Nieuws van Maria

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 15-12-2013

Vastenwandeling 2018
De jaarlijkse vastenwandeling staat in 2018 gepland op zaterdag 10 maart en zal wederom plaatsvinden in het mooie natuurgebied Bargerveen in en rondom Weiteveen. Noteer de datum alvast! Meer informatie krijgt u t.z.t. via het parochieblad en website van Immanuel  www.immanuelparochie.nl

Actie (onderhoud)  kerkhof
Zoals wij al jaren in onze parochie gewend zijn, houden wij ook dit jaar actie (onderhoud) kerkhof. Deze actie vindt altijd plaats omstreeks Allerzielen. Allerzielen wordt gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. Met Allerzielen bidden wij als katholieke geloofsgemeenschap voor de overledenen dat ze mogen binnengaan in het eeuwige licht. De nabestaanden kunnen het kerkhof bezoeken en een bloemetje en/of lichtje op het graf plaatsen.

We kunnen trots zijn op ons parochiekerkhof en we krijgen regelmatig complimenten van parochianen en ook van mensen buiten onze parochie dat het kerkhof er netjes bij ligt en dat de graven zo goed worden onderhouden. Dat is een compliment voor alle mensen die zich hiervoor inzetten en met name de vrijwilligers van de kerkhofploeg.

De laatste jaren is er veel tot stand gekomen op ons kerkhof: de Maria-grot, een unit voor het gereedschap en onderkomen voor de kerkhofploeg. Het parochiebestuur wil ook inspelen op de veranderende behoeften onder parochianen door het aanbod te doen om de urn met as van een dierbare in een nog te bouwen urnenmuur op ons kerkhof te kunnen plaatsen.

Streven is toch wel om in het voorjaar van 2018 de urnenmuur te gaan inwijden en in gebruik te gaan stellen. De bouw van de urnenmuur brengt uiteraard extra uitgaven mee voor de parochie en om het kerkhof er verzorgd uit te laten zien wordt de actie dit jaar extra van harte bij u aanbevolen.

Mag de parochie op uw gift rekenen voor het onderhoud van het kerkhof en de urnenmuur? Samen met dit parochieblad ontvangen alle parochianen een enveloppe voor deze actie. De enveloppe wordt bij u opgehaald in de week van 6 november t/m 12 november a.s. Uw bijdrage kunt u ook overmaken op
IBAN NL 97 RABO 0358 3602 50 t.n.v. O.L.V. Parochie Weiteveen.

Aan de bestuurstafel: vergadering 27 september

1. Mededelingen stuurgroep en projectgroep

In beide groepen is gesproken over

1.            het parochiesecretariaat: invulling en vergoeding.

2.            de kandidaten voor het nieuwe parochiebestuur.

3.            de stand van zaken van de huidige 5 parochies inzake de voortgang van de

               inventarisatie van het archief en het aanleveren van allerlei gegevens.

Op de oproep om een logo te ontwerpen, voor onder andere het briefpapier voor de nieuwe parochie Immanuel, is weinig respons gekomen. Wie ziet hierin een uitdaging? U kunt uw ontwerp afgeven bij het parochiesecretariaat of mailen naar olv.parochie@hetnet.nl

2. Urnenmuur

De urn bakken voor de urnenmuur zullen in december worden geleverd en derhalve is de start van de bouw van de urnenmuur vertraagd. Voorstel aan Kollmer Bouw is om alvast te gaan starten met de fundering.

3. Eerste H. Communie en Vormsel

Er zijn slechts 4 potentiële kandidaatjes voor de Eerste H. Communie in 2018. In 2019 zullen er 7 kandidaatjes zijn. Omdat we de Eerste Heilige Communie graag in onze eigen geloofsgemeenschap ( = maximaal lokaal) willen vieren, is besloten twee jaren te combineren. In 2019 zullen 11 kinderen zich gaan voorbereiden op de Eerste Heilige Communie.

Er zijn slechts 3 aanmeldingen van leerlingen uit groep 8 voor het Vormsel. Voorstel is om in overleg met de ouders en school het sacrament van het H. Vormsel voor te bereiden met de 9 kandidaten uit groep 7 en de 3 kandidaten uit groep 8 en met deze 12  vormelingen op weg te gaan naar het H. Vormsel dat in 2018 zal worden toegediend.

4. Pastoraal Beleidsplan

Pastor Wielens en pastor Tjepkema hebben het pastoraal beleidsplan aangeleverd. De versie werd in de vergaderingen van de diverse parochiebesturen in de maand september besproken. Sjef Hermans heeft onze aandachtspunten en opmerkingen gerapporteerd in de vergadering van de stuurgroep op 12 oktober.

5. Tarieven kerkhof: dubbelgraf

Momenteel wordt alleen het grafrecht voor de eerste persoon in rekening gebracht wanneer er in een dubbelgraf wordt begraven. Er wordt besloten m.i.v. 1-1-2018 het tarief grafrecht van een dubbelgraf volledig in rekening te brengen wanneer iemand wordt begraven en een dubbelgraf wordt ‘gereserveerd', zoals in bijna alle parochies gebeurd.  Wanneer de tweede persoon in het dubbelgraf wordt begraven, worden de grafrechten voor de komende 30 jaar verlengd, er wordt naar rato (toekomstige 30 jaren minus de jaren die al betaald zijn) een bedrag in rekening gebracht.

6. Diversen

* Er wordt besloten om de mooie glas in lood ramen in onze kerk (zuidkant) te accentueren door in de winterperiode tijdens vieringen deze ramen vanaf de buitenkant te verlichten.

* Ronald van Veen wordt per 1-1-2018 bijzonder welkom geheten in de locatieraad van Weiteveen, hij krijgt de portefeuille onderhoud. Het onderhoudsplan voor de komende tien jaar zal hij bestuderen en bewaken.

* Het bezoek van de bisschop, Mgr. van den Hout, op 17 oktober aan het samenwerkingsverband Immanuel werd doorgenomen.

* De penningmeester gaf inzage in de financiën via het kwartaaloverzicht (3e kwartaal).

* Het 100-jarig jubileum parochiekerk Weiteveen: Er zullen mensen worden benaderd voor de jubileumcommissie.

 

Naschrift van het bestuur:
Vrijdag 27 oktober kreeg het parochiebestuur de toezegging van Sonja Tieck-Muller dat zij per 1-1-2018 zitting neemt in de locatieraad van O.L.V. Koningin van de Vrede in Weiteveen. Tijdens de laatste parochiebestuursvergaderingen in 2017 zal Sonja ook aanwezig zijn.

Gewroken Smaad en Gedenkboek
Nog op zoek naar een cadeautje voor de feestdagen? Via het parochiesecretariaat zijn te koop: Gewroken Smaad en Gedenkboek uitgegeven bij het 12,5 jarig bestaan der parochie O.L.V. Koningin des Vredes te Amsterdamsche-Veld.

In het verleden zijn deze twee boeken geschreven over de geschiedenis van onze parochie. Beiden uitgaven zijn opnieuw gedrukt en kunnen worden gekocht op het parochiesecretariaat. De prijs is € 9,50 p/stuk.

Ook is het boek ‘Engel in het hoogveen’ nog te koop. Meer informatie hierover via het parochiesecretariaat.

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2017 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS