Uit de vergadering van de locatieraad van 28-2-2018

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 22-01-2018

100-jarig bestaan van de RK-kerk te Weiteveen

De jubileumcommissie is 14 februari weer bij elkaar geweest. De items voor het vieren van het 100-jarig jubileum zijn: fakkeloptocht, viering op ons kerkhof, een plechtige eucharistieviering met Monseigneur van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden,

opvoeren van sketches over de afgelopen 100 jaar en een familiedag.

 

Urnenmuur

De bouw van de urnenmuur nadert z'n voltooiing.

De urn-muurplaten en de daarbij behorende vensterbankjes, in de kleur Black Premium Graniet, zijn besteld en het monteren hiervan zal in mei gebeuren. De urn-muurplaten voorzien van letters en eventueel een gravure is naar eigen keuze van de nabestaanden. Binnenkort zal ook de bestrating naar en voor de urnenmuur gerealiseerd worden met vrijwilligers van de kerkhofploeg. We zien graag dat de inwijding eind mei zal plaatsvinden. In de vergadering van maart zal het voorstel van de tarieven van een nis in de urnenmuur worden besproken en in de vergadering van april worden deze tarieven vastgesteld.

 

Verlichting glas-in-lood ramen

We hebben wéér alternatieven bekeken voor de oplichting van de glas-in-lood ramen in de achtermuur van het priesterkoor. En wéér was het niet naar tevredenheid. We zijn nog zoekende, want als we de oplichting van deze ramen gaan uitvoeren, moet het ook het gewenste resultaat hebben: alsof de zon door / op deze ramen schijnt.

 

Schoolvieringen in de kerk

We vinden het jammer dat er momenteel minder schoolvieringen in de kerk zijn. De relatie school en kerk is goed en dat willen we ook graag behouden. De St. Franciscusschool heeft haar visie op "vieren" tijdens een studiedag tegen het licht gehouden.

Een vertegenwoordiging van de locatieraad gaat de school uitnodigen om deze visie met ons te bespreken en te delen.

 

Mededelingen vanuit de parochie

Jaarlijks worden met de werkgroepen voor kerkversieringen-kerkschoonmaak en de kerkhofploeg gezellige bijeenkomsten gehouden.

  • 23 februari  -  kerkschoonmaak en kerkversiering.
  • 7 maart  -        kerkhofploegen

 

Mededelingen onderhoud

  • Er zullen bomen worden gesnoeid bij de pastorie.
  • De bovenverdieping van de pastorie heeft een schilderbeurt nodig.
  • De stobben van de afgezaagde bomen op het kerkhof worden weg gefreesd.

 

Mededelingen budgethouder

  • Op 6 februari jl. is er een bijeenkomst geweest voor de budgethouders van de 5 geloofsgemeenschappen van de Immanuelparochie.
  • De begroting van onze geloofsgemeenschap moet voor 30-09-2018 worden aangeleverd.
  • Het periodiek financiële overzicht (per 27-02- 2018) wordt ingebracht.
  • De accountantsverklaring jaarrekening wordt uitgevoerd als voorgaande jaren.

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2018 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS