Kerstcollecte voor de PCI Immanue

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 09-01-2019

Ook dit jaar werd in onze geloofsgemeenschappen tijdens de vieringen van Kerstmis een extra collecte gehouden voor de PCI, de parochiële caritasinstelling van de Parochie Immanuel.

De opbrengst van de collecte per geloofsgemeenschap is:
Nieuw-Schoonebeek  €    401,31
Weiteveen                  €    258,75
Schoonebeek              €    165,90
Steenwijksmoer         €     229,70
Coevorden                  €    938,32
De totale opbrengst van de 2018-collecte bedraagt € 1993,98

De Parochiële Caritas Instelling bedankt allen die hebben bijgedragen aan deze collecte heel hartelijk. Uiteraard is ook een woord van dank op zijn plaats aan iedereen die in 2018 rechtstreeks een bijdrage heeft overgemaakt op de rekening van de PCI.
Mocht u om welke reden niet hebben kunnen bijdragen aan de collecte, maar toch een gift willen doen, dan kan dat door uw bijdrage te storten op rekening

NL92RABO035 83 54 811 t.n.v. Parochiële Caritas Instelling Coevorden.
Namens de PCI – Immanuel, Jan Specken


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS