Kerststal van de Advent tot en met Driekoningen

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 31-10-2018

Tot nu toe is er in alle vijf geloofsgemeenschappen een strikt onderscheid geweest tussen de tijd van de advent en de Kersttijd (Kerstnacht tot en met Driekoningen/Doop des Heren). In de Advent worden er geen kerstliederen gezongen en de kerststal wordt kort voor Kerstmis opgebouwd. Om een aantal redenen wijken we dit jaar – net als vorig jaar - van deze goede traditie wat het opbouwen van de kerststal betreft. Waarom is dat?

De Adventstijd duurt allereerst in 2018 eigenlijk maar drie weken en een dag omdat de Vierde Advent op zondag 23 december valt en het de andere dag ’s avonds al Kerstavond en Kerstnacht is. Verder leeft in een aantal geloofsgemeenschappen het verlangen om de kerststal en alles wat er in en om heen te zien is, wat langer te kunnen bewonderen dan nu het geval is. Als er op de zondag na Kerstmis en met Oud en Nieuw geen vieringen in een plaatselijke geloofsgemeenschap zijn, is de kerststal alleen te zien met Kerstnacht, Kerstmorgen en met Driekoningen. Voorts viert in sommige parochies de plaatselijke katholieke basisschool Kerstmis in de kerk. Meestal in de week voor Kerstmis of nog iets eerder. Het is voor de leerlingen dan heel mooi om in elk geval een deel van de Kerststal al te zien. Tenslotte hebben we het afgelopen jaar samen goede ervaringen opgedaan met het langzaam maar zeker opbouwen van de kerststal tijdens de Advent tot en met Driekoningen. Door het langzaam maar zeker opbouwen en veranderen wordt de kerststal minder statisch en gaat leven. Laat u de komende weken opnieuw verrassen.


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2018 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS