Uit de vergadering van het Parochiebestuur op 12 september 2017

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 08-11-2017

  • Met een delegatie van het bisdom, de bouwcommissie en het parochiebestuur zijn de opmerkingen vanuit het bisdom over de nieuwbouw nogmaals besproken en duidelijk uitgelegd.
  • Het bisdom heeft de toezegging gedaan dat half oktober de beslissing vanuit het bisdom binnen zal zijn.
  • Het bisdom heeft officieel ontslag verleend aan de heer Brocatus. Hij blijft echter nog tot de fusie aan als adviseur. Tevens heeft het bisdom de herbenoeming verleend aan de heer Hindriks die heeft aangegeven nog vier jaar voor het parochiebestuur en na 1 januari 2018 voor de locatieraad beschikbaar te zijn. Het bestuur is verheugd dat hij nog vier jaar beschikbaar is.
  • Het bestuur zal gesprekken voeren met kandidaten voor het bestuur van Immanuel, het secretariaat van Immanuel en de locatieraad Coevorden die per 1 januari 2018 zal ontstaan. De namen zullen bekend gemaakt worden wanneer de kandidaten hebben aangegeven beschikbaar te zijn.
  • Het beleidsplan van de pastores is besproken en het bestuur stemt met wat opmerkingen in met dit plan.
  • Alle stukken voor de fusie zijn opgesteld, ingevuld, aangevraagd en verzameld en gestuurd naar de voorzitter van de projectgroep die deze stukken, tezamen met die van de andere parochies, voor 1 november aan het bisdom moet overleggen.
  • De begroting voor 2018 is na uitleg door de penningmeester en na gezamenlijke bespreking door het bestuur vastgesteld.
  • Het bestuur geeft n.a.v. een brief van een verontruste parochiaan nogmaals uitleg over de luifel bij het parochiecentrum. Deze ligt al geruime tijd open, omdat Domesta hierin een brandtrap wil en moet aanleggen. De luifel is geen eigendom van de parochie. Het maken van deze brandtrap gaf in eerste instantie technische problemen. Bovendien is er lekkage in de luifel ontdekt. Domesta heeft nu een bedrijf ingeschakeld om deze problemen op te lossen en de brandtrap te plaatsen. Dit zal de komende weken gebeuren. Er zal weinig van te zien zijn, doordat de brandtrap niet permanent zichtbaar is. Bij brand kan de trap neergelaten worden. De gang/steeg blijft zoals die er nu uitziet, daar zal niets aan veranderen. Eén keer per jaar vindt er een controle plaats op de werking van het systeem.  


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2018 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS