende geld binnenkomt. Als er een mogelijkheid is om subsidie voor een project aan te vragen, wordt er natuurlijk een aanvraag ingediend. De geloofsgemeenschappen moeten er zelf voor zorgen dat de normale vaste  kosten kunnen worden betaald. En daarvoor is uw jaarlijkse bijdrage heel hard nodig. Wij doen dan ook een beroep op u om mee te doen met Actie Kerkbalans in uw eigen geloofsgemeenschap.

 

Geef je om je kerk, geef dan voor je kerk!

Mogen we op je steun rekenen als we in de maand mei Actie Kerkbalans houden?


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2021 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS