Bestuur

Het parochiebestuur  van de Immanuelparochie zal uit zeven personen bestaan; dus naast de pastoor (van rechtswege voorzitter van het bestuur) zes vertegenwoordigers uit de voormalige parochies: uit iedere geloofsgemeenschap één met een tweede uit Coevorden. De geloofsgemeenschap in Coevorden heeft ongeveer even veel katholieken als de andere vier locaties samen.

Voorzitter

Drs.

T.T.

Tjepkema, priester

Tjitze

Sint Jansstraat 10

7741 HB

COEVORDEN

0524 - 51 27 76

Vicevoorzitter

Dhr.

P.G.H.

Steffens

Paul

De Waide 26

7766 BW

NIEUW-SCHOONEBEEK

0524 - 54 16 02

Secretaris

Dhr.

G.H.J.

Melenhorst

Joost

Kerkweg 3

7741 PJ

COEVORDEN

06 – 11 34 05 68

Penningmeester

Dhr.

J.H.

Hermans

Sjef

Dordseweg 78

7765 AD

WEITEVEEN

0524 - 54 15 89

Gebouwen

Dhr.

B.H.J.

Meulman

Bernard

Duitslandlaan 19

7761 HC

SCHOONEBEEK

0524 – 53 31 11

P en O

Mevr.

A.M.

Görtz - Oortmann

Ada

Ballastweg 30

7741 ZL

COEVORDEN

0524 - 52 45 37

Vacant                                                                                                                                                                               COEVORDEN

Copyright © 2018 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS