Nieuw logo Immanuelparochie

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 10-02-2019

Op zaterdag 2 februari jl. is het nieuwe logo van onze parochie bekend gemaakt. Hier volgt een korte uitleg. Immanuel betekent ‘God met ons’. Immanuel is de naam van een koningszoon die beloofd wordt in het boek Jesaja. Ook in het evangelie van Mattheüs wordt over Immanuel gesproken waar het gaat over de geboorte van Jezus. Immanuel brengt ons in de zogenaamde ´Kerstkring´ die duurt vanaf de eerste Advent tot en met Driekoningen en de Doop des Heren en doorgetrokken kan worden tot het feest van de Opdracht des Heren, Maria Lichtmis.

De datum van dit feest is 2 februari, precies veertig dagen na Kerstmis en daarmee veertig dagen na de geboorte van Jezus. Volgens het evangelie van Lukas wordt de Heer Jezus op deze dag door de H. Maria en de H. Jozef naar de tempel in Jeruzalem gebracht waar zij de oude Simeon en de bejaarde Hanna ontmoeten. Simeon profeteert dat door dit Kind ‘een licht over de volken’ zal opgaan. 2 februari kan in de loop van de tijd steeds meer de dag worden waarop vijf katholieke geloofsgemeenschappen in Zuidoost-Drenthe vieren één Immanuelparochie te zijn.

De Heer Jezus is volgens de oude Simeon gekomen tot ‘val of opstanding van velen’, ‘tot een teken dat weersproken wordt’. Het rode kruis helemaal links in het logo verwijst daarnaar. In het logo zijn vijf vijfpuntige sterren te zien. Sterren associëren we met Kerstmis, de wijzen uit het oosten en daarmee met de Kerstkring. Vijfpuntige sterren zijn ook te zien in de vlag van de provincie Drenthe. In het logo verwijzen de sterren naar de vijf geloofsgemeenschappen binnen de Immanuelparochie. De sterren zijn min of meer horizontaal geordend omdat onze geloofsgemeenschappen in Zuidoost-Drenthe langs de (horizontale) grens met Duitsland gelegen zijn. Kortom, in het logo is de plek van iedere ster topografisch of geografisch bepaald. Helemaal rechts (in het oosten) Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen, in het midden Schoonebeek, en helemaal links (in het westen) Steenwijksmoer en Coevorden.

De sterren zijn geel gekleurd omdat het de roeping van de gelovigen is om als sterren licht in de duisternis te verspreiden. Jezus zegt niet alleen van zichzelf: ‘Ik ben het licht der wereld’, Jezus zegt ook tot zijn leerlingen; ‘Jullie zijn het licht der wereld’. Met enige (vrome) fantasie kunnen in de vijf sterren ook de hoofdpersonen van het evangelie van Maria Lichtmis (Maria, Jozef, Jezus, Simeon en Hanna) worden herkend.

De streep onder de naam Immanuel is blauw gekleurd. Blauw kan verwijzen naar de kleur van de hemel waaraan de sterren schijnen. Blauw kan ook verwijzen naar de kleur van (doop)water dat ons verbindt. Water dat te vinden is in het Schoonebeker Diep, de beek die van Nieuw-Schoonebeek in het oosten langs de grens via Schoonebeek richting Coevorden in het westen stroomt en zo de vijf geloofsgemeenschappen met elkaar verbindt.


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS