Franciscus nieuws

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 14-09-2018

GEBOREN

Nieuw leven      Klein wonder

Zo mooi            Zo uniek

Voor ons zo bijzonder

Zo laten Erik en Francella Botter weten heel blij te zijn met de geboorte van hun dochter Avelin Francine. Avelin is geboren op 27 augustus en haar zusjes zijn Lauren en Eliza. 

Wij feliciteren het gezin van harte met de geboorte van hun dochter en zusje Avelin en hopen dat ze in goede gezondheid op mag groeien.

 

OVERLEDEN

Op 10 augustus is in de Voorde Willemina Osseforth-v.d.Veen overleden. Minie Osseforth-v.d.Veen is getrouwd geweest met Henk Osseforth en ze hebben samen lang in de Veldhuizenstraat gewoond.

Later is Minie Osseforth-v.d.Veen naar de Voorde gegaan waar de graag en veel deelnam aan alle activiteiten die daar geboden werden. Ze noemde het haar mooiste tijd. Op het feest van Maria Tenhemelopneming hebben we afscheid van haar genomen en haar na een korte maar  mooie viering naar het crematorium gebracht.

Minie Osseforth-v.d.Veen is 86 jaar geworden.

Wij bidden om troost en steun voor hen die achterblijven

 

FEEST SINT FRANCISCUS

Zondag 7 oktober om 10.00 uur vieren we het feest van Sint Franciscus.

Maar naast dit feest willen we ook aandacht schenken aan de nieuwe Inloop, die dan ingewijd zal worden en aan de glas-in-lood ramen. Ook het op orde zijn van het archief zal gevierd worden. Alle schatten uit het verleden zijn weer goed en overzichtelijk bereikbaar.

Na de viering kunnen we samen onder het genot van een kopje koffie hier over napraten.

 

KERKHOF

In het Franciscuscontact nr.6 van 10 juni t/m 22 juli is geschreven dat er twee nieuwe grafstenen zijn geplaatst ter vervanging van de graven die door miscommunicatie binnen een familie zijn geruimd. Omdat dit een familieaangelegenheid betrof, is dit ook door de familie zelf opgelost en niet door de kerk. Zo zie je maar weer hoe belangrijk het is dat er ook als kerk een goede administratie wordt gevoerd v.w.b. het kerkhof en dat regelgeving wordt nageleefd.

Voor u als rechthebbende hebben we ter verduidelijking het begraafplaats reglement van Immanuel op de website geplaatst. Indien u niet over een computer beschikt of toch liever een papieren versie van dit reglement wilt ontvangen, laat het ons dan even weten.

 

VOORTGANG NIEUWBOUW “DE INLOOP”

Er is de laatste weken - ondanks de hitte - hard gewerkt door een aantal vrijwilligers aan de opbouw van de nieuwe Inloop. Anders dan in een eerder parochieblad is aangegeven, wordt het gebouw niet door Tuindeco, de leverancier, maar door de vrijwilligers zelf  opgebouwd.

Het resultaat mag er dan ook zijn. Het gebouw staat er en het dak zit er op. Hierna wordt het gebouw van buiten in de kleur gespoten en volledig afgewerkt.

Zodra de buitkant helemaal gereed is, volgt de volgende fase: het afwerken binnenin. Dit zal enige tijd in beslag nemen. Dus denk dan niet dat er niets meer gebeurd, want er wordt binnenin hard gewerkt om tot een mooi resultaat te komen. We hopen dit voor de winter af te kunnen ronden.

 

GLAS-IN-LOOD RAMEN

Door schenkingen is het binnenkort mogelijk weer drie glas-in-lood ramen te plaatsen. Het gaat om twee van de vier grote ramen aan de linkerzijde en een kleinere. Het zou mooi zijn als we de twee andere ramen aan de linkerzijde ook kunnen plaatsen, zodat alle middelste grote ramen zijn voorzien van glas-in-lood. Maar dat is alleen mogelijk door schenkingen van uw kant. Mocht u geld willen schenken, neem dan even contact op met iemand van de locatieraad (vermeld in het parochieblad).

Ook kunt u geld storten op de ING rekening van de Franciscuskerk het rekeningnummer is:

NL31 INGB 0000 8185 30 onder vermelding van: glas-in-lood ramen  Franciscuskerk  Steenwijksmoer.

 

SAM’s KLEDINGACTIE Cordaid Mensen in Nood

Op woensdag 3 oktober tussen 08:00 en 12:00 uur kunt u weer oude kleding inleveren in het portaal van de Sint Franciscuskerk voor Sam’s kledingactie ook bij het Willibrorduskerk-parochiecentrum en Woon- en Zorgcentrum Sint-Franciscus.

Miljoenen mensen moeten in rampgebieden zien te overleven. Sam's Kledingactie zet zich voor hen in. Met onze enthousiaste vrijwilligers zamelen we tweedehandskleding in. De verkoop ervan levert geld op dat we direct besteden om nood rampgebieden te verlichten. We werken daarbij zeer nauw samen met o.a. ontwikkelingsorganisatie Cordaid Mensen in Nood. U kunt op een heel eenvoudige manier, zonder direct geld te geven, een bijdrage leveren aan noodhulp, wederopbouw en preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood

Zo zijn wij ‘Samen goed voor elkaar’.

 

VVS

De jaarvergadering van de VVS wordt gehouden op dinsdag 18 september aanstaande. Na afloop van de jaarvergadering is er een quiz

Op dinsdag 16 oktober komt Piet Westerveld. Hij neemt ons mee op reis door middel van fantastische foto’s en dia’s.

Beide avonden zijn in dorpshuis de Schalm en beginnen om 20.00 uur.

 

OPENINGSVIERING ST. THERESIASCHOOL

Op donderdag 4 oktober komen de leerlingen en leerkrachten naar de Sint Franciscuskerk om het nieuwe schooljaar te openen.

De viering begint om 8.45 uur.

 

KBO

woensdag 12 september: fietstocht - 13:30 uur  

woensdag 19 september 14:30 uur  ledenbijeenkomst in Sint-Franciscus

donderdagen 20 september (9:30 uur

18 oktober (9:30 uur): maandelijkse koffie- en spelochtend in de parochiezaal.

Ook niet-leden zijn welkom.

 

PROCEDURE VERVANGING “DE INLOOP”     

Beste parochianen van Steenwijksmoer,

Zoals u allemaal kunt zien is er een begin gemaakt met de vervanging van “De Inloop”. Het beton is gestort en we krijgen een beetje zicht op hoe het gebouw er uit komt te zien. Er bereiken ons signalen dat sommige parochianen liever een andere plek voor het nieuwe gebouw zouden zien. Als locatieraad vinden wij het belangrijk dat iedereen binnen onze geloofsgemeenschap op de hoogte is, welke keuzes er gemaakt worden en waarom. In het Franciscuscontact (voorheen Parochie-agenda) hebben wij u in de loop van de tijd wel op de hoogte gehouden maar misschien is het goed om de hele gang van zaken nog eens op papier te zetten. Dat is de reden van deze brief die na afloop van de vieringen bij de uitgang zal worden uitgedeeld.

Het zal niemand ontgaan zijn dat de bouwkundige staat van de huidige “Inloop” uitermate slecht is. Lekkages aan het dak en de muren en verrotte vloeren maken dat dit gebouw eigenlijk niet meer te gebruiken is. Daarom hebben we in de bestuursvergadering van juni 2016 uitgebreid gesproken over de staat van “De Inloop” en de vervanging hiervan. Een belangrijk punt voor de vervanging was van financiële aard. Eerst moest de pastorie verkocht zijn, anders hadden wij niet de financiële middelen om “De Inloop” te vervangen. In juni was de pastorie nog niet verkocht maar we hebben afgesproken in ieder geval de plannen verder uit te werken. Mocht de pastorie verkocht worden, dan konden we gelijk aan de slag en hoefden we geen tijd te verliezen. In september 2016 is er een offerte aangevraagd voor zowel een stenen gebouw alsook een houten gebouw. Direct was duidelijk dat het stenen gebouw een stuk duurder uit zou vallen dan het houten.

In november 2016 is er een eerste contact gelegd met de Gemeente Coevorden om onze plannen voor te leggen en toe te lichten. De bouwcommissie van onze kerk had de voorkeur voor een stenen gebouw dicht tegen de kerk aan. Een tweede optie was een stenen gebouw op de plek van de huidige Inloop.  De derde optie was om een nieuw gebouw neer te zetten op de plek waar het nu gebouwd wordt.

In juni 2017 is pastoor Tolboom langs geweest om het een en ander te bespreken en met eigen ogen te bekijken. Dit was zo omdat past. Tjepkema toen nog geen pastoor was en pastoor Tolboom vanuit het Bisdom in kerkjuridische zin onze pastoor was. Pastoor Tolboom was overtuigd van de noodzaak van de vervanging en hij was enthousiast en positief over de plannen. Hij heeft rechtstreeks contact opgenomen met het Bisdom Groningen-Leeuwarden omdat wij ook toestemming van het Bisdom moesten hebben voordat wij gaan bouwen.

In juni 2017 kregen wij een brief van de Gemeente Coevorden. Het nieuwe gebouw mocht niet naast of aan de kerk gebouwd worden, en ook niet op de plek van de huidige “Inloop”. Dit in verband met het feit dat de kerk een Rijksmonument is en als zodanig zo goed mogelijk in het open landschap te zien moet zijn.

Dit heeft ons doen besluiten om het nieuwe gebouw op de plek te bouwen waar het nu gebouwd wordt. Vanuit het kostenaspect is gekozen voor een houten gebouw. Gelukkig werd in september 2017 de pastorie verkocht en konden we doorzetten met onze plannen. De vergunning werd ingediend bij de Gemeente Coevorden. Ook moesten we wachten op de goedkeuring van het Bisdom. Het Bisdom stond er positief tegenover maar er moest nog wel een begroting ingediend worden. Vanuit de locatieraad zijn er enkele mensen naar het Bisdom geweest om de bouw nader toe te lichten. In april hebben we toestemming gekregen van het Bisdom om het nieuwe gebouw neer te zetten. Er wordt nu in fases gewerkt aan de nieuwe Inloop en wij hopen uiteraard dit najaar het nieuwe gebouw in gebruik te nemen.

Zoals u kunt lezen is het allemaal niet vanzelf tot stand gekomen. We hebben veel wensen en maken met elkaar mooie plannen maar om verschillende redenen zijn ze niet altijd realiseerbaar. Wij denken echter met dit gebouw een mooi en functioneel gebouw neer te zetten waar we hopelijk nog heel lang plezier van mogen hebben. Daarbij was ons motto: “goed, duurzaam, gezellig”!

Het gaat niet alleen om de nieuwe Inloop. Het gaat om wat er in het gebouw afspeelt. We hopen dat dit gebouw - net zoals de huidige Inloop -  een ontmoetingsplaats voor velen mag zijn, een soort “duiventil”. Kerk-zijn is niet alleen op de zondagmorgen. Maar zeker ook door de week met alle vrijwilligers die op verschillende wijze hun handen uit de mouwen steken om er samen wat moois van te maken. Daar zijn wij u allen heel erg dankbaar voor. We hopen dat het nieuwe gebouw daarbij een positieve impuls mag zijn.

Heeft u nog vragen, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de leden van de locatieraad. De namen en telefoonnummers staan in ons parochieblad “het Franciscuscontact”.

De locatieraad

Steenwijksmoer, 6 augustus 2018.


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2018 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS