Uit de vergadering van de locatieraad van juli en september

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 02-11-2018

1. Begroting 2019 - geloofsgemeenschap O.L.V. Koningin van de Vrede te Weiteveen

De begroting van het komende jaar, 2019, door de budgethouder Marianne Gerth, opgesteld is besproken. I.v.m. het jubileumjaar (100 jaar R.K. Kerk in Weiteveen) is een extra bedrag opgenomen in de begroting voor de kosten van het jubileum. We verwachten ook weer inkomsten en subsidies.

2. Jaarrekening 2017

De jaarrekening 2017 is definitief goedgekeurd en voor akkoord ondertekend.

3. Urnenmuur

De inwijding heeft plaatsgevonden op zaterdag 22 september.

De locatieraad vindt het waardevol voor onze geloofsgemeenschap

dat overledenen vanaf oktober 2018 in de urnenmuur hun laatste rustplaats kunnen krijgen. Uiteraard kan men ook nog kiezen voor

het begraven van de overledene of het plaatsen van de asbus in een urnengraf of bijzetten van een urn in een bestaand graf. De urnenmuur heeft  uniforme urnenmuurplaten (black premium graniet). De nabestaanden kunnen in overleg met de steenhouwer bepalen hoe zij de muurplaat vorm gaan geven.

4. Mededeling pastor

Pastor Wielens en Jhonny Blaauw (namens de locatieraad) hebben een overleg gehad met Madelon Essenburg-Blaauw, directeur van de St. Franciscusschool inzake de frequentie van de schoolvieringen in de kerk. De school heeft m.b.v. de identiteit begeleider in het schooljaar 2017-2018 een nieuwe visie op vieren ontwikkeld.

5. Kerkhof

Het pad van de kapel naar de Mariagrot zal opnieuw gelegd worden.

Door de droogteperiode van de afgelopen maanden is op een groot

aantal plaatsen de grond rondom de graven aanzienlijk verzakt.

De vrijwilligers van de kerkhofploeg vullen regelmatig zand aan rondom de graven. De locatieraad is zich aan het beraden hoe dit probleem aangepakt moet worden.

Er is een nieuwe grasmaaier aangeschaft voor het kerkhof.

De Actie Onderhoud Kerkhof wordt ook dit jaar in november gehouden.

6. Onderhoud

Het schilderwerk aan de buitenkant van de pastorie is grondig bijgewerkt. De buitenkozijnen van de parochiezaal en de sacristie zullen in het voorjaar een schilderbeurt krijgen.

7. Mededelingen vanuit de geloofsgemeenschap

De mededelingen die aan het eind van de vieringen worden vermeld, zijn soms te lang. Advies kort en krachtig houden; de informatie kan men vinden in het parochieblad en anders kan aan het eind van de viering informatie op papier worden verstrekt.

8. Fakkeltocht

De fakkeltocht wordt zondag 28 oktober gehouden; de organisatie rondom de tocht is afgerond.

9. Mededelingen budgethouder locatieraad

Er is een overleg geweest van de budgethouders en de penningmeester van de parochie Immanuel. Er is gesproken over Actie Kerkbalans; er zal een projectgroep worden gevormd die kijkt hoe we in te toekomst als Immanuelparochie Actie Kerkbalans kunnen gaan uitvoeren.


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2018 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS