Franciscus nieuws

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 01-03-2019

OVERLEDEN

Op zondag 13 oktober is Jantinus Almeloo thuis in zijn vertrouwde omgeving overleden. Tinus Almeloo is getrouwd geweest met Leidy Dekker. Helaas is zij al in 1988 overleden. Ze hebben jarenlang aan de Hoofdweg gewoond. Tinus was een markant figuur in Steenwijksmoer. Als grafdelver heeft hij op de begraafplaats zijn sporen verdiend. Hij hield van het buiten zijn, van zijn dieren, van zijn tuin. Daar was hij in zijn element. Trots was hij ook op zijn zoon Hilco en schoondochter Ingrid en vooral op zijn kleinkinderen Mike en Lotte. Nog maar negen weken geleden kreeg hij te horen hoe ziek hij was en daarna  is het heel snel gegaan. In de nacht van zondag 13 oktober is hij rustig ingeslapen. Op vrijdag 18 oktober hebben we in een plechtige uitvaartviering afscheid van hem genomen en Tinus naast zijn vrouw op onze begraafplaats te ruste gelegd.

Wij bidden om troost en kracht voor hen die achterblijven.

 

V.V.S.

Op 3 december is de Sinterklaasavond van de V.V.S.

7 januari wordt er een workshop ‘Djembe’ gehouden.

Beide avonden om 20.00 uur in de Schalm

 

OPBOUWEN KERSTSTAL

De kerststal gaat ook in 2019 weer opgebouwd worden.

We beginnen op vrijdag 29 november met de eerste voorbereidingen en gaan dan elke vrijdagmorgen een stukje verder.

Op vrijdag 20 december maken we het helemaal af.

Het zou fijn zijn als velen van u ons een handje komen helpen.

 

KERKBALANS

Zo aan het eind van het jaar kijken we allemaal even terug of we gedaan hebben wat we wilden doen. Een van de zaken die snel vergeten kunnen worden is de actie Kerkbalans die in januari is gestart.

Het is goed even na te kijken of u de door u toegezegde bijdrage al heeft overgemaakt.

Op pagina drie van de omslag achter in het Franciscuscontact vindt u het nummer van de bankrekening van onze locatie.

 

MISINTENTIES KOMEND JAAR

De agenda voor 2020 ligt alweer voor ons klaar en de afgesproken misintenties kunnen daarin weer verwerkt worden. Graag zouden we zien dat u naar de door u opgegeven intenties wilt kijken en als u er iets aan toe wilt voegen of veranderen het ons zo snel mogelijk te laten weten.

Bij voorbaat onze dank.

 

WINTERFAIR  23 NOVEMBER

Vanwege het succes van de vorige keer is er ook dit jaar weer een Winterfair in Steenwijksmoer. Wandel langs vele kraampjes met o.a. lekkernijen en leuke zelfgemaakte producten. De route begint bij het dorpshuis De Schalm en eindigt voor de Franciscuskerk. De Ierse band Erin Go Bragh luistert de Winterfair op met haar muziek. Meer info op de folder op het informatiebord in het portaal.

                                                                                         

SAM’S KLEDING ACTIE

De actie van Sam’s kledingactie die begin oktober in Steenwijksmoer en Coevorden  is geweest, heeft in Steenwijksmoer 275 kg. kleding opgebracht.

Sam’s Kledingactie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken! Met het aantal opgehaalde kilo’s worden projecten gesteund van Cordaid Mensen in Nood.

Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie kijk op www.samskledingactie.nl

 

FEESTELIJKE OPENING DE INLOOP

Op zondag 6 oktober was het dan eindelijk zover. De feestelijke opening van de “nieuwe” Inloop. Heel toepasselijk op de feestdag van onze patroonheilige Sint Franciscus van Assisië. Precies een jaar geleden had pastoor Tjepkema de Inloop al gewijd en nu was het dan de tijd voor het slotstuk. Het werd in alle opzichten een feestelijke dag.

De dames die de bloemen verzorgden, hadden in de kerk en in het portaal prachtige bloemstukken neergezet. Er waren nieuwe boekjes voor de viering van St. Franciscus. En door het koor en de mensen in de kerk werd er prachtig gezongen.

Vele parochianen waren aanwezig. Ook uit de vier andere locaties van Immanuel was er een afvaardiging alsmede van het bestuur.  Wat mooi om dit zo met elkaar in eenheid te kunnen vieren.

Diaken Fr. Wielens ging voor in de viering en stond stil bij het leven en werk van Sint Franciscus, de lezingen van de zondag, de nieuwe Inloop en de twee glas-in-loodramen die er vrijdags daarvoor waren geplaatst.

Jo Assen, de voorzitter van de locatieraad, vertelde aan het eind van de viering op ludieke wijze de geschiedenis van de oude en nieuwe Inloop en gaf ook in een notendop een stukje parochie- en kerkgeschiedenis weg. De talrijke vrijwilligers die hun steentje op vele manieren hadden  bijgedragen in natura, door mee te helpen bouwen, maar ook door het beschikbaar stellen van materialen of uren die niet uitbetaald hoefden te worden, werden door hem hartelijk bedankt.

Na de viering mocht diaken Wielens het nieuwe bord onthullen met daarop de naam “Inloop”. Aan weerszijden van de naam staan de tekenen van geloof, hoop en liefde. Na de onthulling en de zegening konden de belangstellenden het gebouw bezichtigen. De reacties waren gelukkig heel positief. Het is een mooi en praktisch gebouw geworden maar vooral warm en gezellig. Na de rondleiding was er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie of thee met cake na te praten. Aan deze uitnodiging werd door veel mensen gehoor gegeven. Al met al kijken we terug op een heel geslaagde dag. We willen iedereen bedanken die op welke wijze dan ook heeft meegewerkt aan dit mooie gebouw en aan deze feestelijke dag. En we spreken de wens en verwachting uit dat we elkaar nog heel lang en vaak mogen ontmoeten in de ‘Inloop’ en dat het, net zoals het oude gebouw, het warme en kloppende hart mag blijven van onze geloofsgemeenschap.

 

UIT HET ARCHIEF (10)

Na het vertrek van pastor L. Minnema in 2008 kreeg pastor Lukassen voorlopig hulp van pastor Ketelaar. Nadat ook pastoor Lukassen zijn vertrek had aangekondigd in 2009 en het bijna zeker was dat er geen nieuwe pastoor benoemd zou kunnen worden, kwamen er gesprekken op gang tussen vijf parochies in de Zuidoosthoek van Drenthe te weten: Weiteveen, Nieuw Schoonebeek, Schoonebeek, Coevorden en Steenwijksmoer. Pastor Stiekema werd waarnemend pastoor. Pastor J. Lange was in dit gebied werkzaam als pastoraal werkster. Pastor Tj. Tjepkema (toen nog diaken) kwam in  2010 ook naar de Zuidoosthoek. Er kwamen gesprekken op gang om een fusie van bovengenoemde vijf parochies voor te bereiden. Pastor Tj. Tjepkema zou daar als pastoor zijn werkterrein krijgen. De priesterwijding van pastor Tjepkema in mei 2011 werd gezamenlijk gevierd met prachtige diensten in Schoonebeek, Coevorden en Steenwijksmoer.

Inmiddels was er een stuurgroep gevormd o.l.v. pastor Stiekema die bestond uit leden van de verschillende besturen. Zij moesten stappen zetten om de vijf parochies tot één parochie te laten samensmelten. Deze stuurgroep van het samenwerkingsverband Zuidoost Drenthe koos voor de naam: Immanuel (God-met-ons). Het hoeft geen betoog dat dit overleg veel tijd en veel vergaderen heeft gekost van heel veel betrokken mensen. Een website werd nu gerealiseerd onder de naam Immanuel met een eigen inbreng van de vijf geloofsgemeenschappen.

Met ingang van 1 januari 2018 is de parochie Immanuel een feit geworden.

Ondertussen lag er een uitgewerkt plan om de kerk te renoveren. Met toegezegde subsidies van het bisdom kon dit grondig aangepakt worden. Ook werd het mogelijk om een gedeelte van de glas-in-loodramen terug te plaatsen. Dit was een enorme klus omdat er niet veel gegevens bewaard gebleven waren.  Heel veel parochianen hebben daar een bijdrage aan geleverd, soms zelfs een glas-in-loodraam geschonken. Dankbaar kijken we nu weer naar deze glas-in-loodramen.

In 2012 en 2013 werd de renovatie groots aangepakt en tot een goed einde gebracht. De kerk zag er weer als nieuw uit. Later werd er achter in de kerk nog extra ruimte gemaakt door enkele banken weg te nemen en de vloer te betegelen..

Begin 2016 verliet pastor J. Lange het samenwerkingsverband en ging naar Emmen. Haar plaats werd ingenomen door diaken Fr. Wielens. We mogen ons gelukkig prijzen met het team dat nu werkzaam is binnen onze parochie Immanuel en zich vol enthousiasme inzet om Gods boodschap op alle locaties uit te dragen.

Natuurlijk hebben we lang niet alle gegevens uit het archief kunnen vermelden, maar wel hebben we geprobeerd een beetje een beeld te geven van wat er in meer dan 85 jaar rondom de Sint Franciscuskerk in Steenwijksmoer gebeurd is.

Veel goede momenten maar zeker ook moeilijke momenten. Nu op naar de toekomst met ook nog een gloednieuwe Inloop achter de Sint Franciscuskerk.

 

OPBOUWEN KERSTSTAL

Het is nog wel vroeg maar toch willen we u vragen om het opbouwen van de kerststal alvast in uw agenda te zetten.

We beginnen op vrijdag 29 november met de eerste voorbereidingen en gaan dan elke vrijdagmorgen een stukje verder.

Op vrijdag 20 december maken we het helemaal af.

Wij nodigen u uit om ons een handje te komen helpen.

 

SCHOONMAAK KERK

Onze mooie kerk, al 87 oud, heet niet voor niets: Kathedraal van Drenthe. En dat willen we graag zo houden. De kerk werd gedurende die 87 jaar door vrijwilligers onderhouden en schoongemaakt. Maar door de jaren heen zijn de vrijwilligers ouder geworden. Daarom een oproep aan de jongere generatie, mannen en vrouwen. Kom ons helpen, steek de handen uit de mouwen. Een paar uur per jaar kan toch niet te moeilijk zijn.

Belangstelling…

Neem contact op met:  Trees Scholten          tel. nr. 0524 223303

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS