Franciscusnieuws

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 25-12-2019

OVERLEDEN

Op 15 november j.l. is Maria Angela Assen-Schulte in het ziekenhuis te Hardenberg overleden. Angela (Zus) Assen-Schulte is getrouwd geweest met Sander Assen. Vanuit Barger-Oosterveld naar de Veenschapsweg in Steenwijksmoer gekomen, heeft ze daar heel wat jaren doorgebracht met haar gezin. Ze zorgde graag en goed voor de mensen om haar heen. Koken was haar hobby en dat kon ze geweldig goed. Na het overlijden van haar man Sander in 1996 ging ze als oppas-oma zorgen voor haar kleinkinderen. Ze waren haar oogappeltjes en ze was als een tweede moeder voor hen.

De laatste jaren ging haar gezondheid achteruit, maar ze genoot volop van de dieren en de planten die ze vanuit haar kamer bij haar zoon Alex aan de Veenschapsweg kon bekijken. Na een hartaanval enkele weken geleden is ze opgenomen in het ziekenhuis waar ze vrijdag 15 november toch nog onverwacht is ingeslapen.

Angela Assen-Schulte is 84 jaar geworden.

 

Wij bidden om troost en kracht voor hen die achterblijven.

 

Wij ontvingen het volgende bericht:

Emeritus-pastoor Dominicus Ketelaar (81) overleden  

Op donderdag 5 december is in de leeftijd van 81 jaar in Emmeloord emeritus-pastoor Dominicus Evenardus Ketelaar overleden.  

Dominicus Ketelaar werd geboren op 28 september 1938 te Sneek en is opgegroeid in Nijhuizum. Na zijn studies aan het klein- en grootseminarie werd hij op 17 juli 1965 door mgr. P.A. Nierman, tot priester gewijd in de kerk van de H. Werenfridus te Workum,. Na zijn wijding werd hij benoemd tot kapelaan in de H. Mattheusparochie te Joure. Daarnaast zette hij zich in voor het jeugd- en jongerenpastoraat en het recreatiepastoraat. In 1970 werd pastor Ketelaar, naast pastor W. Wiggers, benoemd in de H. Michaëlparochie te Emmeloord. Hier werd hij, na de dood van pastor Wiggers in 1992, pastoor. In het weekend van 2 en 3 juli 2005 vierde pastor Ketelaar zijn 35-jarig jubileum als pastor van de parochie te Emmeloord. Dit moment markeerde tegelijkertijd het begin van zijn emeritaat. In dat emeritaat heeft hij nog als priester-assistent geassisteerd in de parochies van Zuidoost Groningen en Zuidoost Drenthe.

De uitvaartviering voor pastor Ketelaar werd gehouden op woensdag 11 december. Aansluitend is hij begraven op de R.K. begraafplaats aan de Espelerlaan 69 te Emmeloord.

Wij bidden dat Dominicus Evenardus Ketelaar voortaan in Gods Licht geborgen mag zijn.

 

ST.CAECILIAFEEST  24 november 2019

 

Bij deze het jaarlijks bericht van het grote koor St. Caecilia.

Op 24 november vieren we de feestdag van St. Caecilia, patronesse van de  koren. In een mooi gezongen H. Mis, werd als klapstuk ons  lied: ”zingen  wij  een lied  van  vreugde,“ uit  volle  borst  gezongen. Door 6 sopranen en 6 alten en onze Mans als tenor.

Alle respect voor ons koor met Willie en Herman aan het orgel. Soms  krijgen we versterking van mannen uit Coevorden en dames van het  koor Palet bij begrafenissen b.v. We hebben die versterking hard nodig, dus van harte welkom.

Bij de  Baander in Dalen kregen we koffie met lekkers. Het is daar altijd goed van eten en drinken. Een feestelijk tintje: Ria Smit- Bosman was 40 jaar lid van ons koor. Met de oorkonde en het speldje was  ze  heel  blij.

Helaas waren onze pastores verhinderd om het haar op te  spelden….

Ook jammer dat het koor steeds kleiner wordt. Iedere keer weer afscheid nemen van een koorlid valt niet  mee…maar we gaan ervoor.

Ieder zingt in gedachten met ons mee, denken we maar ….

Het lekkere eten viel ook goed in de smaak, We hopen dat we het volgend jaar weer zo kunnen vieren.

Zingen is gewoon plezier voor twee met ieder zijn eigen genre,,,

Dus  nogmaals: proost op ons ”Grote  Koor”

Bedankt allen voor de inzet en gezelligheid.

 

OPBOUWEN KERSTSTAL

Op vrijdag 20 december maken we de kerststal helemaal af.

Het zou fijn zijn als u ons een handje komt helpen.

De kerststal blijft dit jaar staan tot 2 februari 2020. Dat is het officiële einde van de kersttijd.

We vieren dan Maria Lichtmis samen met de ander locaties.

 

KERKBALANS

Heeft u al even gekeken of u de door u toegezegde bijdrage van Kerkbalans 2019 heeft overgemaakt.

Op pagina drie van de omslag achter in het Franciscuscontact vindt u het nummer van de bankrekening van onze locatie. Aan iedereen die de bijdrage van 2019 al heeft overgemaakt onze hartelijke dank.

 

MISINTENTIES KOMEND JAAR

De agenda voor 2020 wordt ingeschreven en de afgesproken misintenties worden daarin weer verwerkt. Graag zouden we zien dat u naar de door u opgegeven intenties wilt kijken en als u er iets aan toe wilt voegen of veranderen het ons zo snel mogelijk te laten weten.

Bij voorbaat onze dank.

 

KERST

Mocht u om welke reden dan ook op Kerstavond of Kerstmorgen graag een plaats willen bespreken dan kan dat op woensdagmorgen in de Inloop of door een briefje in de brievenbus bij de ingang van de parkeerplaats.

 

KOMST MGR. VAN DEN HOUT

We kregen het bericht dat Mgr. R. van den Hout op 29 december aanstaande voorgaat in de parochiële eucharistieviering in onze Sint Franciscuskerk. Na de viering is er koffie in de Inloop om bij te praten.

 

V.V.S.

7 januari wordt er een workshop ‘Djembe’ gehouden.

De avond om 20.00 uur in de Schalm

 

Maria Lichtmis - 2 februari 2020 - Steenwijksmoer 10:00 uur

Dit kalenderjaar valt 2 februari, de veertigste dag na Kerstmis, op een zondag. De veertigste dag is de dag waarop volgens het evangelie van Lukas, Jozef en Maria met het kind Jezus naar de tempel van Jeruzalem zijn gegaan. Geheel volgens de wet van Mozes hebben ze daar als dank voor de geboorte van hun eerstgeboren zoon een offer gebracht. Het gaat om een eenvoudig dankoffer (‘een koppel tortels of twee jonge duiven’).

Het feest heet na het Tweede Vaticaans Concilie op de liturgische kalender Opdracht van de Heer, maar is bij vele gelovigen nog steeds bekend als Maria Lichtmis. Wij vieren Maria Lichtmis dit jaar gezamenlijk in Steenwijksmoer om 10:00 uur. De kerst- en nieuwjaarskaart 2019-2020 van de Immanuelparochie verwijst naar deze viering. Lysbeth Minnema zal deze zondag in ons midden zijn. Zij was lange tijd pastoraal werkster in Coevorden en Steenwijksmoer, woonde een tijd in Italië en is thans woonachtig en werkzaam in Leeuwarden.

 

ORCHIDEEËN VERKOOP

t.b.v. van het Bedevaartfonds afdeling Groningen-Drenthe

Zondag 2 februari 2020, na de viering van ‘Maria Lichtmis’ in de kerk van de H. Franciscus van Assisië in Steenwijksmoer, is er een verkoop van orchideeën.

De planten, met twee bloemtakken, komen rechtstreeks van de kweker en worden enkel geleverd op bestelling.

De prijs per plant is € 6,00 en per twee stuks: € 10,00.

U kunt planten bestellen middels een bestelformulier dat in januari 2020 na de vieringen wordt uitgereikt. Meer informatie over de bestelling van de bloemen vindt u t.z.t. op het bestelformulier.

 

SCHOONMAAK KERK

Onze mooie kerk, al 87 oud, heet niet voor niets: Kathedraal van Drenthe. En dat willen we graag zo houden. De kerk werd gedurende die 87 jaar door vrijwilligers onderhouden en schoongemaakt. Maar door de jaren heen zijn de vrijwilligers ouder geworden. Daarom een oproep aan de jongere generatie, mannen en vrouwen. Kom ons helpen, steek de handen uit de mouwen. Een paar uur per jaar kan toch niet te moeilijk zijn.

Belangstelling…

Neem contact op met:  Trees Scholten          tel. nr. 0524 223303

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2020 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS