Franciscusnieuws

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 14-06-2018

PAROCHIENIEUWS

OVERLEDEN

Op zaterdag 2 juni is in Utrecht Mirjam Lucia Elfrink overleden. Mirjam Elfrink is geboren in Steenwijksmoer aan de Hoofdweg en van hier uit is ze gaan studeren. Ze was een sociaal, creatief en sportief mens.

Ze heeft het niet altijd gemakkelijk gehad. In 1995 werd er huidkanker bij haar geconstateerd en in 1996 kreeg ze een ernstig auto-ongeluk. Ze heeft lang moeten revalideren, maar klaagde nooit. Doorgaan was haar motto.

Ze hield veel van reizen en op een van die reizen ontmoette ze Corné Muskens. Hij werd haar steun en toeverlaat. Hoewel de ziekte eerst onder controle leek, kwam die toch terug. Ze gaf de moed niet op genezing was echter niet mogelijk. Op zaterdag 2 juni j.l. is ze rustig ingeslapen en een week daarna werd ze op ons kerkhof dicht bij haar ouders begraven.

Mirjam Elfrink is 57 jaar geworden.

 

Op maandag 4 juni is Harmina Roelanda v.d.Veen-Meijerink overleden.  Hanne v.d. Veen-Meijerink was getrouwd met Jan v.d. Veen.  Ze hebben samen lang op de boerderij aan de Benterdijk gewoond. Daar kregen ze hun vijf zonen. Hanne was een geboren zorgtype. Ze zorgde voor haar man en kinderen maar ook voor het kleinvee op de boerderij.

Verdriet heeft ze ook gekend. Twee van hun zonen stierven veel te vroeg. Jan en Hanne v.d.Veen gaven de boerderij uit handen en gingen in  ‘De Voorde’ wonen. Daar heeft ze samen met Jan nog een aantal jaren mogen genieten. In 2002 stierf haar man Jan en bleef ze alleen achter. Haar bezoeken op vrijdag aan de boerderij waren echte lichtpuntjes.

Op maandag 4 juni is ze rustig ingeslapen en zaterdag 9 juni hebben we haar naast haar man te ruste gelegd. Hanne v.d. Veen-Meijerink is 96 jaar geworden.

Wij bidden om troost en steun voor hen die achterblijven

 

VAKANTIETIJD

De vakantietijd zit eraan te komen. De scholen sluiten voor zes weken de deuren. Verschillende clubs en activiteiten staan op een laag pitje of hebben helemaal vrij. Ook in onze parochie schakelen we in de vakantietijd even terug. De vieringen gaan wel door maar verder is het relatief rustig. Ook wij als locatieraad hebben in de maand augustus geen vergadering.

Voor iedereen geldt dat het goed is om in de vakantie terug te schakelen en het wat rustiger aan te doen. Tijd en aandacht nemen voor mensen en andere activiteiten en de motor weer op te laden. De helft van 2018 is inmiddels om en we kunnen op mooie dingen terugkijken.

Allereerst was de fusie van de parochie Immanuel per 1 januari 2018 een feit. Op 2 februari werd in een feestelijke viering waarin Bisschop Van den Hout voorging, deze mijlpaal gevierd. Een nieuwe fase in een traject van jaren waarin de “oude” parochies van Schoonebeek, Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen, Coevorden en Steenwijksmoer niet alleen op papier maar ook daadwerkelijk dichter naar elkaar toe groeiden.

Daarnaast mogen we terugkijken op een hele feestelijke Eerste Heilige Communieviering op Hemelvaartsdag. Elf kinderen uit onze parochie mochten in een mooie viering hun Eerste Heilige Communie ontvangen.

Een groot deel van deze kinderen loopt ook stage voor misdienaar. Wat ontzettend fijn dat er weer jonge mensen betrokken zijn. Dat houdt ons vitaal en geeft hoop voor de toekomst.

Maar ook het 25 jarig jubileum van Diaken Frans Wielens was een feestelijk hoogtepunt. De glas-in-lood-ramen zijn een lust voor het oog. We hopen er nog meerdere te kunnen plaatsen in de toekomst. De vervanging van de Inloop is in volle gang. Kortom, we zitten niet stil in Steenwijksmoer!

Rest ons iedereen die op welke manier dan ook onze parochie vitaal en levend houdt hartelijk te danken voor alle inzet. Of het nu voor of achter de schermen is, iedereen is belangrijk en met elkaar kunnen we er wat moois van maken. Geniet van een welverdiende vakantie. Of dat nu lekker thuis achter het huis is of misschien ver weg. Een mooie tijd om de accu weer op te laden. Dat geldt ook voor ons als locatieraad. We hopen na de vakantie weer met veel enthousiasme de schouders er onder te zetten.

Locatieraad St. Franciscus van Assisië

 

AFSCHEID VAN TROUWE HELPERS

Met ingang van het nieuwe seizoen zullen we Justin Dekker niet meer als misdienaar bij onze vieringen zien. Wij willen Justin heel hartelijk dankenvoor de vele jaren dat hij trouw aanwezig was en ook voor de inzet waarmee hij jongere misdienaars heeft geholpen om het ‘vak’ te leren.

Ook Narda Bosman heeft aangegeven te willen stoppen als koster. Narda is heel veel jaren een vertrouwd gezicht geweest bij het voorbereiden van een viering. Gelukkig heeft ze een vervangster gevonden in Gerda Bosman die met ingang van  het nieuwe rooster haar plaats als koster zal gaan innemen. Narda heel hartelijk dank voor je inzet en Gerda veel plezier bij je nieuwe taak.

 

EINDVIERING THERESIASCHOOL

Op dinsdag 17 juli a.s. komen de kinderen en leerkrachten van de Sint Theresiaschool naar de kerk om het schooljaar af te sluiten.

Het thema is dit jaar: Naar elkaar omkijken.

U bent van harte welkom bij deze viering die begint om  8.45 uur.

 

KBO

maandelijkse koffie- en spelochtend donderdag 20 september in de parochiezaal aanvang 9:30 uur

Ook niet-leden zijn welkom.

 

VESPERVIERING VREDESWEEK

De Raad van Kerken van de voormalige Gemeente Schoonebeek nodigt u allen van harte uit voor een

V E S P E R in de Vredesweek

Die zal worden gehouden op woensdag 19 september 2018om 19.00 uur in de H. Nicolaaskerk te Schoonebeek.

Voorganger: diaken F. Wielens, m.m.v. Mathias-koor Schoonebeek

Na de vesperdienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

 

SPORTHALDIENST

De geloofsgemeenschap H.-Nicolaas vraagt uw aandacht voor de oecumenische Sporthaldienst De Kampen - Schoonebeek  op zondag 26 augustus 2018 aanvang 10:30 uur

Thema: Een “nieuw” hart voor ons dorp    Voorganger is ds. Jan Hermes.

 Muzikale medewerking: Sporthalkoor 2018  o.l.v.  Egbert Röttgers      piano: Karin Heeling        samenzang

 

MIVA-collecte -  25 en 26 augustus

MIVA vraagt met een kerkcollecte aandacht voor de meest kwetsbaren van Zimbabwe. In de armste regio van Zimbabwe is medische zorg moeilijk bereikbaar. Tawanda (37) werkt voor het afgelegen Silobela ziekenhuis diep in het binnenland van Zimbabwe. Zijn team spoort kinderen en jongeren met een beperking op en geeft ze de juiste zorg. De bestemming van Tawanda: “De bevolking heeft hier geen geld om de busrit naar het ziekenhuis te betalen. Uren lopen als je ziek bent of een beperking hebt is onmogelijk.” Daarom trekt Tawanda de meest afgelegen dorpen in. "Hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn, hoe afgelegen iemand ook woont: iedereen heeft recht op de juiste zorg. "Vervoer is echt ons grootste probleem": vertelt Tawanda. “Luiers, krukken of een rolstoel krijgen we zonder vervoer niet op de juiste bestemming. We lopen soms vijf uur om zorg te verlenen. Met een auto kan ik 5 a 10 bezoeken per dag afleggen. Zonder auto 1 of 2. Een auto is noodzakelijk om dit werk te doen.”

Gelukkig heeft MIVA Tawanda al kunnen ondersteunen met een auto. Op dit moment zijn er nog twee auto’s nodig.

MIVA hoopt met de bijdrage van de collecte het team van Tawanda van twee extra auto’s te voorzien.

En daarmee de bevolking in de andere twee districten de zorg te geven die zo hard nodig is. In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoer- en communicatiemiddelen. Meer informatie? www.miva.nl/collecte (foto’s zijn hier te downloaden) Geertje van der Beele, gvdbeele@miva.nl (076) 521 71 50

Vredesweekcollecte – 22 en 23 september

Thema van de Vredesweek 2018: Generaties voor vrede!

Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen op voor vrede. Het thema van de Vredesweek is dit jaar dan ook Generaties voor vrede. Oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld.

Vrede kun je leren

Oudere generaties delen hun verhalen met jongeren, zodat die van hun ervaring kunnen leren. Jongere generaties halen inspiratie uit bijzondere rol modellen - binnen hun familie of in de wereldgeschiedenis. In Amerika bijvoorbeeld staan dit jaar jongeren massaal op tegen wapengeweld. En het waren jongeren die een nieuwe zwengel gaven aan de strijd om kernwapens de wereld uit te krijgen. Een wens die hun ouders vaak al hadden. Wat hieruit blijkt? Vrede kun je leren, van elkaar. Het is ook een keuze: niet terugslaan, maar samen verdergaan.

Impact van oorlog

Door de komst van vluchtelingen zien we opnieuw dat vrede niet vanzelfsprekend is. Oorlogsherinneringen en -trauma’s worden vaak van ouder op kind doorgegeven. Luister naar die verhalen, deel ze, tijdens de Vredesweek, en daarna. Ook de verhalen van mensen die nog steeds midden in conflict of oorlog leven. Mensen die zich, ondanks het geweld om hen heen, blijven inzetten voor vrede. Met vallen en opstaan. Verhalen verbinden het verleden met het heden en ook mensen onderling.

 

 

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2018 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS