Mgr. Cornelis van den Hout op bezoek in de “Immanuel parochies”

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 08-11-2017

Om kennis te maken met de parochies en de parochianen brengt onze bisschop, mgr. Van den Hout, een bezoek aan alle parochies in het bisdom Groningen-Leeuwarden; dinsdag 17 oktober 2017 werden de parochies in ons samenwerkingsverband Immanuel bezocht.

’s Morgens werd de bisschop in de Nicolaaskerk in Schoonebeek muzikaal verwelkomd door de Midwinterhoorngroep ‘Schonebecker Blaosers’, de pastores, de vicevoorzitter van de stuurgroep en een afvaardiging uit diverse parochies. Aansluitend werd een bezoek gebracht aan de basisschool Gerardus Majella in Nieuw-Schoonebeek. Directeur Ben Gustin vertelde over de school en de Stichting Catent, waar de katholieke basisscholen in ons samenwerkingsverband onder vallen. Het blijkt dat de katholieke basisscholen de parochies jaren geleden zijn voorgegaan in samenwerking. Leerlingen van de combinatiegroep 7/8 konden de bisschop vragen stellen. Hij vertelde over zijn werk, maar stelde ook vragen aan de kinderen.

In dagcentrum ‘De Beek’ werd samen met de cliënten gegeten. De bisschop, pastor Tjepkema en diaken Wielens praatten tijdens de maaltijd met de mensen die het bezoek van de bisschop zeer op prijs stelden.

In het middagprogramma was Weiteveen aan de beurt. Een groepje parochianen verwelkomde de bisschop en na een kijkje in de kerk werd een bezoek gebracht aan het kerkhof. De diefstal van het tabernakel en de historisch bepaalde plaats van het kerkhof werden belicht. Aansluitend werd door ‘Prolander’ de mogelijkheid geboden een bezoek te brengen aan de in aanbouw zijnde schaapskooi. Wandelend door het Bargerveen werd het bezoek aan Weiteveen afgesloten.

De gerestaureerde kerk in Steenwijksmoer stond vervolgens op het programma; de afgeronde restauratie en het nieuwe project, het terugplaatsen van glas-in-loodramen, werden toegelicht. In een geanimeerd gesprek werd bisschop Van den Hout op de hoogte gebracht van alle perikelen rondom de restauratie. Daarna zijn we het in de kerk ook gaan bekijken.

Van de kathedraal van Zuidoost-Drenthe vertrok men naar de kapel van zorgcentrum Sint-Franciscus, waar de bisschop deelnam aan het rozenkransgebed en het avondgebed.

Om 19.00 uur werd de dag samen met veel parochianen uit de vijf parochies afgesloten tijdens een eucharistieviering in de Willibrorduskerk in Coevorden. De bisschop vertelde in zijn overweging over zijn band met de patronen van de vijf parochies.

  • Willibrordus is ook de patroon van de kerk in zijn geboortedorp en zijn diakenwijding vond plaats op het feest van Willibrordus.
  • Franciscus is de patroon van de parochies in de Bommelerwaard waar mgr. Van den Hout bijna acht jaar pastoor mocht zijn. 
  • Maria, O.L.V. Koningin van de Vrede: de band met haar is zo vanzelfsprekend, dat het geen verdere toelichting nodig heeft.
  • Het verhaal Bonifatius is algemeen bekend in de Nederlandse kerkprovincie.
  • Tot slot Nicolaas, de heilige met wie ieder van ons een band heeft. Als je wat meer over hem weet, mag je dit niet delen met je jongere broertjes of zusjes.

Na de viering was er gelegenheid om kort kennis te maken met de bisschop en hem de hand te drukken. In een informeel samenzijn met bestuursleden van de vijf parochies werd de mooie dag, waarop elke parochie aan bod kwam, afgesloten.


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2018 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS