Uit de vergadering van de loacatieraad op 11 april 2018

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 03-06-2018

  • De locatieraad heeft besloten dat er nieuwe altaardwalen aangeschaft mogen worden. Te zijner tijd zult u deze zien op het altaar.
  • Aan het bestuur van Immanuel is de naam van de afgevaardigde voor de Regionale Raad doorgegeven. De locatieraad is dankbaar dat de afgevaardigde dit werk wil voortzetten.
  • We zijn nog steeds op zoek naar (een) beheerder(s) (m/v) voor de begraafplaats. Wie voelt/voelen zich geroepen deze dankbare taak op zich te nemen?
  • De jaarrekening 2017 is besproken en vastgesteld. De locatieraad heeft de inmiddels afgetreden penningmeester bedankt voor het afwerken ervan. Uit deze jaarrekening bleek, dat de inkomsten langzaam maar zeker teruglopen. De locatieraad spreekt de hoop uit, dat dit de komende jaren weer bijgestuurd kan worden.
  • De bouw van de nieuwe parochiezaal vordert. De buitenmuren worden nu opgemetseld en er is een commissie gevormd voor de inrichting van de zaal en keuken. In deze Pastorale vindt u nog een oproep uw steentje bij te dragen aan de inrichting van de zaal. (Zie blz. 12.)
  • Over te plaatsen zonnepanelen wordt nog overleg gepleegd.
  • Omdat vanuit de parochie is gebleken, dat de mogelijkheden voor begraven en het plaatsen van urnen in graf of urnenmuur niet bij alle parochianen bekend is, heeft de locatieraad besloten het Reglement voor de begraafplaats via een link op de website te plaatsen. U kunt dit vinden onder: Immanuel parochie/Willibordus/links.
  • Pastor Wielens heeft aangegeven, dat de vieringen in de Goede Week heel goed zijn bezocht en verlopen. Hij spreekt dank uit voor de inzet van velen.


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS