Franciscus nieuws

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 14-09-2018

OVERLEDEN

Op zondag 9 december is Johanna Margarita Bakker-Mittendorff in het zorgcentrum Sint Franciscus overleden. Anna Bakker-Mittendorff is getrouwd geweest met Piet Bakker. Ze hebben lang aan de Veenschapsweg gewoond. Toen haar man ziek werd zijn ze naar het Bastion verhuisd. Na de dood van haar man was voor haar het alleen-zijn in het Bastion niet gemakkelijk ook al bleef ze positief. Daarom is ze begin 2010 naar het zorgcentrum Sint Franciscus verhuisd, waar ze genoot van veel gezellige spelletjes samen met anderen o.a. kaarten. Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen waren alles voor haar.  Een week nadat ze het sacrament van de zieken heeft ontvangen, is ze te midden van haar kinderen en kleinkinderen overleden.

Anna Bakker-Mittendorff is 97 jaar geworden

 

Op zondag 16 december is Johannes Petrus Antonius Bakker overleden.

Johan Bakker is getrouwd geweest met Rika Assen. Hij heeft jaren bij de N.A.M. gewerkt. Technisch goed onderlegd als hij was, heeft hij heel veel dingen gerepareerd. Na zijn pensionering hebben zijn vrouw en hij veel gereisd. Het overlijden van Rika, zijn vrouw, kwam hard aan voor Johan, maar hij ging niet bij de pakken neerzitten. Hij leerde voor zichzelf te zorgen. Hij was gek op zijn kinderen, klein en achterkleinkinderen. De laatste jaren waren moeilijk toen veel aan hem voorbij ging. Hij woonde in deSchoutenhof te Hardenberg waar hij op 16 december rustig is ingeslapen.

Johan Bakker is 100 jaar geworden.

Wij bidden om troost en kracht voor hen die achterblijven.

 

KERKBALANS

Bij het Franciscuscontact vindt u een brief betreffende de actie Kerkbalans die elk jaar wordt gehouden om onze geloofsgemeenschap in stand te houden. Deze brief wordt later weer bij u opgehaald.

We hopen dat u hem met veel aandacht zult lezen.

 

V.V.S.

19 februari: spoedeisende hulp door Daniëlle Cazemier

Deze avond begint om 20.00 uur in de Schalm.

 

 

UIT HET ARCHIEF (3)

In de eerste jaren na de oorlog is er nog veel gebeurd om de kerk te verfraaien. Zo werd het wapen van Drenthe aangebracht en een nieuw orgel door de Gebr. Pels uit Alkmaar geleverd. Dit kon pas nadat het koor gratis door de bekende familie van Eijkelenburg werd vergroot. Er werd centrale verwarming aangelegd en omdat de bisschop op bezoek zou komen, werd ook het portaal geschilderd door J. Lelyveld.

In 1950 overleed onderwijzeres mej. H.G.F.Assen. Zij schonk aan de kerk voldoende geld om na haar overlijden een kleuterschool te bouwen. Die is er ook gekomen, maar pas in 1962 kon een bouwvergunning aangevraagd worden. De kleuterschool heeft haar naam gedragen, totdat de Sint Theresiaschool en Harmina-Assen kleuterschool samen de basisschool ‘Sint Theresiaschool’ zijn gaan vormen.

Ondertussen ging pastoor Slosser door met het verfraaien van de kerk. Er kwam neonverlichting voor het torenkruis, een fietsenstalling (ophangsysteem), een koperen expositiekroon op het tabernakel, prachtige smyrna-kussens voor op de treden van het altaar (ze zijn er nog steeds), twee koperen armen voor godslampen in de boog van het priesterkoor en nog veel kleine versieringen die de kerk gemaakt hebben tot wat hij nu is.

Feesten kon pastoor Slosser ook al hield hij er niet van zelf in het middelpunt te staan. De revue: ‘ Je mot maar komme in Steenwijksmoer’ die meester Veldhuizen en meester Heskamp samen gemaakt hadden, was een groot succes in 1937. De hoofdpersonen ‘Graads en Dine’ oogsten veel bijval en waren in de latere jaren vaak in verschillende toneelstukken weer van de partij.

Dat pastoor Slosser trots op zijn kerk was moge duidelijk zijn. Hij zag het echt als ‘de kathedraal van Drenthe’. Hij vond dat het zijn taak was om die zo mooi mogelijk te maken. Daar stak hij zelf ook veel tijd en werk in. Hij was heel handig dus timmerde en schilderde hij als het nodig was zelf; was koster en stoker en bovendien werkte hij graag in de tuin. Een druk manneke dus.

Je zou haast zeggen waar haalde hij de tijd vandaan naast het bezoeken van parochianen; de catechismuslessen op school, het voorbereiden van de vieringen (de preek leerde hij helemaal uit het hoofd) en het bijhouden van de administratie. Doe het hem maar eens na.

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS