Begraven en cremeren

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 31-10-2018

Kortgeleden is de nieuwe urnenmuur op de begraafplaats in Weiteveen plechtig ingewijd. Alle vier begraafplaatsen binnen de grenzen van onze Immanuelparochie (Coevorden, Steenwijksmoer, Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen) hebben nu een urnenmuur. Bij de inwijding heeft pastoor Tjepkema enige uitleg gegeven over hoe er binnen de katholieke geloofstraditie over begraven en cremeren wordt gedacht. Op verzoek van velen hierbij een korte samenvatting.

Voor volgelingen van Jezus Christus is het een goede zaak om zoveel mogelijk de weg van hun Heer te gaan. Dat betekent dat zij na overlijden net als hun Meester worden begraven. Wanneer er om een of andere belangrijke reden de voorkeur aan wordt gegeven om tot crematie over te gaan, kan ook crematie worden toegestaan. Zowel bij begraven als bij cremeren is het voor de katholieke geloofsgemeenschap belangrijk dat de stoffelijke resten samengebracht worden op een gemeenschappelijke, plechtig gewijde plaats (een begraafplaats). De namen van de overledenen behoren duidelijk zicht-baar te worden gemaakt. De gezamenlijke begraafplaats (met graven en een urnenmuur) laat zien dat wij in het leven en ook over de grens van de dood heen, bij de Heer en bij elkaar blijven horen. Het is een goede zaak dat er nu naast de mogelijkheid van de graven en de urnengraven, ook de keuze is om de dierbaren bij een urnenmuur te gedenken en voor hen te blijven bidden.


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS