VOM Groep

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 26-01-2017

VASTENACTIE 2017

In de vijf parochies van ons samenwerkingsverband Immanuel is tijdens de vieringen in het weekend van 18 en 19 maart en op 2 april extra aandacht besteed aan de projecten van de Vastenactie. In de parochies van Schoonebeek, Coevorden en Steenwijksmoer werden de vastenzakjes voor de Vastenactie door vrijwilligers opgehaald, in Nieuw-Schoonebeek staat in de vastentijd een waterput achter in de kerk en in Weiteveen kunnen de vastenzakjes tijdens de vieringen van Palmpasen en Pasen worden ingeleverd tijdens een extra collecte voor de Vastenactie. Op dit moment is nog niet bekend wat de totale opbrengst is. Wel kunnen we u melden dat na een voorlopige telling de opbrengst erg goed lijkt. Wij danken dan ook heel hartelijk alle mensen die financieel hebben bijgedragen aan de Vastenactie en speciaal ook allen die de vastenzakjes hebben opgehaald in Schoonebeek, Coevorden en Steenwijksmoer.

Ook kunnen we aan u doorgeven dat de opbrengst van de Vastenwandeling € 649,02 is; dit bedrag gaat naar de Stichting Omwana Uganda, wat Kind van Oeganda betekent, de stichting van Nienke Voppen.

De leerlingen van de basisscholen in Steenwijksmoer en Weiteveen hebben ook hun steentje bijgedragen aan de Vastenactie en speciaal voor het landelijke Vastenactieproject, de jeugdcentra in San Salvador. In Steenwijksmoer werd € 127,00 bijeengebracht door het wassen van auto’s op vrijdag 7 april; in Weiteveen hebben de kinderen gespaard voor de Vastenactie en werd op Witte Donderdag € 190,71 ingeleverd, dit is inclusief de collecte die werd gehouden tijdens de viering die in samenwerking met basisschool St. Franciscus is gehouden.

We noemen in de bedragen ook de centen heel bewust; tijdens de Vastenwandeling bleek dat de deelnemende kinderen hun spaarpot hadden omgekeerd om bij te dragen aan het goede doel; ook voor San Salvador is dit blijkbaar gebeurd.

Nogmaals veel dank aan iedereen die heeft bijgedragen.

Hartelijke groet van VOM-groep Immanuel

 

 


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2017 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS