Nieuws van Pastoor Tjepkema

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 14-12-2020

Coevorden, 11 december 2020

Dierbare parochianen van de Immanuel-parochie,

Het zal u niet ontgaan zijn hoezeer ik de afgelopen jaren met veel plezier
mijn pastorale dienstwerk heb mogen doen in Zuidoost-Drenthe.
Eerst als kandidaat-priester, vervolgens als diaken,
daarna als parochie-vicaris en tenslotte vanaf 1 januari 2018 als pastoor.
Vanaf het eerste begin heb ik me hier thuis en op mijn gemak gevoeld.
De gemoedelijkheid in de onderlinge omgang,
de grote bijna vanzelfsprekende en vreugdevolle inzet
van tientallen vrijwilligers en de goede samenwerking met mijn collega’s,
priester-assistent Dominicus Ketelaar, pastoraal werker José Lange
en diaken Frans Wielens hebben mij zeer goed gedaan.
We zijn langzaam maar zeker van vijf zelfstandige en samenwerkende parochies
uitgegroeid tot één levendige parochie met vijf geloofsgemeenschappen.
Mgr. Van den Hout en zijn staf ben ik dankbaar dat ze mijn wens hebben gehonoreerd
om langer dan gebruikelijk in een eerste parochie werkzaam te mogen zijn.

De afgelopen tien jaar mocht ik meer dan 200 kinderen en volwassenen
door het H. Doopsel opnemen in de gemeenschap van de Kerk,
meer dan 330 kinderen begeleiden op hun weg naar de Eerste Heilige Communie,
aanwezig zijn bij meer dan 30 huwelijkssluitingen,
meer dan 270 zieken en stervenden ‘bedienen’ en
280 keer voorgaan in een uitvaartviering.
Gods onmisbare genade heeft mogelijk gemaakt
wat mij onmogelijk leek toen ik mijn dienstwerk begon.

Door het vertrek van enige priesters uit ons bisdom –
om uiteenlopende redenen – is er in betrekkelijk korte tijd
een situatie ontstaan die onze bisschop aanleiding heeft gegeven
om een beroep op mij te doen en om een nieuwe benoeming te aanvaarden.
Ik heb gemeend er goed aan te doen op het verzoek in te gaan en
zodoende aan mijn bij de wijding uitgesproken belofte van gehoorzaamheid gestalte te geven.

Met ingang van 1 maart 2021 heeft de bisschop mij benoemd tot pastoor
van de parochie HH. Petrus en Paulus (Heerenveen, Steggerda, Wolvega en Frederiksoord).
De drie paters Spiritijnen die deze parochie de afgelopen vijf jaar hebben gediend,
keren eind december weer terug naar de gemeenschappen
die hen hebben uitgezonden om in ons noordelijk bisdom werkzaam te zijn.
Voor de Immanuelparochie zal na mijn vertrek pastorale assistentie worden gezocht

Mijn wens en gebed is dat we de talloze zegenrijke ervaringen
van de afgelopen jaren in onze herinnering zullen koesteren en
dat ze ons motiveren om moedig en hoopvol voort te gaan op de ingeslagen weg.
Voor hetgeen ik – bewust of onbewust - tekort geschoten ben jegens u, vraag ik u om vergeving.
Graag wend ik mij samen met u tot Degene die ik met vallen en opstaan heb geprobeerd te dienen:

Geloofd zij Jezus Christus – in alle eeuwigheid.

Pastoor Tjitze Titus Tjepkema


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2021 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS