Grafruiming op R.K. Kerkhof in Nieuw-Schoonebeek

‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op: 05-12-2018

De locatieraad van de R.K. Geloofsgemeenschap H. Bonifatius laat in overleg met het parochiebestuur Immanuel graven ruimen op het R.K. Kerkhof van de H. Bonifatiuskerk. 
Van de te ruimen graven is het grafrecht geeindigd en de rechthebbenden hebben toestemming tot ruiming gegeven.
De te ruimen graven zijn duidelijk gemarkeerd, er is een bordje bij geplaatst.
De lijst van de te ruimen graven hangt op het bord bij de ingang van het kerkhof.

Het ruimen zal plaatsvinden van 1 maart tot ongeveer 1 april 2019.
Indien er rechthebbenden c.q. familieleden zijn die de monumenten/grafstenen willen behouden,
kunnen ze hiervoor een verzoek indienen voor 1 februari 2019 via:
- e-mailadres parochie.hbonifatius@immanuelparochie.nl
- bericht in gesloten envelop in de brievenbus (pastorie, Europaweg 143, groene brievenbus aan de straat).

Bij een verzoek voor het behouden van monument(en)/grafstenen vragen wij u aan te geven om welk graf het gaat.
U kunt het grafnummer en de naam van de overledene aan ons doorgeven. 
Daarnaast ook graag aangeven met wie er contact opgenomen kan worden;
naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer

Als er toestemming tot ruiming is gegeven maar u (rechthebbende / nabestaande)  wilt het graf toch niet laten ruimen,
kunt u contact opnemen met Herman Kuipers.
Er volgt dan een naheffing van grafrecht.

Rechthebbenden die graven willen laten ruimen en dat nog niet hebben gemeld kunnen ook gebruik maken van de mogelijkheid tot grafruiming.
De wettelijke termijn van grafrust dient te zijn verstreken.Er volgt geen restitutie van betaalde rechten.

Indien u vragen hebt, kunt u terecht bij:
- Herman Kuipers, Kerkenweg 28, 7766 AV  Nieuw-Schoonebeek. Mail: EHKuipers@kpnmail.nl 
- Locatieraad H. Bonifatius
  per mail: parochie.hbonifatius@immanuelparochie.nl
  persoonlijk: Iedere woensdag van 10:00 tot 11.30


‹ Terug naar overzicht

Copyright © 2019 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS