Hoogfeest Sint Jozef - dinsdag 20 maart 2018

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 19-02-2018

19 maart is van oudsher de dag dat wij het ‘Hoogfeest van de H. Jozef’ vieren. Omdat het hoogfeest van de H. Jozef (bijna) altijd in de Vastentijd valt, ontglipt het feest aan de aandacht van velen. Toch proberen we binnen onze Immanuelparochie de feesten en de hoogfeesten weer echt als feesten en hoogfeesten te vieren. Het liefst gezamenlijk, dus als vijf parochies. Dit jaar valt het feest van Sint-Jozef op een maandag en vieren wij Sint-Jozef - de bruidegom van de H. Maria en de voedstervader van Jezus Christus - op twee andere dagen. Allereest op vrijdagmiddag 16 maart a.s. om 14.00 uur tijdens de ouderenmiddag in Weiteveen en vervolgens op dinsdagavond 20 maart a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk van Coevorden.

Andere hoogfeesten zijn (behalve Kerstmis, Pasen en Pinksteren):

Allerheiligen (1 november),

Maria Onbevlekt Ontvangen (8 december),

H. Maria – Moeder Gods op de achtste dag na Kerstmis (Nieuwjaarsdag), Hemelvaart des Heren (veertig dagen na Pasen) en

Maria Tenhemelopneming (15 augustus).

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS