Franciscus nieuws

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 01-04-2020

OVERLEDEN

Op zondag 13 september is in de vroege morgen Johannes Henricus Joseph Eijsink overleden. Jan (Jan van de Knoef) Eijsink was 64 jaar lang getrouwd met Rieky Schartman. Gekomen uit Twente, waar hij als boer en jager zijn sporen verdiend heeft, voelden zij zich prima thuis op de boerderij aan de Burg. ten Holtheweg. Jan had graag zijn familie om zich heen. Hij was een echte familieman, die gek was op zijn kinderen en  kleinkinderen. Toen hij de boerderij  in handen gaf van zijn zoon, genoten Jan en Rieky samen nog volop van fietstochten en wandelvakanties In 2017 verhuisden Jan en Rieky naar het zorgcentrum Sint Franciscus en in 2019 is Jan naar Aleida Kramer verhuisd. De laatste jaren ging zijn geestelijke gezondheid steeds meer achteruit. Op zondag 13 september is hij rustig ingeslapen. Vanuit de Willibrorduskerk in Coevorden is hij 17 september naar zijn laatste rustplaats gebracht.

Jan Eijsink is 86 jaar geworden. 

Wij bidden om troost en kracht voor hen die achterblijven.

 

 

ALLERZIELEN

In de katholieke kerk en binnen onze geloofsgemeenschap kennen we sinds jaar en dag de viering van Allerheiligen en Allerzielen. Op 2 november herdenken we onze dierbare overledenen. Dit jaar vieren we dat op 1 november in de viering van 19.00 uur. In het bijzonder staan we stil bij onze medeparochianen die het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. Na de viering gaan we naar het verlichte kerkhof waar de graven gezegend worden en waar ieder met een lichtje het graf van zijn of haar geliefde kan bezoeken. Een mooie en waardevolle traditie die we koesteren en waarbij  we jaarlijks veel mensen in onze kerk mogen begroeten. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus mogen er maximaal 100 mensen in onze kerk. Dit betekent helaas dat we de Allerzielenviering niet zo kunnen vieren zoals we gewend zijn en waarbij iedereen welkom is.

 

Met elkaar hebben we gesproken over de invulling. We willen graag zo veel mogelijk mensen de gelegenheid geven om naar de kerk te komen maar zijn wel gebonden aan regels. We hebben besloten nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar persoonlijk uit te nodigen. Zij hebben in deze “voorrang”  omdat de naam van hun dierbare genoemd gaat worden. Wij vragen hen om voor 20 oktober aan te geven met hoeveel personen zij denken te komen. Wij hebben dan een reëel beeld van het aantal plaatsen dat bezet wordt. Wat er dan overblijft aan plaatsen kan ingevuld worden door andere parochianen. Daarbij geldt in dit geval wel dat er gereserveerd moet worden. Dit kan door op woensdagmorgen te bellen met de parochie-administratie (tel. 512287) of door  langs te komen. U kunt ook contact opnemen met:

Joost Melenhorst tel. 06-11340568  emailadres jo.melenhorst@gmail.com

Miny Soppe tel. 0524- 517830 emailadres msoppe7741@gmail.com

 

Uiteraard staat het een ieder vrij om – met inachtneming van de regels van het RIVM – het kerkhof te bezoeken.  

 

Wij hopen er ondanks deze bijzondere omstandigheden een mooie viering van te maken waarbij we in verbondenheid met elkaar onze lieve doden herdenken. Vanaf november 2019 waren dat tot aan het verschijnen van dit Franciscuscontact

 

Angela Assen-Schulte                       84 jaar            15-11-2019

Minie Bruins-Blaauwgeers               74 jaar            18-12-2019

Herman Ambergen                            78 jaar            30-12-2019

Henk Berendsen                                86 jaar            27-01-2020

Rikie Peters-Soppe                            93 jaar            28-02-2020

Carla Plas-te Riele                             77 jaar            23-05-2020

Dora Sewüster-Roewen                     87 jaar            03-06-2020

Minie Koel-Finkers                           86 jaar             30-06-2020

 

Na de plechtige eucharistieviering gaan we samen naar het kerkhof om lichtjes te zetten op de graven van onze dierbaren.

 

Ook maandag 2 november is er een viering om 19.00 uur in onze kerk

 

 

OECUMENISCHE VIERING - ZONDAG 18 OKTOBER 10.00 UUR

Volgens traditie organiseren de gezamenlijke kerken van Coevorden en Steenwijksmoer elk jaar een viering op de 3e zondag in oktober. Deze Oecumenische viering vindt dit jaar plaats in de kerk van de  H. Franciscus van Assisië in Steenwijksmoer op zondag 18 oktober, aanvang 10.00 uur.

In de viering zal aandacht gevraagd worden voor Wereldvoedseldag en voor de ramp die de mensen in Beiroet op 4 augustus getroffen heeft.

In de collecte vragen wij uw bijdrage om te helpen de mensen in Beiroet weer toekomst te geven.

Volgende week zondag 18 oktober om 10.00 uur wordt de jaarlijkse Oecumenische viering in Coevorden en Steenwijksmoer gehouden.

In verband met de aangescherpte regels die gelden voor corona is er in deze viering slechts plaats voor 30 personen.

Daarom is besloten om de viering in de PKK-stadskerk te houden voor de PKK-leden

en voor de katholieke mensen uit Coevorden en Steenwijksmoer in de Sint Franciscuskerk te Steenwijksmoer.

Dat is anders dan we in het Franciscuscontact hadden vermeld.

 

Aanmelden kan tot en met vrijdag 16 oktober. U bent van harte welkom.

Waarschijnlijk wordt de viering uitgezonden via livestream. U vindt de viering dan via de site: www.PKNCoevorden.nl

RK  - voor aanmelding kunt u contact opnemen met

Miny Soppe – van der Veen, telefonisch 0524 - 51 78 30

of via de mail:  msoppe7741@gmail.com

PG - U kunt zich aanmelden via de bekende adressen.

 

VRIJWILLIGERS

De werkgroepen in onze Franciscuslocatie hebben dringend behoefte aan mensen die hun steentje bij willen dragen om de kerk schoon en mooi te houden. Velen zijn al actief, maar aanvulling en vooral verjonging zou heel goed en wenselijk zijn. Mocht u tijd hebben om zo af en toe een uurtje met ons mee te werken, neem dan contact op met één van de mensen waarvan u achter op het Franciscuscontact het telefoonnummer kunt vinden.

Wij wachten op u.

 

V.V.S.

Het bestuur van de V.V.S heeft besloten dat er tot januari 2021 geen bijeenkomsten meer zullen zijn i.v.m. het coronavirus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2020 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS