Uit de vergadering van het Parochiebestuur op 10 oktober 2017

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 08-11-2017

  • Voorafgaande aan de vergadering heeft het bestuur een Requiemmis bijgewoond t.g.v. het overlijden van onze oud-pastoor Gerard Lukassen. Het was een mooie viering.
  • Enkele parochianen zullen ook de begrafenis in Cadier en Keer bijwonen. Het bestuur zal een kaart naar de familie sturen en samen met de parochie van Steenwijksmoer een advertentie plaatsen in Dagblad van het Noorden en Coevorden Huis-aan-Huis
  • Het collecteschema voor 2018 wordt besproken en de data worden vastgelegd.
  • Het bestuur is zeer verheugd dat zij een kandidaat, mevrouw Ada Görtz, heeft gevonden die per 1 januari 2018 de parochie wil vertegenwoordigen in het bestuur van Immanuel.
  • Voor de toekomstige locatieraad heeft mevrouw Margot van den Hout zich beschikbaar gesteld. Zij zal t.z.t. bij het vertrek van de huidige secretaris haar taak overnemen.
  • Helaas heeft de kandidaat voor de webmaster zich tijdelijk, vanwege studie, teruggetrokken.
  • Het bestuur is nog op zoek naar een opvolger voor de huidige penningmeester in de toekomstige locatieraad.
  • Het bestuur heeft gesproken over de Aktie Kerkbalans. Het  is belangrijk, dat de parochianen weten, dat de pastores betaald moeten worden uit deze bijdrage. Het bestuur is van mening, dat dit niet bij alle parochianen bekend is en dat ze er vanuit gaan, dat zij door het bisdom betaald worden.  In de maand januari 2018 zal de Aktie Kerkbalans weer gehouden worden en dan zullen de begroting 2018, het deelnameformulier en een begeleidende brief bij u worden bezorgd. Van harte aanbevolen dus.
  • Het bisdom heeft toestemming gegeven voor de bouw van de nieuwe parochiezaal. Het bestuur zal een inloopmiddag en -avond organiseren die voorlopig is vastgelegd op dinsdag 31 oktober. In de huidige parochiezaal kan elke parochiaan de tekeningen bekijken en aangeven, of hij of zij ook een steentje willen bijdragen in de werkzaamheden of op een andere manier. Vele handen maken immers licht werk!!
  • De ontvangen ontwerpen van het nieuwe logo voor Immanuel zijn aan de stuurgroep overhandigd. Zij zullen besluiten welk logo het gaat worden. Dit  zal t.z.t. bekend gemaakt worden


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2018 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS