Vieringen

VIERINGEN IMMANUELPAROCHIE

tot en met 6 maart 2019

 

Nw-Sch’beek

Zo. 9.30 uur

Weiteveen

Za.19.00 uur

Schoonebeek

Zo. 11.00 uur

Coevorden

Za. 19.00 uur

Zon. 9.30 uur

Steenwijksm.

Zo. 11.00 uur

Za. 26-jan

Liturgiegroep

 

 

T. Tjepkema

 

Zo. 27-jan

 

T. Tjepkema

T. Tjepkema

Liturgiegroep

Liturgiegroep

Za. 2-feb

10.00 uur  Kapel Sint Franciscus – T. Tjepkema en F. Wielens - gezamenlijke viering bij gelegenheid van één jaar Parochie Immanuel

Za. 2-feb

T. Tjepkema

 

 

F. Wielens

 

Zo. 3-feb

 

F. Wielens

F. Wielens

T. Tjepkema

T. Tjepkema

Za. 9-feb

F. Wielens

 

 

T. Tjepkema

 

Zo. 10-feb

 

T. Tjepkema

T. Tjepkema

F. Wielens

F. Wielens

Za. 16-feb

T. Tjepkema

 

 

F. Wielens

 

Zo. 17-feb

 

F. Wielens

F. Wielens

T. Tjepkema

T. Tjepkema

Za. 23-feb

Liturgiegroep

 

 

T. Tjepkema

 

Zo. 24-feb

 

T. Tjepkema

T. Tjepkema

Liturgiegroep

Liturgiegroep

Za. 2-mrt

T. Tjepkema

 

 

F. Wielens

 

Zo. 3-mrt

 

F. Wielens

F. Wielens

T. Tjepkema

T. Tjepkema

Eucharistievieringen op doordeweekse dagen

elke dinsdag........................19.00 uur     H. Willibrorduskerkkerk, Coevorden

Woensdag 23 januari          19.00 uur     O.L.V. Koningin van de Vrede, Weiteveen, voorafgaand vanaf 18.00 uur aanbidding

Woensdag 30 januari          19.00 uur     H. Nicolaaskerk, Schoonebeek

Woensdag   6 februari.          9.30 uur     Kapel Sint Franciscus, Coevorden

Woensdag 13 februari.          9.30 uur     Kapel Sint Franciscus, Coevorden

Woensdag 20 februari         19.00 uur     H. Bonifatiuskerk, Nieuw-Schoonebeek

Donderdag 21 februari        18.30 uur     Kapel St. Franciscus, Coevorden aansluitend aanbidding tot 20.00 uur

Woensdag 27 februari        19.00 uur     O.L.V. Koningin van de Vrede, Weiteveen, voorafgaand vanaf 18.00 uur aanbidding

Woensdag 6 maart               9.30 uur      Kapel Sint Franciscus, Coevorden

Woensdag 6 maart             19.00 uur     gezamenlijke Aswoensdagviering in Nw. Schoonebeek, pastoor Tjepkema

Woensdag 6 maart             19.00 uur     gezamenlijke Aswoensdagviering in Coevorden, diaken Wielens

                                                                         

Voor uitvaarten en dringende zaken kunt u contact opnemen met:

van

zaterdag

19 januari

t.m.

vrijdag

25 januari

diaken  Wielens

telefoon 06 – 24 51 10 66

van

zaterdag

26 januari

t.m.

vrijdag

1 februari

pastoor Tjepkema

telefoon  0524 – 51 27 76

van

zaterdag

2 februari

t.m.

vrijdag

8 februari

diaken F. Wielens

telefoon 06 – 24 51 10 66

van

zaterdag

9 februari

t.m.

vrijdag

15 februari

pastoor Tjepkema

telefoon  0524 – 51 27 76

van

zaterdag

16 februari

t.m.

vrijdag

22 februari

diaken  Wielens

telefoon 06 – 24 51 10 66

van

zaterdag

23 februari

t.m.

vrijdag

1 maart

pastoor Tjepkema

telefoon  0524 – 51 27 76

van

zaterdag

2 maart

t.m.

vrijdag

8 maart

diaken Wielens

telefoon 06-24511066

Maandelijkse ziekencommunie in de R.K. Parochie Immanuel 

woensdag

23  januari

  9:00 uur: Coevorden en omgeving

woensdag

  6 februari

10:30 uur: De Voorde

14:30 uur: Verpleeghuis Aleida Kramer

woensdag

 13 februari

10:30 uur: De Schutse

woensdag

27 februari

  9:00 uur: Coevorden en omgeving


Parochianen die door ziekte of om een andere reden niet naar de vieringen in de kerk kunnen komen en graag de communie thuis willen ontvangen, kunnen dat doorgeven aan de parochieadministratie van de eigen locatie of aan de pastores.

Aanvangstijden van vieringen op zaterdagavond en zondagmorgen

In de dorpen Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen, Schoonebeek en Steenwijksmoer is er ieder weekend een viering. De ene week een Eucharistieviering, de andere week een Woord- en Communieviering. In Steenwijksmoer en Schoonebeek beginnen de vieringen elke zondag om 11.00 uur. De tijden van de vieringen in Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen wisselen elke drie maanden van de zaterdagavond 19.00 uur naar de zondagochtend 9.30 uur en omgekeerd.

In Coevorden is er ieder weekend zowel een Eucharistieviering als een Woord- en Communieviering. In deze plaats begint de viering op zaterdagavond om 19.00 uur en op zondagochtend om 9.30 uur.

Oproep
Aan alle mensen die – om wat voor reden dan ook – niet op zaterdag maar op zondag naar de kerk willen of omgekeerd, of die op zondagmorgen 9.30 uur te vroeg vinden of 11.00 te laat, de volgende oproep. Blijf niet thuis, maar ga naar de viering in een nabijgelegen geloofsgemeenschap. U zult daar dezelfde voorgangers aantreffen en dezelfde liturgie in een ietwat andere vormgeving.

Doordeweekse vieringen

  • In de kerk van Coevorden is er elke dinsdagavond om 19.00 uur een (eucharistie)viering
  • In de kapel van zorgcentrum Sint Franciscus te Coevorden is elke woensdag een viering om 09.30 uur
  • Elke derde woensdag van de maand is er om 19.00 uur een eucharistieviering in de kerk van Nieuw-Schoonebeek
  • Elke derde donderdag van de maand is er in de kapel van zorgcentrum Sint Franciscus een eucharistieviering om 18.30 uur. Aansluitend is er tot 20.00 uur aanbidding van het Allerheiligst Sacrament
  • Elke vierde woensdag van de maand is er een eucharistieviering in de kerk van Weiteveen
  • Als er een vijfde woensdag in een maand is, is er dan om 19.00 uur een eucharistieviering in Schoonebeek.

 

 

Meenemen H. Hostie

vanuit de kerk naar zieken of ouderen thuis

Sommigen van onze kerkgangers nemen een klein doosje mee naar de kerk, waarin zij een H. Hostie ontvangen voor iemand die niet (meer) naar de kerk kan komen. Dat doosje heet "een pixus".

De pastores stellen het op prijs, dat parochianen zich zo inzetten voor mede- parochianen. Wij drukken echter de parochianen op het hart direct na de viering naar de ontvanger van de H. Hostie te gaan. Het is de bedoeling, dat de H. Hostie - na het bidden van een Onze Vader of een Wees Gegroet - direct genuttigd wordt. Geconsacreerde H. Hosties mogen alleen lange tijd in het tabernakel van de kerk worden bewaard. Daarbuiten is dat beslist niet toegestaan!  Mocht u geen pixus hebben, meld dat dan bij pastoor Tjepkema of diaken Wielens.

Het pastoresteam

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS