Agenda

Het parochiebestuur vergadert maandelijks.

Geplande vergaderdata in 2018 zijn: 10 september, 1 oktober, 5 november, 10 december

Data van vergaderingen van locatieraden kunt u vinden op in de agenda van betreffende locatie.

Voor informatie over de vieringen kunt u terecht op de site Immanuel - vieringen

Overzicht van activiteiten – bijeenkomsten en extra collectes binnen de Immanuelparochie

 

zaterdag         24 november tot en met
zondag             16 december                                 Kerst inzamelingsactie in samenwerking me de Voedselbank

zaterdag           1 december 
zondag             2 december          extra collecte:   Bisschoppelijke Adventsactie 

maandag        26 november         19:30 uur          Vergadering penningmeester en budgethouders Immanuel parochie

dinsdag           11 december         19.30 uur          VOM Immanuel in Schoonebeek

vrijdag             14 december en 
zaterdag         15 december                                   Katholieke Alphacursus naar het klooster in Thuine   http://www.franziskanerinnen-thuine.de/

 

Copyright © 2018 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS