Versoepeling van coronamaatregelen per 25 februari 2022

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 25-02-2022

De Nederlandse bisschoppen hebben per 25 februari versoepelingen aangekondigd.
Puntsgewijs:

 • De anderhalve meter afstand komt te vervallen.
 • Mondkapjes hoeven niet meer op in de kerk.
 • Koren mogen weer oefenen en zingen tijdens de vieringen.
 • De maat­regelen voor het uitreiken van de communie wor­den versoe­peld.
 • Het gebruik van wijwater is weer toegestaan.
 • Samen koffiedrinken na de viering is ook weer mogelijk.
 • Werkgroepen kunnen weer samenkomen.

De pandemie is echter nog niet voorbij. De volgende regels blijven van kracht:

 • Er is nog geen handcontact mogelijk. Gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens.
 • Uw gaven in de collecte kunt u nog steeds geven in de mandjes/schalen die achter in de kerk staan.
  Vergeet u dit weleens, en dat kan gebeuren, dan kunt u uw gift overmaken.
  Gegevens voor het overmaken staan in de parochiebladen.
 • De hygiëne regels blijven van kracht: handen desinfecteren,
  hoesten en niezen in de elleboog, goed ventileren en thuis blijven bij klachten!

We zijn dank­baar voor verrui­ming van de moge­lijk­he­den om samen ons geloof in Gods huis te kunnen vieren,’ zeggen de bis­schop­pen.
‘We weten dat alle gelo­vi­gen hier naar uitkijken.
Maar houdt ook reke­ning met elkaar, ook met diegenen die afstand willen hou­den en/of een mondkapje dragen,
bij­voor­beeld in ver­band met een kwets­ba­re ge­zond­heid.
Laten we met elkaar ervoor zorgen dat ie­der­een
in de kerk de li­tur­gie veilig mee kan vieren’, aldus de bis­schop­pen.


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2022 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS