Antonius van Padua – vieringen op dinsdag en woensdag 12 en 13 juni 2018

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 03-06-2018

Dit jaar gedenken wij de H. Antonius zowel op de vooravond als op de eigenlijke gedenkdag, dat wil zeggen op dinsdagavond 12 en woensdagmorgen 13 juni a.s. Wij eren de heilige franciscaan die in Padua begraven is. Op dinsdagavond 12 juni om 19.00 uur in de parochiekerk van Coevorden en op woensdag 13 juni in de kapel van woon- en zorgcentrum Sint-Franciscus; beide keren tijdens een eucharistieviering. Als voorbereiding op het feest van de H. Antonius is het mogelijk een noveen van negen dagen te bidden. We beginnen op dinsdag 5 juni a.s.. Na afloop van de H. Mis om 19.00 uur kunt u een kaart of een boekje meenemen naar huis.

Hierbij enige informatie uit het boekje dat verscheen bij het eeuwfeest van de parochiekerk te Coevorden:

“Dit (Antonius)raam had te maken met de franciscanen, die hoewel een kloosterorde vormend, op sommige plaatsen in ons land parochies bedienden. Opmerkelijk is dat niet de stichter Franciscus van Assisi, maar Antonius van Padua de populaire heilige van de franciscanen is. Hij was tijdgenoot en volgeling van de H. Franciscus (± 1200). Tijdens zijn leven was hij door zijn voorkomen en preektalent erg bemind bij het gewone volk. Misschien hebben de Franciscanen dat wel uitgebuit, want ook in Coevorden werd Antonius meer genoemd dan Franciscus. Toen pastoor Bouters in 1933 het imposante parochiehuis bouwde op de plek van de oude kerk werd dat meteen ‘Antoniusgebouw’ gedoopt.

De H. Antonius werd begraven op een dinsdag en vanaf die dag gebeurden er op zijn voorspraak wonderen. Vroeger werd in Coevorden op negen dinsdagen voor 13 juni (sterfdag van St. Antonius) steevast de St. Antoniusnoveen gebeden. Tot op de dag van vandaag is er elke week juist op dinsdag een avondmis. Er staat ook nog een afbeelding van de H. Antonius achter in de kerk in de Mariakapel en een voorloper van onze ’Pastorale’ was het ‘Antoniusklokje’. St. Antonius wordt altijd afgebeeld met het kindje Jezus. Hij zou tijdens zijn gebed en meditatie gezien zijn met een stralend klein kind.”

 

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS