Franciscusnieuws

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 16-11-2020

DOPEN

Op zondag 4 oktober kwamen Bart en Sharon Hartman naar de kerk om hun zoontje Koen Wouter-Jan tijdens de viering te laten dopen. In deze viering gingen pastoor T. Tjepkema en dominee W. v.d. Scheer voor. Ondanks de beperkingen die het coronavirus met zich mee bracht, werd het een mooie, intieme viering. De kleine Koen keek nieuwsgiering in het rond en zijn zusje Tessa ook. Na de voorbeden kwamen er veel kinderen bij die de doop van Koen van dichtbij mee wilden maken. We hopen dat Koen op mag groeien tot een vrolijk en blij kind en dat hij zich geborgen mag voelen in onze geloofsgemeenschap.

We feliciteren Koens ouders en zus Tessa van harte met deze blijde gebeurtenis.

 

KERTSTAL OPZETTEN

Ondanks de moeilijke tijd waarin we nu zitten, gaan we ook dit jaar de kerststal weer in de kerk opbouwen. Vrijdag 27 november starten we met de eerste voorbereidingen en elke daarop volgende vrijdag gaan we een stukje verder.

Op maandag 21 december maken we het helemaal af.

Het zou fijn zijn als velen van u – zeker de eerste en de laatste keer - een handje komen helpen.

We beginnen steeds rond 9.00 uur en voor koffie wordt gezorgd.

 

KERKBALANS

Zo aan het eind van het jaar kijken we allemaal terug of we gedaan hebben wat we wilden doen. Een van de zaken die snel vergeten kunnen worden, is de actie Kerkbalans die in januari is gestart.

Misschien is het goed om even na te kijken of  u de door u toegezegde bijdrage al heeft overgemaakt of dat het misschien nog moet gebeuren.

Op pagina drie van de omslag van het Franciscuscontact vindt u het nummer van de bankrekening van onze locatie.

Juist in dit jaar 2020 is uw bijdrage bijzonder nodig.

Onze hartelijke dank als u dit al gedaan heeft.

 

MISINTENTIES

De agenda van 2021 ligt alweer voor ons klaar en de al afgesproken misintenties kunnen daarin weer verwerkt worden. Graag zouden we zien dat u naar de door u opgegeven intenties wilt kijken. Kloppen deze nog of  wilt u er iets aan toevoegen of veranderen. Laat het ons dan zo snel mogelijk weten door middel van een briefje in de brievenbus bij de ingang van de parkeerplaats of door op woensdagmorgen langs te komen in de Inloop.

 

KERST-INZAMELINGSACTIE 2020  in samenwerking met de Voedselbank

In onze Immanuelparochie houden we al meerdere jaren, met succes, een inzamelingsactie voor de Voedselbank. Via de media hoorden we dat de Voedselbanken zich voorbereiden op een verdere groei van de vraag om hulp.

Vanwege de economische krimp en de toenemende werkloosheid zal het aantal mensen dat een beroep moet doen op de Voedselbank verder stijgen. Wie door de coronacrisis in financiële problemen komt, wordt door de organisatie opgeroepen tijdig hulp te zoeken. Veel mensen zouden onterecht denken dat ze niet in aanmerking komen voor een voedselpakket omdat ze bijvoorbeeld een eigen huis hebben. Bij screening wordt gekeken naar hoeveel geld iemand maandelijks heeft voor boodschappen.

De Voedselbank heeft juist dit jaar onze steun nodig omdat ze minder voedsel geleverd krijgen dan voorheen. En daardoor kunnen ze hun klanten minder producten meegeven. Begin september hebben meerdere supermarktketens meegedaan aan de landelijke actieweek tegen voedselverspilling. Producten die tegen de houdbaarheidsdatum aan zitten worden tegen zeer lage prijzen verkocht. Een heel goed initiatief want zo wordt voorkomen dat voedsel wordt weggegooid. De keerzijde is dat er minder voedsel overblijft voor de Voedselbanken. En dat in een tijd dat het aantal gebruikers van de Voedselbank blijft groeien.

De PCI en VOM van de Immanuelparochie doen een beroep op u om, als u kunt,  juist dit jaar mee te doen en de Voedselbank te ondersteunen. Dit jaar delen we geen boodschappenlijstjes uit, de Voedselbank is geholpen met allerlei houdbare levensmiddelen.

Op dit moment mogen er slechts 30 personen een viering in de kerk bijwonen dus zullen er per viering minder mensen naar de kerk komen dan voorgaande jaren. Toch zijn er voldoende momenten om uw bijdrage in te leveren. In Coevorden is de kerk elke werkdag open van 8.30 tot 9.00 uur voor het morgengebed en van 17.00 tot 17.30 uur voor het avondgebed. De vieringen zijn op dinsdag- vrijdag- en zaterdagavond en op zondagmorgen. In Steenwijksmoer is de kerk op zondag open voor de viering.

Ook kunt u uw bijdrage afgeven bij de parochie administratie die op woensdag open is , in Coevorden van 9.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 15.00 uur en in Steenwijksmoer van 9.00 tot 12.00 uur.

U kunt uw bijdrage inleveren vanaf het eerste weekend van de Advent dus vanaf vrijdag 27 november tot en met zondag 20 december.

 

WEBSITE VASTENACTIE BIEDT ALTERNATIEVEN VOOR ACTIE 

Door Corona gaan veel activiteiten en bijeenkomsten niet door. Zoals ook de Startdag Vastenactie Noord-Nederland. Hoe kunnen parochies toch aandacht besteden aan de Adventsactie en de Vastenactie 2021?  De website van de Vastenactie biedt verschillende mogelijkheden voor alternatieven:

Er staat informatie op de site over de aanstaande Adventsactie.  Ook kunt u zich abonneren op de digitale Nieuwsbrief van Vastenactie.

Vastenactie gaat video’s aanbieden met verhalen en ideeën om parochianen te bereiken en mensen die meer aan de rand van het kerkelijk leven staan.  Ook worden er webinars georganiseerd over projecten.

Voor VOM-groepen en andere werkgroepen is het een goed idee om in deze tijd te buurten op de website van Vastenactie.  Al was het maar voor het nieuwe hongerdoek  voor 2021 (vanaf januari 2021 te bestellen!)  Kijk op: www.vastenactie.nl

Agaath Erich, dienstverlener Diaconie en Missie

 

SAM’S KLEDINGACTIE

Sam’s kledingactie die op woensdag 30 september in Steenwijksmoer en Coevorden is gehouden,  heeft 665 kg kleding opgeleverd.

Sam’s kledingactie wil iedereen die hieraan heeft meegeholpen van harte danken. Met het aantal opgehaalde kilo’s worden vele projecten van Cordaid  Mensen in Nood gesteund.

Veel dank hiervoor

 

ACTIE KERKBALANS

Actie Kerkbalans is de jaarlijkse actie van de kerk om inkomsten te werven. Inkomsten die nodig zijn om twee pastores in dienst te kunnen hebben. In het vorige parochieblad heb je ook al kunnen lezen over de Actie Kerkbalans

Geef vandaag voor de kerk van morgen

In onze Immanuelparochie kunnen we een beroep doen op pastoor Tjitze Tjepkema en diaken Frans Wielens. Beide pastores gaan in onze kerken voor in vieringen in het weekend en doordeweeks, tevens verzorgen zij vieringen in verzorgings- en verpleeghuizen. Bij het overlijden van een parochiaan kan een beroep worden gedaan op een van de pastores voor het verzorgen van de uitvaart. Ook in doop- en huwelijksvieringen gaan zij voor. Tevens bieden de pastores de nodige pastorale zorg.

Onze parochie omvat 5 geloofsgemeenschappen met vijf kerken die staan in Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen, Schoonebeek, Coevorden en Steenwijksmoer. De parochie beslaat een vrij groot gebied, van Nieuw-Schoonebeek tot Oosterhesselen , van Weiteveen tot Wachtum, van Schoonebeek tot Gees. Om voldoende pastorale zorg te kunnen bieden aan de parochianen in de 5 geloofsgemeenschappen is het noodzakelijk om twee pastores in dienst te houden. De kosten worden verdeeld over de  geloofsgemeenschappen en gezamenlijk gedragen op basis van het aantal parochianen per geloofsgemeenschap.

In onze parochie werken we maximaal lokaal dat wil zeggen alles wat in de geloofsgemeenschap kan worden gedaan of door de geloofsgemeenschap kan worden besloten gebeurt op plaatselijk niveau. Dat betekent ook dat er voldoende geld moet binnenkomen om alle uitgaven te kunnen betalen.

Geef vandaag voor de kerk van morgen - in januari houden we Actie Kerkbalans – mogen we op uw / jouw steun rekenen

 

VRIJWILLIGERS

De werkgroepen in onze Franciscuslocatie hebben dringend behoefte aan mensen die hun steentje bij willen dragen om de kerk schoon en mooi te houden. Velen zijn al actief, maar aanvulling en vooral verjonging zou heel goed en wenselijk zijn. Mocht u tijd hebben om zo af en toe een uurtje met ons mee te werken, neem dan contact op met één van de mensen waarvan u achter op het Franciscuscontact het telefoonnummer kunt vinden.

Wij wachten op u.

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2020 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS