SAM’s KLEDINGACTIE

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 21-03-2018

De halfjaarlijkse kledinginzameling van Cordaid/SAM’s kledingactie voor Mensen in Nood vindt bij ons plaats op woensdag 11 april a.s..van 08:00 tot 12:00 uur bij parochiecentrum - Wilhelminasingel 2A en Woon- Zorgcentrum Sint-Franciscus - Burg. Feithsingel 52
 
De opbrengsten hiervan zijn bestemd voor het project Basisonderwijs voor kinderen van 6 tot 14 jaar in crisisgebieden in de Centraal Afrikaanse Republiek. De straatarme CAR wordt al jaren geteisterd door burgeroorlogen en is ontwricht door aanhoudend geweld. Bijna een miljoen mensen zijn hun huis ontvlucht en leven als vluchteling. De helft van de bevolking heeft structureel te weinig voedsel en tweederde heeft geen toegang tot schoon drinkwater.
 
Als de situatie relatief rustig en veilig is, keren de mensen terug naar hun dorp. Vaak zijn de scholen beschadigd of helemaal verdwenen. Om de kin-deren en hun ouders mogelijkheden te geven om weer een leven op te bou-wen en een toekomst te hebben is goed en veilig onderwijs een voorwaar-de.Cordaid is in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs een project gestart waarbij achttien scholen in crisisgebieden ondersteund worden. Doel: goed onderwijs voor 10.000 kinderen van 6 tot 14 jaar, die meestal al meer dan een jaar geen onderwijs konden volgen. Cordaid zorgt voor goede scholen en onderwijsmaterialen en biedt de betreffende dorpen en het on-derwijspersoneel hulp. Financiële steun is afhankelijk van de resultaten: als een school goed presteert, stelt ze daarmee de financiële hulp veilig.
 
Hygiëne is een voorwaarde voor een gezond leven. En Cordaid helpt de scholen te voorzien van schoon water, een wasgelegenheid en een toilet. Deze steun komt ook de rest van de gemeenschap ten goede. SAM’s Kledingactie omarmt dit project van Cordaid en gaat de opbrengst van de voorjaarsactie 2018 gebruiken voor een bijdrage aan de wederop-bouw en herinrichting van elf scholen. Inlevering van uw niet meer gebruikte kleding in gesloten plastic zakken is dus zeer welkom! Bij voorbaat hartelijk dank.


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS