Franciscus nieuws

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 01-04-2020

OVERLEDEN

Op vrijdag 28 februari is in de Voorde Hendrika Peters-Soppe overleden. Rikie Peters-Soppe is getrouwd geweest met Hendrik Peters. Ze hebben eerst op een kleine boerderij op de Vossebelt gewoond en later een nieuw huis gebouwd aan de Veenschapsweg.. Na het pensioen van haar man zijn ze samen naar Coevorden verhuisd en in 2002 naar een appartement in de Voorde. Rikie Peters-Soppe was een buitenmens. Ze werkte graag in de tuin en het kweken van groente was haar specialiteit. Goed eten daar hield ze van en er was altijd iets te vinden in haar koelkast of op het aanrecht. Na het overlijden van haar man heeft ze het leven weer goed opgepakt. De laatste jaren ging haar gezondheid wel achteruit maar toch is ze nog vrij onverwacht op 28 februari overleden.

Rikie Peters-Soppe is 93 jaar geworden.

Wij bidden om troost en kracht voor hen die achterblijven.

 

 “DE INLOOP”

Binnen onze Immanuelparochie wordt er daar waar het kan meegewerkt en nagedacht over het nemen van energiebesparende maatregelen. Zo werd bij het vervangen van de ramen in de kerk met gelaagd glas, met daarvoor de glas-in-lood ramen, al energie bespaard. Bij de bouw van de nieuwe Inloop werden de vloeren, de muren en het dak volledig voorzien van de benodigde isolatie en zijn de ramen voorzien van dubbel glas en alle lichtbronnen voorzien van ledlampen.

Nu is de nieuwe Inloop al een aantal weken volop in gebruik, maar was nog niet volledig afgewerkt. Er kon nog meer gedaan worden om de energiekosten naar beneden te krijgen en het milieu te sparen. Dus zijn er onlangs door Langeland-Borgman Installatietechniek BV, veertien zonnepanelen op het dak van ‘De Inloop’ geplaatst, waardoor het stroomverbruik van de kerk en ‘De Inloop’ grotendeels duurzaam kan worden opgewekt. Zo draagt ook de geloofsgemeenschap St. Franciscus van Assisië te Steenwijksmoer bij aan een duurzame toekomst binnen de Immanuelparochie.

 

SENIOREN VAN NU

Uitnodiging

Sinds September 2013 organiseert de stichting ‘Senioren van Nu’ eet en kookactiviteiten twee keer per maand op vrijdagmorgen in de Inloop (achter de kerk). Door gerichte activiteiten te organiseren worden er contacten gelegd en onderhouden tussen/door ouderen wonend in Steenwijksmoer en omgeving. Het initiatief wordt gesteund en uitgevoerd door een groep enthousiaste vrijwilligers in het dorp, die ook hulp bieden bij zaken als het vervoer en aanbieden van verschillende workshops. De kosten van de activiteiten worden per activiteit bepaald en op de deelnemers verhaald. U bent van harte welkom om vrijblijvend een kopje koffie te komen drinken op een van deze morgens. Ook kunt u bij ons aangeven dat u de activiteitenkalender wilt ontvangen.

 

Hebt u belangstelling of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met

Linette Hemel            tel.nr. 0524-515085 of

Gerda Dingenouts      tel.nr. 06-34827713

In verband met de Corona-epidemie staat alles even stil.

 

 

SAM’S KLEDINGACTIE

De halfjaarlijkse kledinginzameling van Cordaid/SAM’s kledingactie voor Mensen in Nood vindt bij ons plaats op:

woensdag  29 april a.s. van 08:00 tot 12:00 uur kunt u goede gebruikte kleding inleveren in het portaal van de Sint Franciscuskerk

Sam’s Kledingactie helpt dit jaar bij de wederopbouw in Zuidoost-Ethiopië.

 

V.V.S.

Het is niet zeker dat de geplande afspraken van de V.V.S. door kunnen gaan i.v.m. het coronavirus.


Terugblik

De maatregelen om de verspreiding van het corona-virus zoveel mogelijk tegen te gaan hebben onze maatschappij totaal op de kop gezet. Ook voor het kerkelijk leven zijn de gevolgen heel groot. Inmiddels zijn de afgelopen weken heel veel activiteiten in onze geloofsgemeenschappen niet doorgegaan. Te denken valt aan de ouderenmiddagen in Coevorden en Weiteveen, de Vastenwandeling, de koorrepetities, het ‘rondje lezingen van de zondag’, en vooral ook aan de vieringen op zaterdag en zondag en op doordeweekse dagen. Dat zal voorlopig zo blijven tot onbepaalde tijd. Wel doorgegaan is op vrijdagavond/zaterdag 20/21 maart 2020 de "24 uur voor de Heer" in de H. Willibrorduskerk te Coevorden. Gebed is immers meer dan ooit nodig en afstand houden is in een grote kerk met een beperkt aantal mensen mogelijk.

 

Website en Facebook

Onderstaande mededelingen zijn neergeschreven op donderdag 19 maart 2020. In de tussentijd kan er van alles en nog wat veranderen. Die veranderingen zullen gecommuniceerd worden via de website van de ‘Immanuelparochie’ en via de Facebook-accounts van ‘R.K. Kerk Weiteveen "Onze Lieve Vrouwe Koningin van de Vrede"’, ‘Sint Bonifatius Kerk Nieuw-Schoonebeek’ en ‘Tjitze Titus Tjepkema’.

 

Pastorale nood

De komende tijd kunt u, net als anders, overdag van 10.00 tot 16.00 uur in de Mariakapel van de H. Willibrorduskerk in Coevorden bidden en een kaarsje opsteken. Net als anders kunt u ook nu in geval van pastorale nood altijd een beroep doen op zowel diaken Wielens als pastoor Tjepkema. Zolang de noodmaatregelen van kracht zijn, kunnen we als kerk in geval van overlijden een gebedsdienst aanbieden met een beperkt aantal aanwezigen.

 

 

Aanwezigheid

Diaken Wielens is iedere werkdag tussen 11.45 en 12.15 uur in de parochiekerk van Weiteveen aanwezig. Er is dan gelegenheid om te bidden en om een kaarsje te ontsteken. Klokslag twaalf zal gezamenlijk het ‘Angelus’ worden gebeden.

Pastoor Tjepkema is begonnen om iedere dag een privé H. Mis op te dragen. In deze privé missen werden alle reeds opgegeven en worden eventuele nieuwe misintenties gebeden; op maandag de misintenties van Nieuw-Schoonebeek, op dinsdag die van Weiteveen, op woensdag die van Schoonebeek, op donderdag die van Coevorden, en op vrijdag die van Steenwijksmoer.

Pastoor Tjepkema was en is iedere werkdag tussen 18.00 en 19.00 uur in de H. Willibrorduskerk te Coevorden aanwezig voor degenen die het sacrament van boete en verzoening (de biecht) willen ontvangen. Tijdens dit uur is er ook gelegenheid om bij het uitgestelde Allerheiligst Sacrament in de ruimte voor het tabernakel te bidden en een kaarsje op te steken.

 

Palmpasen – takje, kaarsje en kaartje

De vieringen van Palmpasen, in de Goede Week en Pasen zullen niet doorgaan. Om toch op een andere manier het lijden, sterven en verrijzen van onze Heer Jezus Christus te vieren, gaan de pastores - bij leven en welzijn en als de omstandigheden het toelaten - het volgende doen.

Met Palmpasen zullen er op vijf plekken gewijde palmpaastakjes, Paaswakekaarsjes, en kaarten met een Paasgroet uitgedeeld worden.

U wordt vriendelijk verzocht – juist nu – om ook een takje, kaarsje en kaartje voor iemand anders mee te nemen. Tevens is er een op iedere plek een collecteschaal waarin u een bijdrage voor uw plaatselijke geloofsgemeenschap kunt deponeren. De geloofsgemeenschappen lopen immers door het ontbreken van de vieringen heel veel collectegeld mis. Daar kunnen we samen wat aan doen.

Op zaterdag 4 april van 19.00 tot 20.00 uur buiten bij de parochiekerken van Weiteveen en Coevorden.

Op zondag 5 april van 9.30 tot 10.30 uur buiten bij de parochiekerken van Nieuw-Schoonebeek en Coevorden

van 11.00 tot 12.00 uur buiten bij de parochiekerken van Schoonebeek en Steenwijksmoer.

 

Vastenzakjes en spaardoosjes

In Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen kunt u de door u met een gift gevulde Vastenzakjes op de momenten van het uitdelen van de takjes en kaarsjes ook inleveren. Dat geldt ook voor de spaardoosjes die de leerlingen van de Gerardus Majellaschool en de Sint Franciscusschool meegenomen hebben naar huis. Wanneer de omstandigheden dat toelaten worden in Schoonebeek, Coevorden en Steenwijksmoer de Vastenzakjes zoals gebruikelijk aan huis opgehaald. U kunt bij de voordeur het Vastenzakje deponeren in een grote tas zodat lichamelijk contact wordt vermeden. Wanneer het niet lukt in de gebruikelijke Goede Week voor Pasen de zakjes op te halen, zal dit in de tijd na Pasen gebeuren. Wanneer het een tijd lang helemaal niet mogelijk is om naar buiten te gaan, wordt u vriendelijk verzocht uw bijdrage over te maken op bankrekeningnummer NL 04 RABO 030 91 73 612 ten name van ‘Immanuelparochie’ onder vermelding van  ‘Vastenactie 2020’.

 

Geestelijke communie

Hoe belangrijk de vieringen in onze kerken ook zijn, het is niet de enige vorm waarmee wij ons geloof kunnen belijden en onderhouden. Dat kunnen we ook thuis doen door gebed. Omdat de parochianen gedurende deze tijd niet kunnen delen in de Heilige Eucharistie en de Heilige Communie niet kunnen ontvangen, wijzen de bisschoppen er op dat men ook de genade van de Heer kan ontvangen door de zogenaamde ‘geestelijke communie’. Van geestelijke communie kan sprake zijn als je op een bepaald moment verhinderd bent fysiek aanwezig te zijn bij de viering van je geloofsgemeenschap. Je vraagt in gebed aan de Heer of je wel geestelijk de eucharistie mag ontvangen. De geestelijke communie ontvang je wanneer de eucharistieviering via de televisie of radio uw huiskamer binnenkomt. Dankzij de geestelijke communie hoeft geen enkele katholiek zich buitengesloten te voelen van de eucharistie. Kortom, het gaat om een intens verlangen naar het ontvangen van de Heer. Daar helpen de volgende gebeden bij: 'Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik U: kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U, alsof U reeds gekomen bent en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van U gescheiden worden. Amen.'

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2020 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS