Werkgroepen

Kerkversieringen:                     Mevr. M. Scherpen-Roosken, coördinatrice Kerkeind 11, tel. 531692
 
Raad van Kerken:                     Mevr. E. Hindriks-De Vreede, Beekmaat 1, tel. 531811
 
Misintenties:                              Mevr.  A. Bos, notulante/penn.  ’t Rak 40, tel. 532079
 
Kerkledenadministratie:            Dhr .S.J. Lijklema,   De Beeklanden 54, Tel: 532046

 
Liturgiegroep:                            Mevr. L. van Hees-Bruins, coördinatrice Duitslandlaan 11, tel. 532293
 
Lectoren:                                    Mevr. E. Hindriks-De Vreede, coördinatrice Beekmaat 1, tel. 531811
 
Werkgroep Gezinsvieringen:     Mevr. J. Maatje-van der Heijden,  De Beeklanden 24, tel. 532197
 
R. K. Gemengd Koor:                Dhr. H. Wubbels, dirigent   Europaweg 175, tel. 541905
 
Regionale Raad:                        Dhr. H. Platzer, Beekweg 19, tel.531970
 
Misdienaars:                              Mevr. J. Maatje-van der Heijden, coördinatrice    De Beeklanden 24, tel. 53219

Onderhoud gebouwen               Dhr. H. Platzer, Beekweg 19, tel 531970

Tuinonderhoud:                          Dhr. G. Assen, coördinator    Europaweg 4, tel. 531394
 
Kosterij:                                      Dhr. H. Platzer, Beekweg 19. Tel 531970
 
Vormselcatechese:                    Mevr. R. Blaauwgeers, tel. 542146
  
Bezoeken zieken/ouderen:        Mevr. A. Maatje-Blaauwgeers,  coördinatrice, Liaslaan 27, tel. 532115
 
Kerkschoonmaak:                      Mevr. A.  Bos - 't Rak 40, Tel: 532079
 
Jeugdkoor:                                 Mevr. A. Assen-Lijklema, dirigente Beekpunge 61  tel; 532433
 
Parochiële VOM-groep:             Mevr. L. Lubbers-Weltings, coördinatrice Norbruislaan 3a, tel. 532888
 
Sleutelafhaaladres:                    Dhr. F.G. Blaauwgeers, Spanjaardspad 101


Heeft U intersse om deel te nemen bij één van de werkgroepen,
meldt U aan.

 

Copyright © 2018 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS