Woordje van de pastores

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 16-11-2020

‘Heer, herinner U de namen van hen die gestorven zijn’

‘Gij schreef mijn naam in de palm van Uw hand’

Onder bijzondere en beperkende omstandigheden hebben wij Allerzielen zo goed mogelijk gevierd. De namen zijn genoemd van hen die gestorven zijn, kort geleden, enkele maanden of langer geleden.

Het is november geworden. De klok is een uur terug gezet, naar de wintertijd. Het is vroeg donker, de herfstbladeren dwarrelen volop. Gelukkig… de herfstzon laat zich, na wind en regen, af en toe, even zien. Niet tegen te houden. Zij neemt geen afstand van ons. Wij koesteren dan ook de zonnestralen dankbaar op ons gezicht.

Ondertussen, in ieder journaal - ‘coronanieuws’. Getallen en cijfers in grafieken en tabellen. Het gaat om positief geteste mensen, om ziekenhuisopnames, om mensen op de I.C., om ziekenhuisbedden en tenslotte om sterfgevallen. Getallen en nog eens getallen: aantallen, cijfers, procenten en percentages. Het duizelt je voor de ogen.

 

Met al die cijfers en statistieken, elke dag opnieuw, vergeten wij bijna dat het om mensen gaat met een naam en een gezicht, om een mens die ertoe doet. Met Allerzielen is het omgekeerd, zijn aantallen en cijfers niet belangrijk. Integendeel! Er sterven geen ‘aantallen’. Er sterven mensen: een vader, een moeder, een geliefde, een dierbaar kind, een opa, een oma. Noem ze maar op. Allen met een naam en een gezicht. Velen zijn in herinnering gebracht in een enkel woord, in een enkel lied, onmiskenbaar: ‘Heer, herinner U de namen van hen, die gestorven zijn.’, of ook: ‘Gij schreef mijn naam in de palm van Uw hand’. In plaats van cijfers, getallen en percentages horen wij namen en nog eens namen, één voor één. In tastend geloof spreken wij over een leven in een nieuwe bedding bij de verrezen Heer.

 

De vele mensen die ons zijn ontvallen zijn altijd bij ons, in ons hart, in onze gedachten, in ons bidden, in ons handelen en in ons geweten. Wij spreken hun namen uit met eerbied en genegenheid, in het volste vertrouwen dat Onze Lieve Heer zich de namen herinnert van hen die gestorven zijn. De namen die geschreven staan in de palm van Gods hand.

Frans Wielens diaken

 

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2020 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS