Palmpaasstok - Wat betekent het en hoe maak je er een

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 12-04-2019

Kruis: Het kruis doet ons denken aan het lijden en sterven van Jezus.

Wit: Het kruis is omwikkeld met wit crêpepapier, wit is de kleur van de verrijzenis. Jezus is gestorven op het kruis maar daarna opgestaan uit de dood.

Rood: Op vijf plaatsen op het kruis zijn er propjes rood crêpepapier als verwijzing naar de kruiswonden van Jezus.

Palmtakje: Dit doet denken aan de palmbladeren waarmee de mensen Jezus hebben toegejuicht toen Hij op een ezel Jeruzalem binnentrok. Ze zongen toen: “Hosanna, Zoon van David. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.” Een palmtakje hang je ook thuis achter een kruisbeeld als ereteken van de overwinning van Jezus op de dood.

Haan: Petrus was één van de naaste vrienden (een apostel) van Jezus. Maar nadat Jezus gevangen was genomen, werd hij bang en verloochende Hem tot drie keer toe. Toen kraaide er een haan, zoals Jezus al tevoren aan Petrus had voorspeld. Petrus werd heel verdrietig toen hij besefte dat hij net had gedaan alsof hij Jezus niet kende. Gelukkig is hij na de verrijzenis van Jezus veel moediger geworden en zelfs door Jezus aangewezen als de leider van de apostelen.

Twee mandarijnen: Deze doen denken aan de sponzen met water en azijn die de soldaten aan Jezus gaven toen Hij aan het kruis hing.

Twaalf pinda’s: Deze herinneren aan de twaalf apostelen van Jezus.

Eitjes: Een ei is symbool van nieuw leven.

Dertig rozijnen: Judas, een van de twaalf apostelen, heeft Jezus verraden en kreeg daarvoor dertig zilverlingen.

Hartje: Dit vertelt ons dat Jezus uit liefde voor ieder van ons persoonlijk zijn armen heeft uitgestrekt op het kruis en zijn leven uit handen heeft gegeven; opdat wij door Hem een nieuw leven dichtbij God kunnen ontvangen.

Beschrijving voor het maken van een Palmpaasstok

  1. Timmer een kruis in elkaar van twee stevige latjes van 50 en 75 cm.
  2. Wikkel geknipte stroken wit (en/of geel ) crêpepapier om het kruis en bevestig de uiteinden met plakband.
  3. Maak vijf propjes van rood crêpepapier en plak deze op de plaats van de kruiswonden van Jezus.
  4. Bevestig een broodhaantje boven aan het kruis.
  5. Knip een hartje uit en plak dit op het snijpunt van de twee kruisbalken. Jezus houdt van ieder mens en heeft uit liefde voor ons zijn leven op het kruis gegeven.
  6. Neem een naald en draad en rijg daaraan dertig rozijnen. Maak dit met een knoopje aan iedere zijkant van het kruis vast.
  7. Plak de twaalf pinda’s op de dwarsbalken van het kruis.
  8. Bevestig eitjes als symbool van nieuw leven.
  9. Timmer aan iedere kant van het kruis een spijkertje om de sinaasappels of mandarijnen op te prikken.

Op Palmpasen krijg je in de kerk een palmtakje en dat kun je ook nog op je kruis bevestigen.


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS